لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۹

گردهمايي شاخه کلن کميته حمايت از حقوق بشر در ايران در پيوند با انتخابات، از ديد سرپرست تشکل


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): شامگاه ديروز از سوي کميته حمايت از حقوق بشر در ايران، يک گردهمايي در پيوند با انتخابات و پيامدهاي آن در شهر کلن بر پا شد و در آن سه تن از سخنرانان با اشاره به انتخابات روز جمعه، از ضايع شدن حقوق بشر، آغاز دور تازه اي از خشونت در ايران، و بالاخره لزوم شکل گيري وفاق ملي در ايران و خارج سخن گفتند. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): کميته حمايت از حقوق بشر در ايران، نهادي است نوبنياد که به تازگي در شهر کلن آلمان شکل گرفته و موسسان و اعضاي آن، ايرانيان تحصيلکرده اي هستند که سالها است در آلمان اقامت دارند. با انجام انتخابات مجلس هفتم و پيش بيني اين نکته از سوي اين کميته که حکومت مذهبي ايران از اين پس چهره خشن تري به خود خواهد گرفت، اين نهاد تازه بنياد در نظر دارد با برگزاري همايش ها سمينارها، به فعاليت هاي خود که عمده ترين آن دفاع از حقوق بشر در ايران است قوام بيشتري بخشد. در چهارچوب چنين هدفي، شهر کلن آلمان شاهد اولين نشست کميته حمايت از حقوق بشر، بعد از انتخابات مجلس هفتم بود. مهندس ارژنگ برهان آزاد، سرپرست اين کميته و يکي از سخنرانان اين جلسه، معتقد است که پس از روشن شدن نتايج انتخابات، حاکميت ايران بر فشار خود خواهد افزود. ارژنگ برهان آزاد (سرپرست کميته حمايت از حقوق بشر در ايران، کلن): اين پيش بيني را مي کنيم که با آن يورشي که به احتمال خيلي زياد در هفته هاي آينده به سازمان هايي که متعلق به اصلاح طلبان بودند بشود، زياد خواهد بود، از جمله خيلي به وضوح در دو سه روز گذشته، بستن همين دو روزنامه. و ما احتمال اين را خواهيم داد که تعدادي از متحصنين در مجلس، و مخصوصا سازمان دانشجويان، مورد حمله و يورش قرار بگيرد و اين سازمان ها به طور اعم بسته بشود. ولي اين چيزي که ما مي بينيم کوتاه مدت است، که اين ما اين تخمين را مي زنيم که رژيم آن قدرت سابق و آن قدرت اعمال نفوذي که داشت، ندارد. ش.م.: علاوه بر مهندس برهان آزاد، سرپرست کميته حمايت از حقوق بشر در ايران، شاخه کلن، دو تن ديگر از فعالان سياسي، کمال ارس و کريم شام بياتي، نيز به انتخابات و مساله ضايع شدن حقوق بشر در ايران اشاره کردند. کمال ارس از ضرورت تشکيل و ايجاد يک نفاق ملي در داخل و خارج سخن گفت و کريم شام بياتي نيز در پيوند با انتخابات مجلس هفتم، به چند مساله پرداخت و تاکيد کرد که انتخابات از آن جهت بر پا شد تا حاکميت ايران به پر کردن شکاف درون خود دست زند. وي در پايان به برنامه چيني کردن ايران که گويا از سوي محافظه کاران دنبال مي شود اشاره کرد و به اين نتيجه رسيد که چنين طرحي در ايران پياده نخواهد شد. در پايان نشست شهر کلن، نوبت به طرح پرسش ها رسيد و حاضران سوال هايي پيرامون نتايج انتخابات و اثر آن بر مناسبات ايران با دنياي غرب، به ويژه اتحاديه آمريکا و اروپا مطرح ساخت. شامگاه ديروز از سوي کميته حمايت از حقوق بشر در ايران، يک گردهمايي در پيوند با انتخابات و پيامدهاي آن در شهر کلن بر پا شد، که در آن سه تن از سخنرانان با اشاره به انتخابات روز جمعه، از ضايع شدن حقوق بشر، آغاز دور تازه اي از خشونت در ايران، و بالاخره لزوم شکل گيري وفاق ملي در ايران و خارج سخن گفتند. مهندس ارژنگ برهان آزاد، سرپرست اين کميته و يکي از سخنرانان جلسه، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که پس از روشن شدن نتايج انتخابات، حاکميت ايران بر فشار خود خواهد افزود، اما اين فشار کوتاه مدت است، چرا که جمهوري اسلامي قدرت اعمال نفوذي که سابقا داشت را ديگر ندارد.
XS
SM
MD
LG