لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۴

برپايي نمايشگاهي از آثارهفت هنرمند معاصر از ايران در گالري دانشگاه کلمبيا


(rm) صدا |
در نمايشگاهي که اين هفته با همکاري موزه هنرهاي معاصر تهران در يکي از گالريهاي هنري دانشگاه کلمبيا در نيويورک افتتاح شد، آثاري از هفت هنرمند معاصر از ايران به نمايش در آمد که اغلب آنها از تکنولوژي هاي جديد براي بيان هنري استفاده ميکنند. همکار ما بهنام ناطقي از نيويورک گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): نمايشگاه محورهاي تحول، Turning Points نمايشگاهي فروتن و در عين حال بلند پرواز است از آثار هفت هنرمند ايراني است که هر کدام به نوعي، ابزارهاي سنتي هنرتجسمي را کنار گذاشته اند تا با استفاده از تکنولوژي جديد و برداشت هاي تازه از نقش هنر در جامعه، بيان تازه اي براي خود بيابند. هر يک از آثار، معرف يک جهت گيري متفاوت در بيان هنري است اما همه در نگرش آگاهانه به محيط اطراف و جامعه اي که در آن زندگي ميکنند، وجه مشترک دارند. اثر هنري ديگر مثل مجسمه يا نقاشي يک شيء نيست بلکه وجودي مجازي و فکري دارد. تنها تابلوي نقاشي ارائه شده پرده اي بزرگ و انتزاعي است از خانم پويا آرين پور، از چند ضربه ريتميک قلم مو به رنگ سفيد را بر زمينه نارنجي يکدست نشان ميدهد. يک ويدئوي ديدني از خانم ندا رضوپور Razavpour مستندي است در باره يک اثرهنري environment art در تهران که طي 15 شب متوالي، پنجره هاي ساختمان نيمه کاره و عظيمي را با تک چهره هاي عظيم و نوراني پر کرد که گوئي شهر را زيرنظر گرفته بودند. چند کولاژ از تکرار عکس ها از آقاي حائري زاده، يک پروژه ويدئو در باره ساختمانهاي جديد تهران از آقاي فرهاد مشيري، يک ويدئو آپستره سياه و سفيد از باربد گلشيري از جمله آثار ديگر اين نمايشگاه هستند. خانم لاله خرميان، نقاش مقيم نيويورک که به زودي دوره فوق ليسانس هنر را در دانشگاه کلمبيا به پايان ميبرد، يکي از دو curator يا انتخاب کننده آثار اين نمايشگاه است. از خود خانم لاله خرميان، که بزرگ شده آمريکاست دفترچه هائي متشکل از صدها عکسي که از سفري سه هفته اي به ايران گرفته است، در اين نمايشگاه عرضه شده است که هم يک اثرهنري است و هم، اگر تماشاگر حوصله کند و به اين عکسها که در بسته هائي باريک مثل کاتالوگ رنگ در يک مغازه رنگ فروشي به هم دوخته شده اند، دقيق شود، اين اثر از خانم لاله خرميان مي تواند مقدمه اي بر اين نمايشگاه و داستان به وجود آمدن باشد. خانم لاله خرميان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: لاله خرميان (دانشگاه کلمبيا، نيويورک): براي من اين جالب بود که در مورد هنر ايران ياد بگيرم و پروژه اي را شروع کنم که ادامه دار باشد و ارتباطي را با هنرهاي ايران شروع کنم، ارتباطي که هم من يک چيزي ياد بگيرم هم کساني که در نيويورک هستند، کارها را ببينند و هم خود هنرمندهاي ايراني. ب.ن.: خانم لاله خرميان در برگزاري اين نمايشگاه با نقاش ديگر همکار بود، دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه کلمبيا خانم مده آ فرزين، که همکار خود را با هنرها و هنرمندان جديد در ايران آشنا کرد. مده آ فرزين (دانشگاه کلمبيا، نيويورک): تبادل بين ما اين بود که من ايران بودم. من از ايران آمدم اينجا ليسانس نقاشي از دانشگاه تهران داشتم. لاله مي خواست آشنا شود با کساني که شايد من مي شناختم، شايد هنرمند بودند و شايد مي توانستند نقشي در هنر ايران داشته باشند. موقعي که آمدم اينجا، چون پروژه درسي من هم در ارتباط با همين بود، شروع کرديم با هم کار کردن روي آن. ب.ن.: وجه تمايز اين نمايشگاه با آنچه تاکنون از آثار هنرمندان معاصر ايران در آمريکا ديده ايم، تاکيد آن بر شيوه هاي تازه بيان و تکنولوژي هاي جديد است. خانم مده آ فرزين مي گويد آنها در پي نشان دادن تحول در هنر معاصر ايران بودند. مده آ فرزين: شايد اين نيست که ما نقاشي گذاشته ايم يا نگذاشته ايم، بلکه چيزي که ما مي خواهيم بيشتر بگوئيم اين است که بحث ديگر نقاشي نيست. بحث اين است که طيفي که ما الان توي ايران داريم که بخشي از آن digital است، بخشي از آن video است، بخشي است installation است و بخشي از آن نقاشي و عکس است که براي ما پيش آمد که ما از هرکدام يکي را داشتيم. ولي ممکن بود پيش نيايد و اين واقعا اهميت ندارد. چيزي که براي ما اهميت داشت آن تحولي بود که توي همه کارها بود و توي مسير همه اين هنرمندها بود و توي مسير هنر ايران اين را ما ديديم. و شايد هم به عنوان اينکه ما به عنوان تحول رفتيم اين نبود بلکه به اين خاطر که ما دنبال کارهاي خوب رفتيم، دنبال کارهاي ارزشمند رفتيم، اين تحول را ديديم. و اينطور پيش آمد: يک نقاشي هست، يک مجموعه عکس هست، يک کار ويدئو هست و به همين ترتيب. ب.ن.: اين تحولي که توصيف مي کنيد، چي هست به نظر خودتان؟ مدهآ فرزين: شايد يک تحول وسيع تر اجتماعي است ولي قطعا يک تحول زيبائي شناسي هم هست که در ارتباط خيلي نزديک با آن است و به خاطر اينکه فرصت نشده براي هنر، که زياد به خودش نگاه کند و به مرزهايش نگاه کند و به قابليت هاي خود نگاه کند و فکر مي کنم که خيلي مهم است که هنر خودباوري داشته باشد و فکر مي کنم اين کار ها آن را دارند و اين چيز خيلي با ارزشي است. در نمايشگاهي که اين هفته با همکاري موزه هنرهاي معاصر تهران در يکي از گالريهاي هنري دانشگاه کلمبيا در نيويورک افتتاح شد، آثاري از هفت هنرمند معاصر از ايران به نمايش در آمد. خانم لاله خرميان، نقاش مقيم نيويورک و يکي از دو curator يا انتخاب کننده آثار اين نمايشگاه در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: براي من اين جالب بود که در مورد هنر ايران ياد بگيرم و پروژه اي را شروع کنم که ادامه دار باشد و ارتباطي را با هنرهاي ايران شروع کنم. «مده آ فرزين،» دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه کلمبيا که همکار خود را با هنرها و هنرمندان جديد در ايران آشنا کرد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: چيزي که براي ما اهميت داشت آن تحولي بود که توي همه کارها بود و توي مسير همه اين هنرمندها بود و توي مسير هنر ايران اين را ما ديديم. و شايد هم به اين خاطر که ما دنبال کارهاي خوب رفتيم، اين تحول را ديديم.
XS
SM
MD
LG