لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۷

انتخابات مجلس هفتم و واكنش سخنگوي فراكسيون پارلماني احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي آلمان به سركوب اصلاح طلبي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): انتخابات مجلس هفتم و نتايج آن همچنان مورد بحث محافل سياسي ايران و سراسر جهان است. سخنگوي فراكسيون پارلماني احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي آلمان در امور حقوق بشر در گفتگويي با راديو فردا به اظهار نظر پيرامون نتايج انتخابات يك هفته پيش مجلس پرداخته و ضمن نگراني عميق نسبت به روند مردم سالاري در ايران، همزمان از جامعه جهاني مي خواهد كه اصلاح طلبان جمهوري اسلامي را همچنان به عنوان طرف گفتگوي خود به رسميت بشناسند و از آنان حمايت كنند. شهرام ميريان (راديو فردا): از جمعه گذشته تا كنون، تمامي احزاب آلمان از راست و چپ گرفته تا ميانه، با انتشار اعلاميه و انجام گفتگو با رسانه هاي اين كشور، جملگي انتخابات مجلس هفتم را نه آزاد دانسته و نه بي طرفانه. پس از مصاحبه با چند شخصيت سياسي آلمان، امروز هرمان گروهه، سخنگوي فراكسيون پارلماني احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي در امور حقوق بشر نيز در گفتگويي با راديو فردا به بررسي انتخابات روز جمعه پيش و نتايج آن پرداخته است. هرمان گروهه در پاسخ اولين سئوال ابتدا به بيرون راندن نامزدهاي اصلاح طلب از دور مبارزات انتخاباتي مي پردازد و مي گويد: رد صلاحيت بيش از دو هزار تن از نامزدهاي انتخاباتي اعم از زن و مرد بوسيله شوراي نگهبان آشكار مي سازد كه استبداد روحانيون در ايران، اصلاح پذير نيست. هرمان گروهه، نماينده معروف مجلس آلمان در ادامه اين گفتگو با اشاره به اين نكته كه اين مردم ايران هستند كه بايد جهت حركت خود را جستجو كنند و بيابند، نه روحانيان دستگاه رهبري، مي گويد: انديشه و تفكر محمد خاتمي هم مبني بر آشتي ميان سنتگرايي اسلامي و مردمسالاري، راهي به جايي نبرد. سخنگوي فراكسيون پارلماني احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي آلمان در امور حقوق بشر، آنگاه به جنبش اصلاحات در ايران اشاره مي كند و مي گويد: اصلاح طلبان پيش از انتخابات از سياستي يكدست برخوردار نبودند. برخي مخالف شركت در انتخابات و بعضي موافق بودند و سپس مي افزايد: اصلاح طلبان بايد به يكديگر بيشتر نزديك شوند و به ترسيم يك خط مشي مشترك دست زنند. هرمان گروهه با تاكيد بر جانبداري از اصلاح طلبان در پايان مي گويد: اصلاح طلبان بايد همچنان به عنوان طرف گفتگوي جامعه جاني شناخته و حمايت شوند. سخنگوي فراكسيون پارلماني احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي آلمان در امور حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا به اظهار نظر پيرامون نتايج انتخابات مي پردازد و ضمن نگراني عميق نسبت به روند مردمسالاري در ايران، از جامعه جهاني مي خواهد كه اصلاح طلبان جمهوري اسلامي را همچنان به عنوان طرف گفتگوي خود به رسميت بشناسند و از آنان حمايت كنند. وي مي گويد: رد صلاحيت بيش از دو هزار تن از نامزدهاي انتخاباتي بوسيله شوراي نگهبان آشكار مي سازد كه استبداد روحانيون در ايران، اصلاح پذير نيست. وي با اشاره به جنبش اصلاحات در ايران مي گويد: اصلاح طلبان پيش از انتخابات از سياستي يكدست برخوردار نبودند. برخي مخالف شركت در انتخابات و بعضي موافق بودند و مي افزايد: اصلاح طلبان بايد به يكديگر بيشتر نزديك شوند و به ترسيم يك خط مشي مشترك دست زنند.
XS
SM
MD
LG