لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۱

تحليل يك هفته نامه آلماني از پيامد پيروزي جناح محافظه كار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا، كلن): هفته نامه راينيشر مركور Rheinischer Merkur پايان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را يك عطف تاريخي در روند اصلاحات ايران مي داند كه با آن همه برنامه هاي محمدخاتمي كه مي انديشيد كه موازين مردمسالاري مي توانند با حكومت روحانيت همزيستي داشته باشند به گور سپرده شد و اكنون بسياري از ايراني ها هراس از آينده خود و كشورشان دارند كه بارديگر به يك دوره سياه اختناق فروافتند. اين هفته نامه مي نويسد اگر چه اصلاحگرايان به يك اقليت كوچك تبديل شده اند اما گروه هاي محافظه كار نيز به هيچ وجه يكپارچه نيستند. آنها تنها در حمايت خود از حكومت مطلقه رهبر مذهبي و نيز در كين ورزي خود به اصلاح طلبان وحدت نظر دارند وگرنه در مسائل ديگري چون روابط با غرب و آمريكا و در پياده كردن قوانين سخت اسلامي و در سياست اقتصادي، اختلاف نظر هاي عميقي دارند. راينيشر مركور مي نويسد گروهي از خوشبين هاي ايراني اكنون چشم اميد به محافظه كاران ميانه رو دوخته اند كه اكنون زير نام آبادگران ايران اسلامي گردهم آمده اند و علي اكبر رفسنجاني نيز مخفيانه رهبري آن را به دست دارد. ناظران بر آن هستند كه رفنسجاني گروه هاي محافظه كار را با ديدگاه هاي گوناگون و متضادشان زير رهبري خود متحد خواهد كرد. هفته نامه راينيشر مركور مي نويسد براي محافظه كاران ميانه رو مهم اين است كه وجهه شكست خورده روحانيت محافظه كار بارديگر صيقل داده شود و از اين روست كه مدير روزنامه رسالت بر آن است كه محافظه كاران اكنون در مجلس هفتم بايد با فعاليت هاي خود محبوبيت از دست رفته را بارديگر در ميان مردم به دست آورند، و مي گويد اين آخرين شانس محافظه كاران است كه بتوانند اعتماد مردم را بار ديگر جلب كنند. اين هفته نامه مي نويسد محافظه كاران كه هميشه در راه كوشش هاي اصلاحگرايان براي نزديكي به آمريكا سنگ مي انداختند، اكنون خود را آماده كرده اند تا اين روند را خود دنبال كنند تا بدينگونه در ميان مردم كه آمريكا را دشمن نمي دانند، امتيازاتي بدست آورند. هفته نامه راينيشر مركور بار ديگر به گفته هاي محبيان، مدير روزنامه رسالت اشاره مي كند كه نگراني هاي مردم را در پيوند با اجرا گذاردن مقررات سخت نادرست مي داند و مي گويد هر كس بايد حق داشته باشد خود در باره روش زندگي خود تصميم بگيرد. وي همچنين مي گويد بايد اين واقعيت را پذيرفت كه جامعه ايران دگرگون شده است و هركس كه بخواهد بر ايران حكومت كند، بايد خود را با اين دگرگوني ها هماهنگ كند. راينيشر مركور در پايان مي نويسد اما به نظر مي رسد كه شماري از محافظه كاران ميانه رو مصمم هستند تا جنبش اصلاحگرائي خاتمي را براي هميشه سركوب و نابود كنند و هاشمي رفسنجاني نيز از موقعيت جديد بهره خواهد گرفت تا از گروه هاي اصلاحگرا كه او را در انتخابات مجلس ششم به خواري كشيدند، سخت انتقام بستاند و در مورد آيت الله خامنه اي نيز روشن است كه وي اصلاحگراياني كه فراخوان تحريم انتخابات راداده بودند، به عنوان دشمن اسلام مي نگرد. هفته نامه راينيشر مركور Rheinischer Merkur پايان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را يك عطف تاريخي در روند اصلاحات ايران مي داند كه با آن همه برنامه هاي محمدخاتمي كه مي انديشيد كه موازين مردمسالاري مي توانند با حكومت روحانيت همزيستي داشته باشند به گور سپرده شد و اكنون بسياري از ايراني ها هراس از آينده خود و كشورشان دارند كه بارديگر به يك دوره سياه اختناق فروافتند. اين نشريه مي افزايد گروهي از خوشبين هاي ايراني اكنون چشم اميد به محافظه كاران ميانه رو دوخته اند كه اكنون زير نام آبادگران ايران اسلامي گردهم آمده اند و علي اكبر رفسنجاني نيز مخفيانه رهبري آن را به دست دارد. و از موقعيت جديد بهره خواهد گرفت تا از گروه هاي اصلاحگرا كه او را در انتخابات مجلس ششم به خواري كشيدند، سخت انتقام بستاند.
XS
SM
MD
LG