لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۱

بازتاب استقبال مردم تهران از انتخابات مجلس هفتم در رسانه هاي بريتانيايي


(rm) صدا |
بكتاش خسمه پور (راديو فردا): همچنان حجم بسياري از گزارشهاي وسايل ارتباط جمعي جهان به انتخابات مجلس در ايران اختصاص دارد. شهران طبري نگاهي دارد به گزارشهاي وسايل ارتباط جمعي بريتانيا درباره انتخابات روز جمعه در ايران. شهران طبري (راديو فردا): روزنامه هاي صبح شنبه بريتانيا و همچنين صدا و سيماي اين كشور طي روزهاي اخير پوشش بسياري به مسائل مربوط به انتخابات ايران داده اند. گريت اسميت، خبرنگار فايننشيال تايمز در تهران مي نويسد: عليرغم فراخوان بي وقفه رهبران جمهوري اسلامي و عليرغم هواي خوب، ميليونها ايراني پاي صندوقهاي راي براي مجلس هفتم جمهوري اسلامي نرفتند. البته جاي ذكر است كه هواي خوب در بريتانيا يكي از عوامل تعيين كننده شركت در انتخابات است. او مي گويد: حوزه هاي اندكي در تهران، پايتخت 12 ميليوني ايران توانستند تعداد زيادي راي دهنده جمع كنند، اما بر اساس گزارشها شركت مردم در شهرستانها و روستاها بيشتر بوده است. گريت اسميت كه به مسجد حضرت محمد در ميدان نبوت رفته بود، مي گويد: وقتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي فيلم گرفتن به آنجا رفت، صفي از راي دهندگان درست شد تا از آنها فيلم بگيرند و مي افزايد: بسياري از راي دهندگان در ميدان نبوت از مردم محلي نبودند. او از قول يك مغازه دار محلي مي گويد: آنها را به آنجا آورده اند تا دوربينهاي تلويزيون نشان دهند مردم براي شركت در انتخابات علاقه مند هستند. او باز هم به نقل از مردم مي گويد: به كارمندان دولت گفته شده است كه بايد پاي صندوقهاي راي بروند و مهر شركت در انتخابات را در شناسنامه خود داشته باشند. دندلوس، خبرنگار گاردين مي نويسد: وقتي خبرنگاران خارجي مي خواستند با راي دهندگاني كه از حوزه هاي راي دهي بيرون مي آيند، مصاحبه كنند، افسران پليس و ماموران امنيتي لباس شخصي گوش مي ايستادند. راحله، زن جواني كه در انتخابات شركت نكرد، به خبرنگار گاردين گفت: اين انتخابات را آقاي خامنه اي ترتيب داده است. هيچ فرقي بين او و شاه نيست. فقط شاه تاج داشت، او عمامه دارد. ديويد بلر، خبرنگار روزنامه ديلي تلگراف مي نويسد: در بسياري از حوزه هاي تهران، تعداد كارمندان انتخاباتي از تعداد راي دهندگان بيشتر بود. در يك حوزه در ميدان فردوسي، نيم ساعت پس از آنكه باز شد، فقط يك نفر براي راي دادن آمده بود و تا آمدن نفر بعدي 15 دقيقه ديگر طول كشيد، اما حوزه هاي ديگر راي گيري در مساجد تهران، به مراتب شلوغتر بود، با اين حال هيچ كجا صفهاي طولاني مانند انتخابات پيشين به چشم نمي خورد. ديويد بلر مي نويسد: با اين حال تلويزيون دولتي ايران خبر از شركت عظيم مردم در انتخابات مي دهد و مي گويد در برخي از مناطق اوراق راي دهي كم آمده است. يكي از خبرنگاران صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت: خبرنگاران خارجي از شركت عظيم مردم متحيرند. ديويد بلر مي گويد: اما ايرانيها به نظر مي رسد در برابر تبليغات دولتي مصونيت پيدا كرده اند و ديگر آن را نمي شنوند. ديلي تلگراف در مقاله ديگري كه بيشتر تحليلي است، مي نويسد: در ايران استبداد برنده شد و مي نويسد نحوه مبارزات انتخاباتي در روزجمعه در ايران را بايد از جنبه توازن قدرت نگريست، نه نتيجه شمارش آرا. روزنامه ها و شبكه راديو تلويزيوني بريتانيا طي روزهاي اخير رويدادهاي انتخابات ايران را پوشش دادند. خبرنگار فايننشيال تايمز در تهران مي نويسد: وقتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي فيلم گرفتن به ميدان نبوت رفت، صفي از راي دهندگان درست شد تا از آنها فيلم بگيرند. او از قول يك مغازه دار محلي مي گويد: آنها را به آنجا آورده اند تا دوربينهاي تلويزيون نشان دهند مردم براي شركت در انتخابات علاقه مند هستند. دندلوس، خبرنگار گاردين مي نويسد: وقتي خبرنگاران خارجي مي خواستند با راي دهندگاني كه از حوزه هاي راي دهي بيرون مي آيند، مصاحبه كنند، افسران پليس و ماموران امنيتي لباس شخصي گوش مي ايستادند. ديويد بلر، خبرنگار روزنامه ديلي تلگراف مي نويسد: در بسياري از حوزه هاي تهران، تعداد كارمندان انتخاباتي از تعداد راي دهندگان بيشتر بود.
XS
SM
MD
LG