لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۰۲

نگراني كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا از توقف روند دمكراسي در ايران


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): كريس پاتن، كميسير روابط خارجي اتحاديه اروپا نيز پس از ديدار با خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، به خبرنگاران گفت اتحاديه اروپا بر ميزان تعهد محافظه كاران به اجرا و برقراري دمكراسي در ايران با سئوال بزرگي روبرو است. نازي عظيما (راديوفردا): كريس پاتن، كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه گفت اين اتحاديه در مورد ميزان تعهد محافظه كاران به اجرا و برقراري دمكراسي در ايران با سئوالي بزرگ روبرو است. وي كه بعد از ملاقات با شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، سخن مي گفت، نوميدي خود را از انتخابات ايران كه بعد از حذف نامزدهاي اصلاح طلب مجلس را در اختيار محافظه كاران نهاد، چنين ابراز داشت: ما در پايان انتخاباتي كه كمتر كسي آن را عادلانه ميداند، در مورد تعهد مقامات ايران به بعضي چيزهائي كه به آنها اعتقاد داريم، با سئوالي بزرگ روبرو هستيم. كريس پاتن گفت اتحاديه اروپا قصد اعمال مجازات و تحريم نسبت به ايران ندارد اما پيشرفتهاي ايران در زمينه حقوق بشر براي اتحاديه اروپا رضايتي به بار نياورده است. كريس پاتن: We, of course, want to develop our relationship with Iran البته ما خواستار گسترش روابطمان با ايران هستيم اما اگر دولت، اگر رژيم ايران به روشني شريك ارزش هاي ما در باره پلوراليسم يا كثرت گرائي و مردمسالاري نباشد گسترش روابط براي ما بسيار دشوار تر خواهد بود. ن.ع.: كريس پاتن، در پايان ملاقات خود با خانم شيرين عبادي، در باره اين حقوقدان و فعال حقوق بشر ايراني گفت: كريس پاتن: We have enourous respect and admiration for... ما براي شجاعت و تعهدي كه خانم عبادي و همكارانشان طي سالها كار و پيكار در راه پاسداري از حقوق بشر و گسترش مردمسالاري و جامعه مدني در ايران نشان داده اند، احترامي عميق داريم ...democracy and civil society in Iran ن.ع.:شيرين عبادي كه يك روز پيش از اين ملاقات در پارلمان اروپا سخنراني كرده بود، در سخنراني خود گفت: اميدوارم اروپاي متحد به حمايت خود از فرهنگ، دمكراسي و احترام به حقوق بشر در سراسر جهان و بيش از همه در كشورهائي كه به آنها نياز دارند، ادامه دهد. وي در اين سخنراني گفت اسلام و دمكراسي با هم مغايرتي ندارند اما در جهان اسلام بعضي از حكومت ها از نام اسلام در جهت منافع خود سوء استفاده مي كنند. كريس پاتن در ادامه سخنان خود گفت يقين دارد كه ايران سرانجام روزي شاهد دمكراسي را به كمال در بر خواهد گرفت. آقاي پاتن از جمهوري اسلامي خواست روند جدي برقراري دمكراسي و حفظ آزاديهاي مدني را پيش ببرد. كريس پاتن: I would like myself to see the resumptin of our human rights dialogue. من مايلم شاهد از سرگيري گفتگوهاي خود در باره حقوق بشر با ايران باشم. اما نه درصورتي كه اين كار صرفا باعث عدم توجه به پيشرفت واقعي مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران بشود. اين گفتگوها بدان معنا نيست كه جايگزين برداشتن گامهاي واقعي در راه بهتر ساختن دولتمداري آبرومندانه و بهتر ساختن طرز رفتار با مردم باشد. ن.ع.: مذاكرات اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي كه در برابر بهبود يافتن وضع حقوق بشر در ايران قصد داشت موافقتنامه تجاري با ايران ببندد، از ماه ژوئن سال گذشته، يعني از هنگام بروز بحران مربوط به برنامه اتمي ايران متوقف شد و روابط ايران را با جامعه بين المللي سرد كرده است. اخيرا نيز انتخابات مجلس هفتم كه در آن شوراي نگهبان متعلق به جناح محافظه كار صلاحيت بيش از دو هزار نماينده هوادار اصلاحات را رد كرد، به انتقادهاي داخلي و بين المللي از وضع آزادي هاي مدني در ايران دامن زده است. نامزدان محافظه كار نمايندگي مجلس توانستند در اين انتخابات به راحتي اكثريت را به دست آورند. كريس پاتن، كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه گفت اتحاديه اروپا قصد اعمال مجازات و تحريم نسبت به ايران ندارد اما پيشرفتهاي ايران در زمينه حقوق بشر براي اتحاديه اروپا رضايتي به بار نياورده است. كريس پاتن از جمهوري اسلامي خواست روند جدي برقراري دمكراسي و حفظ آزاديهاي مدني را پيش ببرد. پاتن كه بعد از ديداري با خانم شيرين عبادي فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل سخن مي گفت، سالها كار و پيكار خانم عبادي و همكارانش در راه پاسداري از حقوق بشر و گسترش مردمسالاري و جامعه مدني را ستود. خانم عبادي در سخنراني در پارلمان اروپا گفت در جهان اسلام بعضي از حكومت ها از نام اسلام در جهت منافع خود سوء استفاده مي كنند.
XS
SM
MD
LG