لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۱

ديدار نخست وزير سابق اسرائيل با مقامات بلند پايه آمريكا: تلاش براي تخليه شهركهاي يهودي نشين كرانه غربي


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): شيمون پرزنخست وزيرپيشين اسرائيل که به خاطراعطاي کنترل بخش هاي عمده اي ازکرانه باختري رود اردن به فلسطينيان به جايزه صلح نوبل دست يافت، روزدوشنبه درجريان ديداربا بلند پايه ترين مقامات آمريکا در واشنگتن، به تلاش خود براي برچيدن شهرک هاي يهودي نشين ادامه داد. علي سجادي (راديوفردا): شيمون پرز نخست وزير پيشين اسرائيل که درفاصله ميان ديدارهاي خود با کولين پاول وزيرامورخارجه وکانداليزا رايس مشاورامنيت ملي آمريکا در يک کنفرانس خبري شرکت کرده بود، بارديگر خوشبيني ديرپاي خود را درمورد صلح خاور ميانه مورد تاکيد قرارداد وگفت فلسطينيان خواستارصلح با اسرائيل هستند وبايد با اعطاي امتيازات ارضي به آن ها مورد تشويق قرارگيرند. آقاي پرزگفت واقعيت اين است که اين روزها با خبرهاي خوبي درجهان مواجه هستيم. ليبي وعده داده است برنامه اتمي خود را پايان بخشد وقبرس در راه حل موضوع تقسيم 30 ساله اين جزيره گام برمي دارد. آقاي پرزگفت تحت تاثير پيشنهادهاي دشمن سياسي ديرپاي خود آريل شارون نخست وزيراسرائيل قرارگرفته که حاضربه خروج ازنوارغزه وبخش هائي ازکرانه باختري رود اردن بدون اقدام متقابلي ازسوي فلسطينيان شده است. آقاي پرز مشترکا به اتفاق اسحاق رابين نخست وزيرفقيد اسرائيل و ياسرعرفات رئيس تشکيلات خود گردان فلسطيني درسال 1994 به علت امضاي قرارداد اسلو که کنترل بيشتري را دراداره بخش هائي ازکرانه باختري رود اردن ونوارغزه به فلسطينيان مي دهد، به جايزه صلح نوبل دست يافت، اما شش سال بعد اين قرارداد با آغاز قيام فلسطينيان وخشونت هائي که اسرائيل را درمناطق اشغالي ودرخاک خود هدف گرفت، بي نتيجه ماند. درجريان خشونت هاي شش سال گذشته، صدها تن ازفلسطينيان واسرائيلي جان خود را ازدست داده اند. آقاي پرزمتعاقبا به عنوان نماد روندي که بسياري از اسرائيلي ها معتقدند باعث شد فلسطينيان درمبارزات خود به قدرت واسلحه بيشتري دست يابند، مورد انتقاد هاي گسترده اي قرارگرفت. با اين حال نخست وزيرپيشين اسرائيل که بيش از 80 سال سن دارد، به تلاش خود براي اعطاي امتيازات بيشتري به فلسطينيان ادامه داده واين اقدام را راه تاسيس يک کشوراسرائيلي دانسته است که به گفته پرزيدنت بوش وخود آقاي پرز توام با صلح درکناراسرائيل به حيات خود ادامه دهد. شيمون پرز، نخست وزير پيشين اسرائيل كه در فاصله ميان ديدارهايش با كولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا و كاندالیزا رایس، مشاور امنيت ملي آمريكا در يك كنفرانس خبري شركت كرده بود، بار ديگر خوشبيني ديرپاي خود را در مورد صلح خاورميانه مورد تاكيد قرار داد و گفت: فلسطينيان خواستار صلح با اسرائيل هستند و بايد با اعطاي امتيازات ارضي به آنها، مورد تشويق قرار گيرند. آقاي پرز گفت: تحت تاثير پيشنهادهاي دشمن سياسي ديرپاي خود، آريل شارون، نخست وزير اسرائيل قرار گرفته كه حاضر به خروج از نوار غزه و بخشهايي از كرانه باختري رود اردن، بدون اقدام متقابلي از سوي فلسطينيان شده است.
XS
SM
MD
LG