لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۷

كشف يك مهر گلي منحصر به فرد در منطقه باستاني جيرفت: اختراع خط در شرق ايران پيش از بين النهرين


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): يوسف مجيد زاده، رييس مرکز بين المللي مطالعه باستان شناسي جنوب شرق ايران ميگويد خط به کار رفته در يکي از اين مهرها که قدمت آنها به 4000 سال ميرسد، بسيارى از فرضيات باستان شناسي يکصد ساله را به هم زده است. بنا بر اين گزارش، اين مهر که ابعاد آن دو تا سه سانتيمتر است، بخشي از يک مهر شکسته شده از جنس گل مي باشد که در لايه هاى بالاى تپه کنار صندل کشف شده است. به گفته رئيس مرکز بين المللي مطالعه باستان شناسي جنوب شرق ايران، خط نوشته شده بر روى اين مهر منحصر به فرد و نشانگر آن است که تمدن حوزه هليل رود در شرق ايران، خود مخترع خط بوده است. يوسف مجيد زاده که سرپرستي يک گروه 27 نفره از باستان شناسان در جيرفت را بر عهده دارد، افزود: با اينکه اين خط، شباهت اندکي با خطوط آغازين ايراني دارد اما به نظر ميرسد خطي است جدا از اينها که ويژه حوزه جيرفت مي باشد. وى قدمت آثار بدست آمده در جيرفت را 150 سال کهنتر از تمدن سومر دانست. يوسف مجيد زاده اضافه کرد که هيچ آثارى از نفوذ تمدن بين النهرين و ايلام در محوطه هاى حوزه جيرفت ديده نشده، در صورتيکه بسيارى از توليدات سنگي و سفالي اين حوزه به بين النهرين، خوزستان، عربستان و سوريه رفته و اينرا نشانگر نفوذ هنر و عظمت تمدن حوزه هليل رود خواند. سرپرست هيات باستان شناسي حوزه هليل رود ميگويد خواندن خط روى مهر گلي بدست آمده در جيرفت که به 2 تا 3 سطر مي رسد بدليل نداشتن همنوع و شباهت، ممکن است به 40 سال وقت نيازمند باشد. رئيس مرکز بين المللي باستان شناسي جنوب شرق ايران، اهميت ديگر مهر خطي کشف شده در جيرفت را بي سابقه بودن اين نوع کشف طي يکقرن گذشته عنوان کرد. وى گفت بين 70 تا يکصد سال است که در شرق از جمله پاکستان، افغانستان و ايران مطالعات باستان شناسي جريان دارد و در اين مدت هيچ خطي کشف نشده اما اينک در حفريات باستان شناسي جيرفت چنين خطي کشف شده است. يوسف مجيدزاده افزود، در يکقرن گذشته فرض بر اين بود که در شرق ايران خطي وجود نداشته اما بگفته وي کشفيات اخير تمامي اين فرضيات را زير سووال برده است. طي مرحله دوم حفريات باستانشناسي در جيرفت، هفت کارشناس ارشد بين المللي باستان شناسي از کشورهاى آمريکا، اوروگوئه، کانادا و فرانسه حضور داشتند. فصل سوم کاوشهاى باستانشناسي در محوطه هاى باستاني حوزه هليل رود در جيرفت قرار است زمستان سال آينده با حضور پانزده دانشمند از سه قاره اروپا، آسيا و آمريکا و همين تعداد از دانشمندان ايراني آغاز شود. به تازگي اشياي باستاني در ايران يافت شده اند که آثار خطي روي آنها قديمي تر از آثار خطي تمدن سومر است. يوسف مجيد زاده، رئيس مرکز بين المللي مطالعات باستان شناسي جنوب شرقي ايران گفت اجناس خطي بدست آمده در منطقه باستاني جيرفت ثابت کرده که اين تمدن بر تمدن سومر اثرگذار بوده است. وي گفت يکي از اين مهرها که قدمت آن به 4 هزار سال مي رسد بسياري از فرضيات باستان شناسي يک صد ساله را بر هم زده است. بنا به اين گزارش اين مهر که ابعاد آن 2 تا 3 سانتي متر است بخشي از مهر شکسته شده از جنس گل مي باشد که در لايه هاي بالاي تپه «کنارصندل» کشف شده است. به گفته وي خط نوشته شده روي اين مهر منحصر به فرد و نشانگر آنست كه تمدن حوزه هليل رود در شرق ايران، خود مخترع خط بوده است.
XS
SM
MD
LG