لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۱

جنجال مشاركت دولت بريتانيا در جاسوسي عليه مقامات سازمان ملل در جريان جنگ عراق


(rm) صدا |
توني بلر نخست وزير بريتانيا در سخنراني خود در روزجمعه تلاش کرد بحران ناشي ازاقدام ماموران بريتانيائي درمورد کارگذاشتن ميکروفن مخفي در سازمان ملل متحد را پشت سر بگذارد، اما اظهارات دوتن ازمقامات پيشين اين سازمان درباره اين که تلفن هاي آن ها کنترل مي شده است، موقعيت آقاي بلر را بدتر کرد. مريم احمدي (راديو فردا): توني بلرنخست وزير بريتانيا درحال سخنراني درباره مسائل داخلي درکنفرانسي درحزب کارگر در اسکاتلند بود که ناگزير گرديد به اتهام مربوط به جا سازي دستگاههاي شنود درسازمان ملل متحد، که به موضوع بحث انگيز جديدي در رابطه باجنگ عراق تبديل شده است پاسخ دهد. اين اتهام که ازسوي کلرشورت وزير پيشين کابينه بريتانيا عنوان شد، به زودي با اظهارات پتروس پتروس غالي دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد و دوتن از بازرسان تسليحاتي سابق اين سازمان که گفتند معتقدند عليه آن ها جاسوسي شده است، شدت يافت. آقاي پتروس غالي درمصاحبه اي با بي بي سي گفت ازهمان روزاول که من وارد دفترکارخود درسازمان ملل متحد شدم، به من گفتند موظب باش در دفتر کارت و درخانه ات ميکروفن مخفي کارگذاشته اند. خانم شورت که هنگام تلاش واشنگتن ولندن براي کسب حمايت سازمان ملل متحد درمورد حمله به عراق عضوکابينه بريتانيا بود، با اظهارات خود درمورد اين که بريتانيا هنگام فراهم آوردن مقدمات جنگ باعراق دستگاه شنود در دفتر کار کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد کارگذاشته است، توفاني ديپلماتيک به وجود آورد. اظهارات خانم شورت کوشش هاي نخست وزيربريتانيا را که مي خواست موضوع جنگ با عراق را به کناربگذارد و پيش از انتخابات عمومي سال 2005 بريتانيا به مسائل داخلي بپردازد، عقيم وبي نتيجه گذارد. به ويژه آن که روزنامه هاي بريتانيا موضوع رسوائي جاسوسي را به گونه گسترده اي درصفحات اول خود منتشر کرده اند. خانم شورت که اندکي پس ازآغازجنگ عراق ازمقام خود درکابينه بريتانيا استعفا کرد، گفت نسخه هائي ازجزئيات مذاکرات کوفي عنان را دراختيار دارد و افزود مدتي درمورد آقاي عنان جاسوسي شده بود. نخست وزير بريتانيا حاضر نشد به اتهام خانم شورت پاسخ دهد وفقط گفت ماموران دستگاه امنيتي بريتانيا درحدود وظايف محلي وبين المللي خود رفتار کرده اند. درهمين حال ريچارد باتلر رئيس پيشين بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد درعراق با تاييد مطالبي که درباره رسوائي جاسوسي عنوان شده است، گفت دلايل متعددي وجود دارد که نشان مي دهد ما پيوسته زير نظر بوده ايم. بنا به گزارش هاي مطبوعاتي استراليا، هانس بليکس جانشين آقاي باتلر نيز اظهار داشته که معتقد است تلفن هاي وي تحت کنترل بوده است. اين ادعاها مي تواند موقعيت نخست وزير بريتانيا را که خواستار جلب اعتماد مردم است، بشدت تضعيف کند. توني بلرنخست وزيربريتانيا درسخنراني خود در روزجمعه تلاش کرد بحران ناشي ازاقدام ماموران بريتانيائي درمورد کارگذاشتن ميکروفن مخفي درسازمان ملل متحد را پشت سر بگذارد. اين اتهام که ازسوي کلرشورت وزيرپيشين کابينه بريتانيا عنوان شد، به زودي با اظهارات پتروس پتروس غالي دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد ودوتن ازبازرسان تسليحاتي سابق اين سازمان که گفتند معتقدند عليه آن ها جاسوسي شده است، شدت يافت. آقاي پتروس غالي درمصاحبه اي با بي بي سي گفت ازهمان روزاول که من وارد دفترکارخود درسازمان ملل متحد شدم، به من گفتند موظب باش در دفترکارت ودرخانه ات ميکروفن مخفي کارگذاشته اند.
XS
SM
MD
LG