لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۲

احتمال برپا شدن جو سركوب نظامي به دليل حضور عناصر پيشين سپاه پاسداران در مجلس هفتم


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): گرچه هنوز بررسي نهايي نتيجه انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ميسر نيست، اما دكتر قاسم شعله سعدي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي در تهران، در گفتگويي كه ساعتي پيش با او داشتم، مي گويد: آراي منتشر شده با واقعيت مطابقت ندارد و پيامد اين انتخابات چيزي جز ميليتاريزه شدن جو جامعه و مجلس نخواهد بود. قاسم شعله سعدي : نتيجه اوليه كه مشخص است مجلس در اختيار جناح راست قرار مي گيرد و آن پيش بينيها و تمهيداتي كه از اول جناح راست كرد با قلع و قمع اصلاح طلبان و نيروهاي مستقل طبيعي بود كه نتيجه اي شبيه انتخابات شوراي شهر به بار بيايد. عليرغم حضور بسيار كمرنگ مردم، ولي كرسيها در اختيار جناح راست قرار گيرد. ف . ز : اما آمارهاي اوليه نشان مي دهند كه ميزان شركت مردم خيلي بيشتر از آن چيزي كه پيش بيني مي شد و در مقايسه با شوراها خيلي بيشتر است. قاسم شعله سعدي: من اين آمار را قبول ندارم. البته جاهاي مختلف فرق داشته. در تهران من در چند حوزه كه خود من رفتم سركشي كردم، هيچ حضور قابل توجهي نديدم و از همان صبح هم خبرگزاريهاي بين المللي ديديم كه گزارشهايي مبني بر عدم استقبال مردم مخابره كردند. ف . ز : پيامد اين انتخابات و احتمالا در دست گرفتن مجلس از سوي محافظه كاران چه خواهد بود و چه تاثيري بر تناسب قواي سياسي در جامعه خواهد داشت. قاسم شعله سعدي: آنچه مسلم است، اكثريت قاطع مجلس در اختيار محافظه كاران قرار خواهد گرفت، به تبع آن قوه مجريه را هم قبضه خواهند كرد، حتي احتمالا به آقاي خاتمي مهلت نمي دهند تا اين دوره سر برود و ايشان را احتمالا مجبور مي كنند به معرفي وزراي جديد، بنابراين از يك سو اين حاكميت يكدست خواهد بود و مي توانند با هماهنگي بيشتري جلو ببرند كارها را، اما در عين حال چون آخرين صداهاي معترض را در گلو خفه كردند و ديگر در مجلس يا دولت نمي توانند صداي معارضي را به گوش جهانيان و مردم برسانند، به دنبال اين يك سركوبي هم خواهد بود، يك فضاي ميليتاريستي و خشونت قضايي را ما بايد شاهد باشيم. بخصوص كه يك درصد قابل توجهي از كرسيها در اختيار نيروهايي قرار مي گيرد كه رسما اينها عضو سپاه بودند و نظامياني بودند كه يا استعفا داده اند يا بازنشسته شدند كه خود مجلس هم يك جو ميليتاريستي قابل رويت هست، بنابراين اينها مي تواند از آثارش باشد. دكتر قاسم شعله سعدي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: آراي منتشر شده با واقعيت مطابقت ندارد و پيامد اين انتخابات چيزي جز ميليتاريزه شدن جو جامعه و مجلس نخواهد بود. وي معتقد است با توجه به قلع و قمع اصلاح طلبان و نيروهاي مستقل طبيعي بود كه نتيجه اي شبيه انتخابات شوراي شهر به بار بيايد. دكتر شعله سعدي، به صحت نتايج منتشر شده اعتقاد ندارد و مي گويد: حاكميت يكدست خواهد بود و به دنبال آن يك سركوبي هم خواهد بود و با توجه به اشغال درصد قابل توجهي از كرسي ها توسط نظاميان پيشين سپاه يك فضاي ميليتاريستي و خشونت قضايي را شاهد خواهيم بود.
XS
SM
MD
LG