لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۱

سرنوشت نامشخص بودجه سال 1383 به علت عدم رسميت يافتن جلسات مجلس


(rm) صدا |
مجلس ششم، که عمر آن در آينده نزديک به پايان ميرسد، براي تصويب هر چه زود تر لايحه بودجه 1383 کل کشور زير فشار قرار گرفته است. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در پي انتخابات تنش آلود هفتمين دوره قانونگزاري جمهوري اسلامي، لايحه بودجه 1383 کل کشور همچون باري سنگين بر دوش مجلس ششم، که تنها چند هفته به پايان عمر آن باقي است، سنگيني ميکند. در واقع مجلس رو به پايان کنوني، که شماري از نمايندگان آن به اتهام عدم صلاحيت از حق شرکت در انتخابات محروم شدند، بايد مهم ترين سند مالي کشور را براي سال آينده خورشيدي تصويب کند. بررسي لايحه بودجه، که از تصويب کميسيون تلفيق مجلس گذشته، قرار بود در نشست ديروز يکشنبه مجلس آغاز شود، ولي اين نشست به دليل غيبت شماري از نمايندگان رسميت نيافت و کار به امروز موکول شد. مهدي کروبي رييس مجلس قول داده است لايحه پيش از عاشورا به تصويب برسد و شماري از محافل وابسته به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي نيز نمايندگان را براي تصويب هر چه زود تر آن زير فشار قرار داده اند. با اينهمه تصويب لايحه بودجه 1383 از سوي مجلس کنوني همچنان در هاله اي از ابهام است. به گفته حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اگر اين لايحه تصويب نشود، دولت براي سال آينده بر مبناي آنچه روش يکدوازدهم، يا تخصيص ماه به ماه منابع مالي براي فعاليت دستگاه اجرايي ناميده ميشود، عمل خواهد کرد. مجلس ششم، که عمر آن در آينده نزديک به پايان ميرسد، براي تصويب هر چه زود تر لايحه بودجه 1383 کل کشور زير فشار قرار گرفته است. مجلس کنوني، که شماري از نمايندگان آن به اتهام عدم صلاحيت از حق شرکت در انتخابات محروم شدند، بايد مهم ترين سند مالي کشور را براي سال آينده خورشيدي تصويب کند. بررسي لايحه بودجه، که از تصويب کميسيون تلفيق مجلس گذشته، قرار بود در نشست ديروز يکشنبه مجلس آغاز شود، ولي اين نشست به دليل غيبت شماري از نمايندگان رسميت نيافت و کار به امروز موکول شد. عليرغم قول رييس مجلس، تصويب لايحه بودجه 1383 همچنان نامعلوم است.
XS
SM
MD
LG