لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۵

بانوي مقيم شمال: «حق حرف زدن مردم از طريق انتخاب نمايندگان خود نيز از آنها سلب شد»


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): شهروندي از شمال ايران، در پاسخ به اين سوال که در انتخابات شرکت کرده است يا خير، مي گويد: يک شهروند از شمال ايران: نه خير، من و همه اعضاي خانواده ام تصميم گرفتيم که در اين انتخابات شرکت نکنيم. فکر کرديم که اگر شرکت بکنيم، حتي از جبهه مشارکت هم عقب تر هستيم. مريم احمدي (راديوفردا): گفتيد که در انتخابات شرکت نکرديد. ولي آيا از خانه بيرون رفتيد و حال و هواي شهر را ديديد؟ پاي صندوق هاي راي شلوغ بود؟ يک شهروند از شمال ايران: صبح، حدود ساعت 10، به چند تا حوزه انتخابيه رفتم، ببينم که چه اوضاع و احوالي هست، نه اصلا خبري نبود. يعني سه تا حوزه اي که من ديدم، سه چهار نفر بيشتر نبودند. م.ا.: شهر شما چند تا کانديدا داشت؟ چند تا کرسي دارد در مجلس؟ يک شهروند از شمال ايران: سه تا کانديدا مي توانند انتخاب کنند. ما هم مي توانستيم انتخاب بکنيم. ولي تعداد کساني که نامزد شده بودند خيلي زياد بودند. حتي دو تا از نمايندگان قبلي مجلس که در واقع مثلا دوم خردادي بودند، و انتخاب شده بودند هم اين دوره شرکت کرده بودند. م.ا.: ولي با اينحال مي گوييد که مردم کم پاي صندوق هاي راي رفته بودند. يک شهروند از شمال ايران: بله چونکه مردم اصلا اعتقادشان نسبت به انتخابات سلب شده. اعتقادي ديگر به آن ندارند. در واقع داشتيم کم کم تجربه مي کرديم که حرف مان را از طريق انتخاب نمايندگان خود بزنيم. و حتي دلمان خوش بود که بين بد و بدتر، يکي را انتخاب کنيم. در دوره هاي قبل به اين دليل شرکت کرديم در انتخابات. ولي اين دوره حتي اين حق هم از مردم سلب شد. به همين خاطر اکثريت مردم تصميم گرفتند تا در انتخابات شرکت نکنند. يک بانوي شنونده از شمال ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که با تمام اعضاي خانواده تصميم گرفت تا در انتخابات شرکت نکند. وي مي گويد که حدود ساعت 10 صبح به چند حوزه انتخابيه رفته است، اما سه چهار نفر بيشتر در حوزه ها نبودند. وي مي گويد که مردم اعتقادشان نسبت به انتخابات سلب شده است. اين خانم مي افزايد: کم کم داشتيم تجربه مي کرديم که حرف مان را از طريق انتخاب نمايندگان خود بزنيم، اما اين دوره حتي اين حق هم از مردم سلب شد.
XS
SM
MD
LG