لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۰

تلاش مردم پايتخت هائيتي براي حافظت از خود در مقابل شورشيان با قرار دادن اتوبوس و يخچال درخيابان‌ها


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پس از آن که شورشيان هائيتي اعلام کردند ظرف چند روزآينده وارد پايتخت اين کشورمي شوند، ساکنان پايتخت، روزسه شنبه، با قرار دادن اتوبوس واشيائي چون يخچال هاي کهنه در خيابانها، مي کوشند راه بندان ايجاد کنند. مريم احمدي (راديوفردا): درحالي که شورشيان هائيتي نيمي ازاين کشور را به اشغال خود درآورده اند، مردم با قرار دادن اسباب و اثاثيه کهنه در خيابانهاي شمال پورت او پرينس پايتخت هائيتي سعي مي کنند راه بندان ايجاد کنند و در برخي از خيابانهاي منطقه اعيان نشين شهر نيز اين وانع را به آتش کشيده اند. مرد جواني که درکناريکي از راه بندها ايستاده بود گفت اين موانع براي ابرازموافقت يا مخالفت با دولت نيست. منظور، حفاظت ازمردم دربرابرشورشيان است. احزاب مخالف سياسي وگروه هاي مدني که خواستارکناره گيري ژان برتراند آريستيد رئيس جمهوري هائيتي هستند ولي ازقيام دوهفته‌اي اين کشورفاصله گرفته اند، تا روزسه شنبه مهلت دارند به طرح مورد حمايت آمريکا درمورد تقسيم قدرت که درعين حال رئيس جمهوري را درمقام خود نگاه مي دارد، پاسخ دهند. حتي درصورت پذيرفتن اين طرح که بعيد به نظرمي رسد، روشن نيست شورشيان هم آرام‌تر خواهند شد يا خير. صدها تن ازسربازان پيشين هائيتي نيزدرميان شورشيان هستند تاکنون بيش از60 نفر در نا آرامي ها کشته شده اند. شورشيان که گروههائي از هواداران پيشين آريستيد نيزدرميان آنان هستند، شمال کاپ هائيتين دومين شهربزرگ هائيتي را نيزبه اشغال خود درآورده اند. بسياري ازمردم هائيتي که مي گويند آريستيد کشورآن ها را با قلدري وفساد اداره مي کند، با شورشيان همدلي دارند. حدود 50 تن ازتفنگداران دريائي آمريکا روزدوشنبه با دوهواپيماي حمل ونقل هرکوليس سي - 130 درجريان ماموريتي براي حفاظت ازسفارت وسايرتاسيسات آمريکا درهائيتي وارد پورت او پرينس شدند. فرانسه که تا سال 1804 برهائيتي حکومت مي راند نيزبه چند کشورديگرپيوست وازشهروندان خود خواست که هائيتي را ترک گويند. فرودگاه بين المللي پايتخت مملوازمسافراني است که در گرمائي شديد اين کشور را ترک مي کنند. مبلغان مسيحي آمريکائي نيز درميان آنان ديده مي شوند. آريستيد درسال هاي دهه 1980 قهرمان مبارزات دمکراسي هائيتي بود ودرسال 1991 به عنوان نخستين رهبراين کشور با يک انتخابات دمکراتيک روي کارآمد. او وعده داده است تا پايان دوره دوم رياست جمهوري خود درسال 2006 دراين مقام باقي بماند. پس از آن که شورشيان هائيتي اعلام کردند ظرف چند روزآينده وارد پايتخت اين کشورمي شوند، ساکنان پايتخت، روزسه شنبه، با قرار دادن اتوبوس واشيائي چون يخچال هاي کهنه در خيابانها، مي کوشند راه بندان ايجاد کنند. احزاب مخالف سياسي وگروه هاي مدني که خواستارکناره گيري ژان برتراند آريستيد، رئيس جمهوري هائيتي، هستند ولي ازقيام دوهفته‌اي اين کشورفاصله گرفته اند، تا روزسه شنبه مهلت دارند به طرح مورد حمايت آمريکا درمورد تقسيم قدرت که درعين حال رئيس جمهوري را درمقام خود نگاه مي دارد، پاسخ دهند. حتي درصورت پذيرفتن اين طرح که بعيد به نظرمي رسد، روشن نيست شورشيان هم آرام‌تر خواهند شد يا خير.
XS
SM
MD
LG