لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۵

عدم اطلاع سازمان هاي اطلاعي غرب از انتقال تكنولوژي هسته اي از پاكستان به ايران، ليبي و كره شمالي


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): ماجراي دستيابي ايران، ليبي، و کره شمالي به بازار سياه تکنولوژي هسته اي، دور از چشم دستگاه هاي اطلاعاتي غرب، اين پرسش را به صورت جدي مطرح کرده که اين سازمان ها، هنگام انتقال تکنولوژي و تجهيزات هسته اي پاکستان به اين سه کشور، چه مي کرده اند که از ماجرا بي خبر مانده اند؟ مريم احمدي (راديوفردا): يک ديپلمات خارجي درمصاحبه اي با رويتربا اشاره به اقدام ايران، ليبي وکره شمالي درمورد خريد تکنولوژي هاي حساس اتمي ازبازارسياه که ازاروپا گرفته تا آفريقا، خاورميانه وآسيا ادامه دارد، گفت اين موضوع بيانگر يک قصور بزرگ اطلاعاتي است. بايد پرسيد خبرهاي اطلاعاتي کجا بوده است. يک ديپلمات غربي اخيرا گفته بود آمريکا دير زماني عبد القديرخان دانشمند اتمي پاکستان را زيرنظرداشته واز تاسيسات مالزي نيزکه طبق برنامه عبد القديرخان براي برنامه اتمي ليبي قطعات دستگاه گريزازمرکز مي ساخته، آگاهي داشته است. عبد القديرخان دراوايل ماه فوريه جاري دريک برنامه تلويزيوني اعتراف کرد که وي وسايردانشمندان وابسته به آزمايشگاه هاي پژوهشي خان درپاکستان اسراراتمي را محرمانه به کشورهاي ديگرمنتقل کرده اند. سازمان بين المللي انرژي اتمي وديپلمات هاي غرب اعلام کرده اند مهمترين مشتريان عبد القديرخان، ايران، ليبي وکره شمالي بوده اند. به گفته ديپلمات ها، عبد القديرخان بود که تکنولوژي گريز ازمرکز وطرح هاي تسليحاتي را دراختيارليبي قرارداد وبه نظرمي رسد بسياري ازطرح هاي مشابه را به طرابلس وتهران فروخته باشد. منابع اطلاعاتي مي گويند عبد القديرخان تکنولوژي غني سازي اورانيوم را به پيونگ يانگ نيزفروخته است. به گزارش رويتر، ايران اذعان کرده است که سال ها است گسترش برنامه اتمي خود را پنهان کرده بوده، اما اتهامات واشنگتن را درمورد اين که مخفيانه دست به توليد سلاح هاي زده رد کرده و وعده داده است درآينده کمال شفافيت را دراعلام برنامه هاي اتمي خود رعايت کند. حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه ايران روزيکشنبه درتهران به خبرنگاران گفت ايران اجزاي اتمي را ازبازارسياه خريداري کرده است وتصادفا برخي ازفروشندگان آن وابسته به پاره اي از کشورهاي شبه قاره بوده اند. قراراست سازمان بين المللي انرژي اتمي هفته آينده گزارشي ازنتيجه بازرسي هاي خود درايران منتشرکند. ديپلمات ها مي گويند اين گزارش به ادامه کوتاهي ايران دراعلام تجهيزات بالقوه اتمي خود به سازمان بين المللي انرژي اتمي اشاره کرده است. ماجراي دستيابي جمهوري اسلامي، ليبي، و کره شمالي به بازار سياه تکنولوژي هسته اي، دور از چشم دستگاه هاي اطلاعاتي غرب، اين پرسش را به صورت جدي مطرح کرده که اين سازمان ها، هنگام انتقال تکنولوژي و تجهيزات هسته اي پاکستان به اين سه کشور، چه مي کرده اند که از ماجرا بي خبر مانده اند. به گفته ديپلمات ها، عبد القديرخان، پدر بمب هسته اي پاکستان، تکنولوژي گريز ازمرکز وطرح هاي تسليحاتي را دراختيار ليبي قرار داد وبه نظرمي رسد که بسياري ازطرح هاي مشابه را به طرابلس وتهران فروخته باشد. حکومت ايران نيز اذعان کرد که سال ها است گسترش برنامه اتمي خود را پنهان کرده بوده، اما اتهامات واشنگتن را درمورد اين که مخفيانه دست به توليد سلاح هاي زده رد کرد.
XS
SM
MD
LG