لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۱۲

چشم انداز تصويب طرح تشکيل نيروي نظامي چند مليتي براي مداخله در زد وخوردهاي جدي منطقه اي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): منابع اجلاس سران کشورهاي عضواتحاديه آفريقا درليبي روزشنبه اعلام کردند رهبران آفريقائي دراجلاس خود با تشکيل يک نيروي نظامي چند مليتي براي مداخله در زد وخوردهاي جدي منطقه اي درقاره آشوب زده آفريقا موافقت کردند. بهروز نيكذات (راديوفردا): بنا به گفته منابع، نيروي آماده واکنش آفريقا تا سال 2005 با استقرارحدود 15 هزارتن ازسربازان متعلق به کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا درپنج پايگاه منطقه اي، کارخود را آغازمي کند ودرعين حال به گسترش خود تا سرحد يک نيروي قاره اي تا سال 2010 ادامه مي دهد. انتظارمي رود سران ونخست وزيران 53 کشورعضواتحاديه آفريقا که دريک اجلاس دو روزه درشهرساحلي سرت درليبي شرکت کرده اند، روزشنبه طرح اين نيرو را مورد تصويب قراردهند. به گزارش خبرگزاري رويتر، کوشش هاي ضعيف صلح درمورد مخاصمات متعددي که درآفريقا جريان دارد، باعث شده است مقراتحاديه آفريقا دراتيوپي براي اتخاذ اقدام فعالي درجهت حفاظت ازصلح، مورد فشارهاي بين المللي قرارگيرد. نيروي جديد مي تواند براي پايان دادن به جنگ هاي داخلي يا نسل کشي وارد عمل شود ومداخله کند. رهبران آفريقائي مي خواهند ازتکرارنسل کشي هائي نظير حوادث رواندا درسال 1994 جلوگيري کنند. دراين حوادث تندروهاي قبايل هوتوکه اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند، 800 هزارنفرازقبايل اقليت توتسي وهوتوهاي ميانه رو را درعرض 100 روزقتل عام کردند. درطرح تشکيل نيروي آماده واکنش آفريقا آمده است درصورت وقوع جنايات جنگي، نسل کشي وجنايت عليه بشريت، ممکن است به اين نيرودستورمداخله نظامي داده شود. نيروي جديد زيرنظرشوراي صلح وامنيت اتحاديه آفريقا فعاليت مي کند. اين شورا که شبيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، در اجلاس ماه مارس اتحاديه آفريقا درمقراين اتحاديه درآديس آبابا تشکيل خواهد شد. بنا به اعلام منابع، اين شورا داراي 15 عضو دائمي خواهد بود که ازميان کساني که به احترام به دمکراسي وحقوق بشرشهرت دارند، انتخاب مي شوند. نيروي جديد پيشنهادي که درعين حال درمورد برقراري صلح واقدامات انسان دوستانه نيزنقش دارد، به طورمقدماتي از سربازان چهارکشورآفريقائي که ازلحاظ نظامي نيرومند هستند، يعني آفريقاي جنوبي، نيجريه، کنيا ومصر تشکيل مي شود. رومانو پرودي رئيس کميسيون اتحاديه اروپا روزجمعه درنشست رهبران اين کميسيون اعلام کرد اتحاديه اروپا وعده داده است طبق طرح ايجاد تسهيلات براي صلح، 312 ميليون دلاربه عمليات حمايت ازصلح نيروي آماده واکنش آفريقا کمک کند. همزمان با تشكيل اجلاس سران کشورهاي عضواتحاديه آفريقا درليبي اعلام شد رهبران آفريقائي با تشکيل يک نيروي نظامي چند مليتي براي مداخله در زد وخوردهاي جدي منطقه اي موافقت کردند. بنا به گفته منابع، نيروي آماده واکنش آفريقا تا سال 2005 با استقرار حدود 15 هزارتن از سربازان متعلق به کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا درپنج پايگاه منطقه اي، کارخود را آغازمي کند ودرعين حال به گسترش خود تا سرحد يک نيروي قاره اي تا سال 2010 ادامه مي دهد. انتظارمي رود سران ونخست وزيران 53 کشورعضواتحاديه آفريقا که دريک اجلاس دو روزه در شهر ساحلي سرت درليبي شرکت کرده اند، روزشنبه طرح اين نيرو را مورد تصويب قراردهند.
XS
SM
MD
LG