لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۰۰

زمينه برقراري روابط با آمريکا در پي پيروزي محافظه کاران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): يک کارشناس آمريکايي در بنياد کارنگي که مسائل ايران را از نزديک دنبال مي کند، معتقد است که با يک دست شدن حکومت ايران در طول انتخابات اول اسفند، زمينه براي برقراري روابط با آمريکا بيش از هر زمان آماده مي شود. امير آرمين (راديوفردا): راي گيري براي مجلس هفتم با مقدمه چيني شوراي نگهبان به منظور اعمال کنترل کامل جناح راست بر مجلس از يک سوي، و افزوني شمار آراي خوانده شد در تعدادي از حوزه ها، بر تعداد افراد برخوردار از حق راي در آنها، بحث ها در مورد مشروعيت چنان روندي به نام انتخابات را مطرح ساخته است. رادوفردا موضوع را با دانيل برامبرگ Daniel Brumberg، کارشناس بنياد کارنگي در واشنگتن در مسائل دمکراسي در ميان گذاشته و از او پرسيده است: ارزيابي وي به عنوان کسي که روند راي گيري ايران را از نزديک دنبال کرده است، چيست؟ دانيل برامبرگ (کارشناس بنياد کارنگي در واشنگتن): انتخابات طوري سازماندهي شد که محافظه کاران کنترل کامل مجلس را در دست گيرند، و اصلاح طلبان به عنوان عناصري قابل چشم پوشي از سياست رسمي ايران حذف شوند. اين نتيجه تا حدي با بي تفاوتي نسبي بخشي از ايرانيان راي دهنده تضمين شد، چون اغلب ايرانيان از سياست جاري زده شده اند و در حالي که لزوما حامي محافظه کاران نيستند، نمي خواهند اصلاح طلبان را نيز مورد پشتيباني قرار دهند، و اين امر موجب پيروزي محافظه کاران شد. به نظر من اين بدان معنا است که هر نوع اصلاح سياسي چشمگير، دست کم در ده سال آينده منتفي است و اين امکان به وجود آمده است که اصلاح طلبان، که بخشي از آنان از چهره هاي برجسته طرفداران انقلاب اسلامي بودند، کنار زده شوند. سوال اين است که آيا اينان باز هم به آن انقلاب وفادار خواهند ماند و يا برعکس احساس خواهند کرد که هيچ راهي براي اصلاحات وجود ندارد. و وقتي اين اصلاح طلبان رد صلاحيت شده چنين نتيجه اي بگيرند، اوضاع در آينده در ايران دو قطبي خواهد شد، به همين سبب اين نتيجه خوشايندي براي آن عده از ايرانيان، اعم از محافظه کار يا اصلاح طلب نخواهد بود که فکر مي کردند نظام از درون قابل اصلاح و تحول است. ا.آ.: مي پرسيم: واکنش دولت آمريکا در قبال چنان انتخاباتي چه خواهد بود؟ دانيل برامبرگ مي گويد: دانيل برامبرگ: حدس من با توجه به اعلاميه هايي که دولت بوش داده، اين است که دولت از نتايج انتخابات و نحوه حذف نظام يافته اصلاح طلبان، ناراضي است، و بنابراين مشروعيت انتخابات و خود مجلس را زير سوال مي برد. اما از سوي ديگر، از منظر آمريکا، حتي دولت بوش، آماده معامله با حکومت ايران است، صرفنظر از اينکه چه کسي تصدي امور را بر عهده داشته باشد، و با تصدي امور از سوي محافظه کاران، حتي زمينه نوعي تماس ميان ايران و آمريکا فراهم تر شود، در حالي که چنان کاري در زمان تصدي اصلاح طلبان دشوار بود. بنابر اين با آنکه از يک سو آمريکا از نحوه و نتيجه انتخابات در ايران ناراضي است، اما از سويي ديگر چون روشن است که حکومت ايران قوي تر و باثبات تر به نظر مي رسد، شايد در دولت بوش آمادگي و تمايل فزاينده اي وجود داشته باشد که با ايرانيان وارد گفتگو شود. ا.آ.: مي پرسيم آيا در آن صورت، دمکرات هاي رقيب بر دولت بوش خرده نخواهند گرفت که با چنان حکومتي رابطه برقرار کرده است؟ و دانيل برامبرگ مي گويد: دانيل برامبرگ: من ترديد دارم. شايد برخي دمکرات ها بگويند دولت بوش قاطعيت ندارد و در زمينه نحوه برخورد با ايران، دستخوش دو دستگي است. گروه هاي مختلف در درون دولت بوش برنامه ها و هدف هاي متفاوتي دارند، و به همين سبب دولت بوش در زمينه برخورد با ايران، سياست منسجمي ندارد، اما در هر حال موضوع مناسبات با ايران، موضوع عمده اي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نخواهد بود. دني يل برامبرگ، کارشناس بنياد کارنگي در واشنگتن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که انتخابات مجلس شوراي اسلامي طوري سازماندهي شد که محافظه کاران کنترل کامل مجلس را در دست گيرند، و اصلاح طلبان به عنوان عناصري قابل چشم پوشي از سياست رسمي ايران حذف شوند. وي مي گويد که دولت آمريکا از نتايج انتخابات و نحوه حذف نظام يافته اصلاح طلبان، ناراضي است، و بنابراين مشروعيت مجلس را زير سئوال مي برد. اما از سوي ديگر، از منظر آمريکا، حتي دولت بوش، آماده معامله با حکومت ايران است، صرفنظر از اينکه چه کسي تصدي امور را بر عهده داشته باشد، و با تصدي امور از سوي محافظه کاران، حتي زمينه نوعي تماس ميان ايران و آمريکا ممكن است فراهم تر شود، در حالي که چنان کاري در زمان تصدي اصلاح طلبان دشوار بود.
XS
SM
MD
LG