لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۶

بازتاب رويدادهاي ايران در جرايد آمريكا: انتخابات مجلس و برنامه هاي اتمي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): روزنامه شيكاگو تريبيون در باره انتخابات اندوهبار ايران مقاله اي دارد و مي نويسد محمد خاتمي نه لخ واله سا، رهبر جنبش همبستگي لهستان و نه واكلاو هاول، رهبر ناراضيان چك در زمان رژيم كمونيستي است. او بر خلاف اين دو رهبر تاريخي كه به گذار دشوار كشورهاي خود از حكومت استبدادي به دمكراسي كمك رساندند، در چند هفته گذشته تنها ايستاد و نگاه كرد تا روحانيون تند رو پيش چشم مردم انتخابات را از متحدان اصلاح طلب او به سرقت ببرند. خاتمي تاكنون چند بار تهديد به استعفا كرده حتي تهديد كرد كه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نخواهد كرد. اصلاح طلبان با جسارتي كم نظير نامه اي سرگشاده به رهبر جمهوري اسلامي نوشتند و وي را به سركوب آزاديها و تقلب در انتخابات متهم كردند و اين يكي از موارد نادر افشاي حقايق پيش مردم بود كه فوق العاده هم امر خطرناكي است. شيكاگو تريبيون بار عمده ملالت ها را به گردن محمد خاتمي مي اندازد و مي نويسد او از مهارت سياسي و اراده آهنين در روياروئي با روحانيون برخوردار نيست و بارها و بارها فرصت هاي طلائي را از دست دادو از اعتراضهاي خياباني و خشم عظيم مردم براي سازماندهي سياسي قدرتمند و اجراي اصلاحات واقعي بهره نگرفت زيرا مي بايست با روحانيون قدرتمند طرف شود و نشد. شيكاگو تريبيون مي نويسد انتخابات مجلس موجب تحقير آشكار محمدخاتمي شد اما بازنده واقعي مردم ايران بودند. روحانيون حاكم هم البته بايد نادان باشند كه از پيروزي بدست آمده براي كسب مشروعيت خود استفاده كنند و فكر كنند مردم ايران از بازار آزاد و تجدد دست برداشته اند. برعكس. اكنون فشار مردم براي يافتن رهبراني است كه واقعا خواهان اصلاحات و خواهان برگزاري انتخابات آزاد باشند. روزنامه باستون گلوب در باره برنامه اتمي ايران مطبي دارد و مي نويسد ايراذن با علني تر كردن برنامه هاي هسته اي خود مخالفت كرده و اين در حالي است كه به گفته يك ديپلمات آمريكائي سازمان بين المللي انرژي اتمي دلايل بيشتري پيدا كرده كه عزم جمهوري اسلامي را در توليد جنگ افزارهاي هسته اي نشان مي دهد. باستون گلوب از قول محمد البرادعي مي نويسد سازمان بين المللي انرژي اتمي خواهان شتاب بخشيدن هر چه بيشتر ايران در ارائه اطلاعاتي است كه موردنياز اين سازمان است. البرادعي در همان حال از همكاري مقام هاي ايران در مجموع قدرداني كرده است. وال استريت جورنال مي نويسد هركس هنوز به عزم جامعه بين المللي در نهاد كردن صدام حسين از طريق بازرسان بين المللي تسليحاتي باور دارد، كافي است كه به كشور همسايه عراق، ايران نگاهي بياندازد تا بداند برنامه بازرسي در زمينه منع تسليحات كشتار جمعي چقدر بي اثر است. وال استريت جورنال مي افزايد شايد نخست وزير بريتانيا فكر مي كند از راه گفتگو با ايران از نظام بين المللي منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي دفاع مي كند اما واقعيت امر اين است كه نخست وزير بريتانيا با اين كار خود نظام را بي اعتبار مي سازد. اگر فريبكاريهاي مكرر جمهوري اسلامي هنوز آنقدر نبوده كه پرونده آن را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرند، از اين پس نيز هيچ چيز نخواهد توانست چنان كاري را بكند و چنانكه ايران زير چشم سازمان بين المللي انرژي اتمي به بمب اتمي دست پيدا كند، بهتر است فاتحه سازمان بين المللي انرژي اتمي هم خوانده شود. شيكاگو تريبيون بار عمده ملالت ها در باره انتخابات اخير مجلس را به گردن محمد خاتمي مي اندازد و مي نويسد او از مهارت سياسي و اراده آهنين در روياروئي با روحانيون برخوردار نيست و بارها و بارها فرصت هاي طلائي را از دست دادو از اعتراضهاي خياباني و خشم عظيم مردم براي سازماندهي سياسي قدرتمند و اجراي اصلاحات واقعي بهره نگرفت زيرا مي بايست با روحانيون قدرتمند طرف شود و نشد. روزنامه باستون گلوب در باره برنامه اتمي ايران مطبي دارد و مي نويسد ايراذن با علني تر كردن برنامه هاي هسته اي خود مخالفت كرده و اين در حالي است كه به گفته يك ديپلمات آمريكائي سازمان بين المللي انرژي اتمي دلايل بيشتري پيدا كرده كه عزم جمهوري اسلامي را در توليد جنگ افزارهاي هسته اي نشان مي دهد. وال استريت جورنال مي نويسد چنانكه ايران زير چشم سازمان بين المللي انرژي اتمي به بمب اتمي دست پيدا كند، بهتر است فاتحه سازمان بين المللي انرژي اتمي هم خوانده شود.
XS
SM
MD
LG