لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۵

سياست ضد و نقيض رئيس حكومت ليبي درباره آمريكا از ديد يك روزنامه نگار عرب


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): برخي از صاحبنظران با اشاره به سخنراني روز جمعه معمر قذافي، رهبر ليبي، در كنفرانس سران آفريقا به وي توصيه كردند سياستي روشن در برابر آمريكا و كشورهاي عرب در پيش گيرد. فريده رهبر (راديو فردا): اظهارات معمر قذافي رهبر ليبي در کنفرانس فوق العاده سران آفريقا از سوي پاره اي از صاحب نظران در منطقه به ابهام در سياست ِ ليبي در برابر آمريکا تعبير شده است. به دعوت معمر قذافي، از روز جمعه دومين کنفرانس فوق العاده سران آفريقا در شهر بندري سرت در ليبي تشکيل شد. 40 تن از سران کشورهاي آفريقا در اين کنفرانس شکت کرده اند. براي نخستين بار حسني مبارک رئيس جمهوري مصر نيز دعوت قذافي را براي شرکت در کنفرانسي از سران افريقا پذيرفته است. مسائل کشاورزي و فقر در قاره سياه، مهمترين موضوعات در کنفرانس سرت بوده در حاليکه به پيشنهاد معمر قذافي در اين کنفرانس، رهبران آفريقا طرح تاسيس يک ارتش يک ميليون نفري مشترک را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد. رهبر ليبي در سخنراني خود، آمريکا را متهم به داشتن برنامه هاي استعماري در برابر کشور هاي آفريقا ئي متهم ساخت. وي در عين حال از رهبران آفريقا خواست درمقابل چنين برنامه هائي مقاومت نشان دهند. هرچند قذافي به جزئياتي در اين زمينه اشاره نکرد اما اين بخش از سخنان وي از سوي جلال دويدار سردبير وزنامه مصري الاخبار به مبهم بودن سياست طرابلس در برابر واشنگتن تعبير شده است. وي مي نويسد معمر قذافي از يک سو در برابر خواست آمريکا براي متوقف کردن برنامه هاي ليبي و دوري جستن از تروريسم سر فرود مي آورد اما از سوي ديگر از داشتن سياست هاي استعماري آمريکا در مورد کشورهاي آفريقائي سخن مي گويد. سردبير الاخبار مي افزايد ، رهبر ليبي در واقع همان اظهاراتي را دنبال کرده است که پيش از اين در باره روابط آمريکا و کشورهاي عرب بر زبان رانده بود. معمر قذافي پيش از اين رهبران عرب را متهم به فرمانبرداري از واشنگتن کرده بود و گفته بود به همين علت ليبي قصد دارد از اتحاديه عرب خارج شود. سردبير الاخبار با اشاره به اظهارات معمر قذافي در کنفرانس سرت به طرابلس توصيه مي کند که نه تنها در برابر آمريکا بلکه در برابر همه کشور ها از جمله کشور هاي عرب سياستي روشن و بدون ابهام در پيش گيرد. اظهارات معمر قذافي رهبر ليبي در کنفرانس فوق العاده سران آفريقا از سوي پاره اي از صاحب نظران در منطقه به ابهام در سياست ِ ليبي در برابر آمريکا تعبير شد. رهبر ليبي در سخنراني خود، آمريکا را متهم به داشتن برنامه هاي استعماري در برابر کشور هاي آفريقائي متهم ساخت. وي در عين حال از رهبران آفريقا خواست درمقابل چنين برنامه هائي مقاومت نشان دهند. سخنان وي از سوي سردبير روزنامه مصري الاخبار به مبهم بودن سياست طرابلس در برابر واشنگتن تعبير شد. وي مي نويسد معمر قذافي از يک سو در برابر خواست آمريکا براي متوقف کردن برنامه هاي ليبي و دوري جستن از تروريسم سر فرود مي آورد اما از سوي ديگر از داشتن سياست هاي استعماري آمريکا در مورد کشورهاي آفريقائي سخن مي گويد.
XS
SM
MD
LG