لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۱۲

جلسه بررسي موقعيت جنبش جمهوري خواهي ايران در شهر وين، از ديد دو تن از سخنرانان


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): طرفداران برون مرزي دموكراسي در ايران، شنبه شب جلسه بحث و سخنراني را در شهر وين ترتيب دادند، هرچند دو تن از سخنرانان اصلي جلسه موافق جدايي دين از سياست بودند، اختلاف نظر آنها بر سر اين بود كه آيا ايده اصلاحات در چهارچوب حكومت بايد پايان يافته تلقي شود يا نه. كيانوش فريد (راديو فردا، وين): شنبه شب، 28 فوريه، جلسه بررسي موقعيت جنبش جمهوري خواهي در شرايط سياسي ايران، با حضور مهرداد باباعلي و مصطفي مدني از طرف كميته دفاع از آزادي و دموكراسي در ايران در وين برگزار شد. در اين برنامه مهرداد باباعلي، پروفسور اقتصاد و يكي از امضا كنندگان بيانيه جمهوري خواهان لائيك در پاريس، به بررسي موقعيت جنبش جمهوري خواهي لائيك در شرايط فعلي ايران پرداخت. مهرداد باباعلي در اين نشست سه محور جمهوري، لائيسيته و عدالت اجتماعي را مبناي بحث خود قرار داد. مهرداد باباعلي كه مخالف اصول هرگونه حكومت ديني با هر شكلي از جمهوري اسلامي است، تاكيد كرد. مهرداد باباعلي (پروفسور اقتصاد و يكي از امضا كنندگان بيانيه جمهوري خواهان لائيك در پاريس): امروز خوشبختانه به اين نتيجه رسيديم كه اسلام و دموكراسي به عنوان يك شكل حكومت، يعني اين كه يك تئوكراسي، حكومت مذهبي و دموكراسي به هيچ وجه نمي توانند آبشان توي يك جوب برود. اينها در مقابل هم قرار دارند. اساسا جدايي دين از دولت لغو هرگونه دين رسمي و جدايي مذهب را از تمامي اشكال تمامي قواي مقننه و مجريه و قضاييه مي طلبد و همچنين جداييش از سلسله مراتب آموزشي و دستگاه آموزشي. اين البته به هيچ وجه به اين معنا نيست كه دين باوران لائيك، دين باوراني كه باور دارند به جدايي دين از دولت، نمي توانند در سياست شركت كنند و از حق آزادي وجدانشان و آزادي عقايد ديني و مذهبيشان نبايد برخوردار باشند. بالعكس، خدمت شما مي خواهم اين را عرض كنم كه مجلس هفتم نشان مي دهد كه محور بحثها امروز در ايران يك روايت از اسلام و يك روايت متقابل از اسلام نيست. بلكه لائيسيته است، جدايي بي نظير است، دولت است، سكولاريسم است و اين نكته وظيفه سنگيني را مي گذارد بر جمهوري خواهان سكولار كه از ايده هاي دموكراتيك دفاع مي كنند. ك . ف : مصطفي مدني، يكي از اعضاي شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران نيز در اين نشست به عقايد، اهداف و راهكارهاي اين جنبش پرداخت و با اعتقاد به پروژه اصلاحات از آن سخن گفت كه مبارزه اصلاحي تنها با كانونهاي قدرت مي تواند انجام گيرد و در حال حاضر اولين گام موثر تنها لغو نظارت استصوابي و آزادي انتخابات است. او همچنين تاكيد كرد كه ضعف اصلاح طلبان حكومتي را نبايد شكست اصلاحات ناميد. وي در همين زمينه افزود: مصطفي مدني (از اعضاي شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران): جنبش اصلاحات مثل جنبش انقلابي يك مقوله ... هم هست. برخي به اين توجه نمي كنند. فكر مي كنند كه جنبش اصلاحي بايد مدام پيش برود. در صورتي كه جنبش اصلاحي هم مي تواند شكست بخورد. به هيچ وجه به معناي اين نيست كه در استراتژي شكست مي خورد. ك . ف : از مصطفي مدني درباره وجه اشتراك و اختلاف اتحاد جمهوري خواهان با اصلاح طلبان دولتي پرسيدم. مصطفي مدني: اصلاح طلبان دولتي به هر دليلي كه مي تواند وضعيت شرايط ايران باشد، حكومت باشد و هر چيزي، با ولايت فقيه و آنچه كه تحت عنوان تلفيق دين و دولت مطرح است، مرزبندي روشني ندارند. ما معتقديم كه دستيابي به جمهوري، بدون جدايي دين از دولت و بدون تفكيك قواي قضاييه و مقننه و اجراييه از همديگر امكان پذير نيست. ما با آنها در رابطه با توجه به حق راي مردم و اين كه حكومت از راي مردم برمي خيزد، توافق داريم. ك . ف : اين نشست با بحث آزاد درباره چگونگي شكل گيري جمهوري با توجه به گرايشهاي متعدد و گاه متضاد در ميان طيف گسترده جمهوري خواهان پايان يافت. شنبه شب، 28 فوريه، جلسه بررسي موقعيت جنبش جمهوري خواهي در شرايط سياسي ايران، با حضور مهرداد باباعلي و مصطفي مدني از طرف كميته دفاع از آزادي و دموكراسي در ايران در وين برگزار شد. مهرداد باباعلي، پروفسور اقتصاد و يكي از امضا كنندگان بيانيه جمهوري خواهان لائيك در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که به اين نتيجه رسيديم كه اسلام و دموكراسي به شكل حكومت آبشان به يك جوي نمي رود. مصطفي مدني، يكي از اعضاي شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران نيز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دستيابي به جمهوري، بدون جدايي دين از دولت و بدون تفكيك قواي قضاييه و مقننه و اجراييه از همديگر امكان پذير نيست.
XS
SM
MD
LG