لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۷

بررسي روزنامه هاي امروز آمريكا: سرخوردگي از اصلاحات


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): روزنامه Washington Post از دگرگون سازي روند تغيير توسط محافظه کاران مطلبي دارد و درباره آخرين ساعت هاي فعاليت روزنامه توقيف شده «ياس نو» مي نويسد: محسن ميردامادي که در سال 1358 از رهبران دانشجوياني بود که سفارت آمريکا را اشغال کردند، در اين آخرين لحظه ها در دفتر روزنامه بود و بحث درباره چاپ نامه سنت شکنانه و معترضانه نمايندگان خطاب به آيت الله خامنه اي گرم. سردبير مي گفت آن ها به هر حال قصد دارند روزنامه ها را ببندند، چه ما نامه را چاپ بکنيم و چه چاپ نکنيم. روزنامه USA Today مي نويسد: اکثر ناظران بر آن هستند که ميزان شرکت افراد برخوردار از حق راي در انتخابات روز جمعه کمتر از 67 درصد خواهد بود. 67 درصد مردم در چهار سال پيش در انتخابات مجلس ششم شرکت داشتند. روزنامه Los Angeles Times با اشاره به بستن دو روزنامه اصلاح طلب شرق و ياس نو در آستانه انتخابات مي نويسد: اقدام عليه انتشار روزنامه هاي طرفدار آزادي در آستانه انتخابات، نشانه تصميم جدي محافظه کاران به سرکوب گسترده اصلاح طلبان وجنبش اصلاحات، و نيز نشانه ترس و هراس عظيم محافظه کاران از مردم است. روزنامه Philadelphia Inquirer با چاپ عکس محمد خاتمي در صفحه اول مي نويسد: اميدها در مورد رهبر اصلاحات به نااميدي تبديل شد. ثريا سرحدي نلسون، نويسنده مقاله، مي افزايد در سال هاي گذشته عکس خاتمي بر پوسترهاي تبليغاتي موجب جلب راي دهندگان و حمايت آن ها از نامزدي مي شد که خود را وابسته به جنبش اصلاح طلبي محمد خاتمي دانسته بود. اما اين بار در انتخاباتي که مبارزه اي وجود ندارد، اثري از عکس محمد خاتمي به چشم نمي خورد و بسياري از ايرانيان از وي سلب اعتماد کرده اند و به ديدگاه هاي وي در مورد جامعه مدني و آزادي هاي سياسي، آن هم زير فشار پرقدرت روحانيان غير انتخابي در جمهوري اسلامي، اعتمادي ندارند. انتخابات امروز را بايد آخرين آزمون دوران رياست جمهوري محمد خاتمي به حساب آورد. روزنامه Philadelphia Inquirer مي افزايد: هميشه با شرکت اندک مردم در انتخابات اين شانس وجود دارد که محافظه کاران برنده شوند و اين بار هم چنانکه ميزان شرکت راي دهندگان پايين باشد، محافظه کاران چشم انداز کنترل چهار ساله بر مجلس را پيش رو مي بينند. روزنامه Baltimore Sun مي نويسد: اميد اصلاح طلبان به آن است که مردم در راي دادن بي تفاوت باشند، چون کمي ميزان شرکت کنندگان در انتخابات امروز اعتراضي خواهد بود از سوي مردم ايران به روحانيان محافظه کار. Baltimore Sun مي افزايد از زمان روي کار آمدن جمهوري اسلامي، رهبر نظام از مردم خواسته است به پاي صندوق هاي راي بروند و راي بدهند و مردم هم کم و بيش اين کار را کردند، اما در چند سال اخير بسياري از ايرانيان از اين سرخورده شده اند که به وعده هاي داير بر اصلاحات سياسي و اجتماعي جامه عمل پوشانده نشده و شوراي نگهبان با همه اقدام هاي اصلاحي مخالفت کرده و سد راه اصلاحات شده است. سرخوردگي و بي تفاوتي باعث شده است در انتخابات شوراهاي شهرها تنها 12 درصد افراد راي بدهند و اصلاح طلبان که با سد شوراي نگهبان در انتخابات اخير روبرو شده اند، به جاي شرکت در رقابت مردم را به شرکت نکردن در راي دادن تشويق مي کنند. محمد رضا خاتمي، رهبر جبهه تعطيل شده مشارکت گفته است به پيش بيني او ميزان شرکت مردم از 50 درصد کمتر خواهد بود. اگر از اين ميزان بالاتر باشد، معلوم مي شود مردم به دعوت اصلاح طلبان گوش نداده اند. روزنامه Washington Post از دگرگون سازي روند تغيير توسط محافظه کاران و درباره آخرين ساعت هاي فعاليت روزنامه توقيف شده «ياس نو» مطلبي دارد. روزنامه USA Today مي نويسد: اکثر ناظران بر آن هستند که ميزان شرکت افراد برخوردار از حق راي در انتخابات روز جمعه کمتر از 67 درصد خواهد بود. روزنامه Los Angeles Times مي نويسد: اقدام عليه انتشار روزنامه هاي طرفدار آزادي در آستانه انتخابات، نشانه تصميم جدي محافظه کاران به سرکوب گسترده اصلاح طلبان است. روزنامه Philadelphia Inquirer با چاپ عکس محمد خاتمي در صفحه اول مي نويسد: اميدها در مورد رهبر اصلاحات به نااميدي تبديل شد. Baltimore Sun مي نويسد: محمد رضا خاتمي، رهبر جبهه تعطيل شده مشارکت گفته است به پيش بيني او ميزان شرکت مردم از 50 درصد کمتر خواهد بود.
XS
SM
MD
LG