لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۷

کنفرانس فوق العاده سران آفريقا پيشنهاد رهبر ليبي براي تشکيل يک ارتش مشترک را نپذيرفت


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): اکثرسران کشورهاي آفريقائي پيشنهاد معمر ققذافي رئیس حکومت ليبي را براي تشکيل ارتش مشترک آفريقا رد کردند. قذافي از روز جمعه ميزبان رهبران 40 کشور قاره سياه در شهر بندري سرت در ليبي شده است. از حدود 4 سال ِ پيش معمر قذافي با انتقادهاي پياپي خود از اتحاديه عرب و با تا کيد بر اين که ليبي کشوري است آفريقائي و نه عرب، تلاش مي کند که کشورهاي آفريقا را در تشکيلاتي زير نفوذ خود سازماندهي کند. اکنون که اميد مي رود با لغو تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا عليه ليبي، در آمد نفتي اين کشور افزايشي روز افزون بيابد ، قذافي اميد بيشتري يافته است که با کمک‌هاي مالي خود ، کشورهاي فقير آفريقائي را چه در عرصه آفريقا و چه در عرصه هاي سياسي بيرون از اين قاره، دنباله روي سياست‌هاي خود سازد. پيشنهاد تشکيل ارتش يک ميليون نفري از کشورهاي آفريقا نخستين آزمايش معمر قذافي در اين زمينه بود . اما عليرغم اميد قذافي به پذيرفته شدن اين پيشنهاد ، اکثريت شرکت کنندگان در کنفرانس سرت آنرا نپذرفتند. ميوائي کيواکي، رئیس حکومت کنياروشن‌ترين پاسخ را به معمر قذافي داد به اين مضمون که مشکل افريقا نداشتن ارتش يک ميليون نفري نيست بلکه اين قاره همچنان از فقر، کمبود خدمات پزشکي و نداشتن امکانات و سرمايه هاي لازم براي بهره برداري از منابع طبيعي خود رنج مي برد. رئيس جمهوري کنيا گفت ، کشور هاي فقير آفريقا اميد دارند که ليبي آنها را در سرمايه‌گذاري براي از ميان برداشتن ريشه‌هاي فقر در اين کشور ها ياري دهد. کنفرانس فوق العاده سران آفريقا که از روز جمعه در ليبي برگزار شد، پيشنهاد معمر قذافي، رهبر ليبي را براي تشکيل يک ارتش يک ميليوني مشترک در آفريقا نپذيرفت. رئيس جمهوري كنيا گفت مشكل آفريقا نداشتن ارتش يك ميليون نفري نيست، بلكه اين قاره همچنان از فقر، كمبود خدمات پزشكي و نداشتن امكانات و سرمايه هاي لازم براي بهره برداري از منابع طبيعي خود رنج مي برد.
XS
SM
MD
LG