لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۸

برنامه هاي اقتصادي جناح محافظه كار در پيامد احراز اكثريت در مجلس، از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): تغييراتي که پس از انتخابات روز جمعه در ايران رخ خواهد داد، دلمشغولي مردم ايران و کساني است که چشم به اوضاع ايران دوخته اند. شهران طبري در گفتگويي با دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادي راديوفردا، از او مي خواهد تا تصويري از اقتصاد ايران در دولت محافظه کاران ارائه دهد. شهران طبري (راديوفردا، لندن): آقاي دکتر خاوند، طي شش، هفت سال گذشته، يکي از بحث هاي مهم در ايران، اين بوده که آيا اولويت را بايد به مسائل سياسي داد يا مسائل اقتصادي. فکر مي کنيد که حالا اين تغيير قدرت در ايران، تغييري در اين وضعيت بدهد. از اين به بعد فکر مي کنيد چه خواهد شد؟ فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): وقتي که شما برنامه جناح معروف به محافظه کار را در صحنه سياست ايران بررسي مي کنيد، متوجه مي شويد که اين جناح اصولا براي اداره اقتصاد ايران، خط مشي و برنامه و جهت گيري مشخصي ارائه نداده است. در درون اين جناح، در واقع گرايش هاي مختلفي هستند که اين گرايش ها حتي در بعضي مسائل، از روش هاي متضادي پيروي مي کنند. به اين معني که در گرايش هاي وابسته به طيف معروف به محافظه کار، ما هم مخالف مخالف خصوصي سازي را مي بينيم و هم هوادار خصوصي سازي را. هم مخالفان ورود ايران به اقتصاد جهاني را مي بينيم، هم هواداران ورود ايران به اقتصاد جهاني را. هم مخالفان سازمان جهاني تجارت را مي بينيم، هم موافقان آن را، و اين ليست را مي شود به مقدار زيادي ادامه داد. با توجه به اين مساله، اين نکته قابل توجه هست که اصولا اين جناحي که از اين پس قرار است اهرم هاي عمده قدرت سياسي را بيش از آنچه در دست داشت، تصاحب بکند، هم در مجلس، و هم در آينده نزديک در دستگاه اجرايي و رياست جمهوري، براي آينده اقتصادي ايران چه هدف هايي دارد. در حال حاضر واقعا پاسخگويي به اين پرسش کاري هست بسيار دشوار. ش.ط.: ولي بعضي ها مي گويند که يکي از دلايلي که بعضي طبقات مردم شايد مخالفت شديدي با محافظه کاران نشان نمي دهند، اين باشد که اميد دارند شايد اينها وضع اقتصادي را بهتر کنند. اين درست است؟ فريدون خاوند: اين اميد در بين بخش پيشرو و عاقل جناح محافظه کار رواج دارد که به تدريج اين جناح بعد از به دست گرفت تمام اهرم هاي قدرت، تقريبا به همان راهي خواهد رفت که احزاب متمال به جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي، به آن راه رفتند. يعني در مجموع به اين نتيجه خواهد رسيد که هيچ راهي وجود ندارد، جز تعامل با اقتصاد جهاني و دست زدن به يک سلسله اصلاحات بنيادين اقتصادي. منتها اين نکته مطرح خواهد شد که آيا در ايران مي شود اصلاحات اقتصادي را پيش برد، بدون دست زدن به پايه هاي سياسي نظام حکومتي ايران. و اين مشکل بزرگ است، چون تجربه 25 سال اخير ايران نشان داده که هر نوع تلاش در راه اصلاحات اقتصادي، بر اثر رويارويي با موانع سياسي ناکام مانده است. دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادي راديوفردا، مي گويد که جناح محافظه کار اصولا براي اداره اقتصاد ايران، خط مشي و برنامه و جهت گيري مشخصي ارائه نداده است. در درون اين جناح، در واقع گرايش هاي مختلفي هستند که اين گرايش ها حتي در بعضي مسائل، از روش هاي متضادي پيروي مي کنند. اين اميد در بين بخش پيشرو و عاقل جناح محافظه کار رواج دارد که به تدريج اين جناح بعد از به دست گرفت تمام اهرم هاي قدرت، به سمت تعامل با اقتصاد جهاني و دست زدن به يک سلسله اصلاحات بنيادين اقتصادي خواهد رفت. اما تجربه 25 سال اخير ايران نشان داده که هر نوع تلاش در راه اصلاحات اقتصادي، بر اثر رويارويي با موانع سياسي ناکام مانده است.
XS
SM
MD
LG