لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۲

گزارش جديد سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره توليد پلوتونيم توسط جمهوري اسلامي، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): گزارش جديد سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره ايران، از کشف فعاليت هاي جديدي در زمينه توليد پلوتونيم خبر داده است. اين موضوع و نيز مساله تصويب پروتکل الحاقي در مجلس ايران را، علي سجادي با خانم رز گوتمولر Rose Gottemoeller، کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد کارنگي در ميان گذاشته است. علي سجادي (راديوفردا): هفته آينده، قرار است گزارش بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي، درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي، به هيات مديره اين سازمان ارائه شود. هيات مديره سازمان، با مطالعه گزارش، تصميم خواهد گرفت که آيا ايران به تعهدات بين المللي خود عمل کرده يانه، و در صورتي که هيات مديره سازمان تصميم بگيرد که ايران تعهدات بين المللي خود را در زمينه فعاليت هاي هسته اي نقض کرده، ممکن است که پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کند، و در اين صورت امکان دارد که جمهوري اسلامي ايران مورد تحريم هايي واقع شود. کساني که با گزارش جديد بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آشنان هستند، گفتند مواردي وجود دارد که ايران آنها را اعلام نکرده بوده، و از جمله آن موارد، يکي هم توليد پلوتونيمي است که در تهيه سلاح هسته اي هم کاربرد دارد. اين موضوع را با خانم رز گوتمولر، کارشناس مسائل هسته اي و منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد کارنگي در ميان گذاشتم، و از وي پرسيدم: اهميت کشف جديد بازرسان در چيست؟ خانم گوتمولر گفت: رز گوتمولر (کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد کارنگي): اين کشف جديد درباره پلوتونيم، عمدتا به اين دليل مهم است که قبلا توسط ايران اعلام نشده بود. ايران در اجازه دادن به بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي، براي بازرسي تاسيسات هسته اي ايران، بسيار سريع عمل کرده است، اما اين روشن است که گزارش اوليه ايران به سازمان بين المللي انرژي اتمي، کاستي هايي داشته و اين يکي از کاستي ها است. ع.س.: از خانم گوتمولر پرسيدم: درباره اظهارات احمد توکلي، نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي که گفته است: جمهوري اسلامي از دانشمندان اتمي خود حمايت مي کند، چه فکر مي کند، و آيا اين اظهارات باعث نگراني ها و چالش هاي جديدي براي جامعه بين المللي است يا نه؟ خانم گوتمولر گفت: رز گوتمولر: من فکر مي کنم که اين روشن است، پس از زماني که در پاييز گذشته وزراي امور خارجه اروپا با دولت ايران در مورد متوقف کردن فعاليت غني کردن و گشودن تاسيسات هسته اي کشور به روي بازرسي هاي بين المللي مذاکره کردند، مخالفت هاي جدي سياسي با آن قرار و مدارها وجود داشت، و تظاهراتي هم در خيابان هاي تهران انجام شد. و به نوعي ادامه اين مخالفت هاي تعجب برانگيز نيست، اما اميدوارم که اين گرايش اخير محافظه کاران براي اتخاذ مواضع تندتر نباشد، زيرا تا کنون ايران درباره انجام بازرسي ها خيلي سريع عمل کرده است. ع.س.: از خانم گوتمولر درباره نياز به تصويب پروتکل الحاقي توسط مجلس ايران پرسيدم، و اينکه هنوز اين پروتکل در مجلس ششم تصويب نشده و احتمالا براي تصويب، به مجلس هفتم ارائه خواهد شد، که نمايندگان آن برگزار کنندگان همان تظاهرات خياباني مورد ايشان هستند. خانم گوتمولر گفت: رز گوتمولر: اين يک عامل مهم است که نيروهاي محافظه کار عليه همکاري با سازمان بين المللي انرژي اتمي تظاهرات مي کردند، ولي عامل ديگر اين است که مجلس جديد در خط رهبران حرکت خواهد کرد و اين واقعيت به اين معنا است که تصويب پروتکل الحاقي در مجلس، به راحتي و سهولت بيشتري انجام خواهد شد. گزارش جديد سازمان بين المللي انرژي اتمي درباره جمهوري اسلامي، از کشف فعاليت هاي جديدي در زمينه توليد پلوتونيم خبر داد. خانم رز گوتمولر Rose Gottemoeller، کارشناس منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي در بنياد کارنگي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کشف جديد درباره پلوتونيم، به اين دليل مهم است که قبلا توسط حکومت ايران اعلام نشده بود. وي مي گويد که حکومت ايران در اجازه دادن به بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي، براي بازرسي تاسيسات هسته اي، بسيار سريع عمل کرد ، اما روشن است که گزارش اوليه ايران به سازمان بين المللي انرژي اتمي، کاستي هايي داشته و اين يکي از کاستي ها است. وي مي گويد که مجلس جديد در خط رهبران حرکت خواهد کرد و اين واقعيت به اين معنا است که تصويب پروتکل الحاقي در مجلس، به راحتي و سهولت بيشتري انجام خواهد شد.
XS
SM
MD
LG