لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۰۴

رويارويي مردم با محافظه كاران: برداشت يك محقق دانشگاه تورانتو از روند دموکراسي در ايران


(rm) صدا |
مايکل بل، محقق برجسته و کارشناس امور خاورميانه و روابط بين الملل دانشگاه تورانتو، در مورد ايران پس از به قدرت رسيدن محافظه کاران در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: اگر ما پس از انتخابات مجلس نيز شاهد سرکوب و توقيف روزنامه ها باشيم، مردم ايران بهاي سنگيني را بايد در اين جامعه تک صدايي بپردازند. مريم اقوامي از تورانتو گزارش مي دهد. مريم اقوامي (راديو فردا): در آستانه انتخابات مجلس هفتم و احتمال به قدرت رسيدن نيروي محافظه کار و مذهبي و کسب اکثريت مجلس شوراي اسلامي در ايران، تحليل ها و ديدگاه هاي متفاوتي از ايران بعد از انتخابات هفتم مطرح مي شود. مايکل بل، محقق عالي رتبه ديپلماسي و کارشناس امور خاورميانه دپارتمان روابط بين الملل دانشگاه تورانتو در گفتگويي با راديو فردا در مورد چشم انداز آينده سياسي ايران و نيز روند دموکراسي در جامعه مي گويد: مسلما به قدرت رسيدن محافظه کاران در جامعه اي که کثرت گرايي احزاب وجود ندارد و تنها يک صدا در جامعه سخن مي گويد نه تنها براي نيروهاي طرفدار اصلاحات، بلکه براي مردم ايران و جامعه بين المللي نااميد کننده است. من معتقد هستم هرآن چه که مانعي بر سر راه ابراز عقيده، آزادي بيان، و حقوق شهروندان يک جامعه باشد نه تنها موجب سرخوردگي، بلکه به تعويق افتادن روند دموکراتيزه شدن سيستم حکومتي خواهد شد. ايرانيان بايد قادر به کنترل سرنوشت و آينده کشور خود باشند. آقاي بل در مورد به دست گرفتن قدرت مجلس هفتم توسط محافظه کاران اسلامي به راديو فردا مي گويد: مايکل بل (محقق و کارشناس امور خاورميانه و روابط بين الملل دانشگاه تورانتو): اگر نيروهاي محافظه کار در ايران اکثريت مجلس و نيز دولت آينده را قبضه کنند، موضوع نگران کننده ذهن من اين است که سرکوبي را که در اين دوره شاهد خواهيم بود تا چه حد جدي است. اگر قرار است اين نيروها قدرت مطلق خود را در راه سرکوب و خفقان پيش ببرند و اگر اخبار جديدي را که در مورد بسته شدن دفتر احزاب و نيز توقيف روزنامه ها مي شنويم ادامه پيدا کند، ايرانيان بايد بهاي سنگيني را بپردازند. م.ا.: اين محقق برجسته کانادايي در بخش ديگري از گفتگوي خود با ذکر اين مطلب که ايران يکي از معدود کشورهاي جهان سوم است که پتانسيل آفرينش موج سومي براي ايجاد يک جامعه آزاد دموکرات در دنياي اسلام دارد و اگر اين نيروي جامعه ايران ناديده انگاشته شود، فرصت طلايي است که به هدر خواهد رفت. آقاي بل مي گويد: به جرات مي توانم بگويم ثبات قدم و شجاعت بي نظير مردم ايران را در کشورهاي ديگر اين منطقه مشاهده نکرده ام. آن ها به شيوه هاي گوناگون آزادي هاي فردي خود را در يک جامعه کثرت گرا و چند قطبي مي جويند. اين محقق کانادايي در بخشي از گفتکو در مورد ديدگاه خود از ايران و نيز واکنش جامعه بين المللي نسبت به محافظه کاران و سير نزولي دموکراتيزه شدن جامعه به راديو فردا مي گويد: مايکل بل: ما بايد همه تلاش خود را به کار بريم تا با برقراري رابطه و گفتگويي سازنده با محافظه کاران، از اين طريق فضايي پديد بياوريم تا اين نيروها احساس تهديد نکنند و آماده تاثير پذيري از دنياي خارج باشند تا بدين ترتيب يک جامعه کثرتگرا و چند صدايي پديد آيد. اما من تصور مي کنم رويارويي و تهديد محافظه کاران راه حل کارسازي نيست، گرچه ممکن است چنين روندي مردم ايران را سرخورده و نااميد کند. مايکل بل، محقق برجسته و کارشناس امور خاورميانه و روابط بين الملل دانشگاه تورانتو، Munk Center for International Studiesدر مصاحبه با راديو فردا در مورد چشم انداز آينده سياسي ايران و نيز روند دموکراسي در جامعه مي گويد: مسلما به قدرت رسيدن محافظه کاران در جامعه اي که کثرت گرايي احزاب وجود ندارد و تنها يک صدا در جامعه سخن مي گويد نه تنها براي نيروهاي طرفدار اصلاحات، بلکه براي مردم ايران و جامعه بين المللي نااميد کننده است. من معتقد هستم هرآن چه که مانعي بر سر راه ابراز عقيده، آزادي بيان، و حقوق شهروندان يک جامعه باشد نه تنها موجب سرخوردگي، بلکه به تعويق افتادن روند دموکراتيزه شدن سيستم حکومتي خواهد شد. وي مي گويد: ثبات قدم و شجاعت بي نظير مردم ايران را در کشورهاي ديگر اين منطقه مشاهده نکرده ام. آن ها به شيوه هاي گوناگون آزادي هاي فردي خود را در يک جامعه کثرت گرا و چند قطبي مي جويند.
XS
SM
MD
LG