لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۷

نقش تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي لس آنجلس در تشويق به تحريم انتخابات، از ديد سه برنامه ساز


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): تلويزيون هاي ماهواره اي لس انجلس در جريان تحريم انتخابات داخل ايران نقش عمده اي داشته اند. فيرزه خطيبي در اين شهر گفتگويي دارد با سه تن از برنامه سازان اين تلويزيون ها: ضياء آتاباي، رضا فاضلي، و بهروز صور اسرافيل. فيروزه خطيبي (راديو فردا): تلويزيون هاي ماهواره اي که توصط صاحبان و برنامه سازهاي تبعيدي در اين شهر به فعاليت اشتغال دارند، از ماه نوامبر گذشته تا روز انتخابات مجلس هفتم همواره مردم داخل ايران را تشويق به تحريم انتخابات کرده اند، آقاي رضا فاضلي، مدير تلويزيون آزادي در ناحيه فرناندو ولي در لس آنجلس، از نقش تلويزيون هاي ماهواره اي، تاثير آن ها بر انتخابات اخير، و اکثريت مردم داخل ايران؛ به راديو فردا چنين گفت رضا فاضلي (مدير تلويزيون آزادي، لس آنجلس): تمام اخبار از ايران به من مي رسيد، حتي تمام حرکت هايي که در شوراي ملي مي رفتند، مي نشستند، تصميم مي گرفتند، ببينيد ايراني هايي هستند آن جا که اسمشان پاسدار است، ولي به کل برگشته اند از رژيم و به اين جا رسيده اند که ما کار کرده ايم و يک نفر ديگر پولهايش را برده است. اين است که تمام گزارش ها مستقيما از بيت رهبري مي آيد، از شوراي امنيت مي آيد، از خانه خود رفسنجاني مي آيد و آدمي که اين وسط از دو طرف فدا شده است، به اعتقاد من و به اعتقاد بچه هايي که از ايران مي گويند، خاتمي است. خاتمي چون همه موقعيت هايش را از دست داد و به دنبالش هرچه به او گفتند بکن کرد، عجيب اين ها يکپارچه شده بودند بدون اين که يک کسي رهبريشان بکند. يعني آن ها بودند که در واقع ما را رهبري مي کردند. همه چيز از ايران بود، يعني وقتي کسي بخواهد اين ها را به حساب خودش بگذارد اشتباه کامل است. ف.خ.: اين ها شنوندگان شما بودند که زنگ مي زدند و اين ها را مي گفتند؟ رضا فاضلي: اين ها کساني بودند که در دفاتري که اين ها بزرگترين کار Secretاشان انجام مي شود، شايد 10 نفرشان با ما تماس دارند. ف.خ.: آقاي ضياء آتاباي، مدير تلويزيون NITV، وظايف خود را محدود به پخش اخبار بي طرف مي داند و عکس العمل مردم ايران در اين انتخابات را چيزي جز آگاهي روزافزون خود آن ها از مسائل مهم نمي داند. ضياء آتاباي (مدير تلويزيون NITV): من اصولا مخالف با اين هستم که هيچ کدام از ما راديو – تلويزيون ها، هيچ پوئني را براي خودمان بگيريم. البته وظيفه ما اين است که واقعيت ها را به مردم بگوييم و اين جايي که واقعا ملت ايران تنها مانده اند و متاسفانه کشورها و دولت هاي ديگر زياد کمکشان نمي کنند، به آن ها روحيه بدهيم که اين حق قانوني آن ها است که به آزادي دموکراسي و آن چيزي که مي خواهند، خودشان برسند و حتما مثل کشورهاي ديگر موفق خواهند شد. ف.خ.: بهروز صور اسرافيل، مجري يک برنامه روزانه 90 دقيقه اي به داخل ايران، از عکس العمل هايي که از تماشاگران داخل ايران در روز انتخابات داشته است، به خصوص در مورد زنان و جوانان به، راديو فردا چنين گفت: بهروز صور اسرافيل (تلويزيون آزادي): چيز عمده اي که بود در مورد برنامه من، چون من و برنامه ام مشهور هستيم به اين که از رژيم پادشاهي در ايران طرفداري مي کنيم، بيشتر کساني که تماس مي گرفتند با من (شايد بيشتر از حتي جاهاي ديگر) کساني بودند که رژيم را به کلي رد مي کردند و طرفداران رژيم پادشاهي براي آينده ايران بودند و مساله دوم زنان. شايد 80 درصد کساني که تماس مي گرفتند با من از ايران، زنان بودند، دختران جوان، و خانم ها که به شدت از اين تجربه خاتمي به نظر من نااميد شده اند، چون آخرين اميد خودشان را به اين نظام بسته بودند. ولي همانطور که به شما گفتم، پديده جالبتر اين بود که رژيم توانسته بود در بين کساني که سنين بالا دارند و شايد ديگر حوصله تغيير ندارند در ايران و بعد در بين کساني که خيلي جوان هستند و و اقعا از گذشته شايد چيزي به ياد ندارند و تصوري هم از آينده ندارند، يک مقداري به اصلاح راي براي خودش جمع بکند. تلويزيون هاي ماهواره اي لس آنجلس در جريان تحريم انتخابات داخل ايران نقش عمده اي داشتند. تلويزيون هاي ماهواره اي که توصط صاحبان و برنامه سازهاي تبعيدي در اين شهر به فعاليت اشتغال دارند، از ماه نوامبر گذشته تا روز انتخابات مجلس هفتم همواره مردم داخل ايران را تشويق به تحريم انتخابات کرده اند. رضا فاضلي، مدير تلويزيون آزادي در ناحيه فرناندو ولي در لس آنجلس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: تمام اخبار از ايران به من مي رسيد، حتي تمام حرکت هايي که در شوراي ملي مي رفتند، مي نشستند، تصميم مي گرفتند. ضياء آتاباي، مدير تلويزيون NITV، نيز وظايف خود را محدود به پخش اخبار بي طرف مي داند. بهروز صور اسرافيل، مجري يک برنامه روزانه 90 دقيقه اي به داخل ايران در تلويزيون آزادي، مي گويد که شايد 80 درصد کساني که تماس مي گرفتند از ايران، زنان بودند، دختران جوان، و خانم ها که به شدت از اين تجربه خاتمي نااميد شده اند.
XS
SM
MD
LG