لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۴

يک پژوهشگر: با دور ساختن اصلاح طلبان از مجلس، جنبش اصلاحات به رکود نخواهد انجاميد


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): خانم سميرا اکبري، پژوهشگر شاغل در بنياد صلح در ايالت هسن آلمان، در گفتگويي در پيوند با انتخابات مجلس هفتم و پيامدهاي آن مي گويد: دور ساختن اصلاح طلبان از مجلس، بدان معنا نيست که جنبش اصلاحات در ايران به رکود و خمودي خواهد گراييد، و در بخشي ديگر از اين مصاحبه يادآور مي شود که اتحاديه اروپا بايد با هر دو جناح سياسي ايران گفتگوهاي خود را ادامه دهد. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): خانم سميرا اکبري در آغاز اين مصاحبه به اختيارات شوراي نگهبان مي پردازد و مي گويد: اينکه اين شورا بايد بر امر انتخابات نظارت کند، و يا به گزينش نامزدها بپردازد، يک مساله و کشمکشي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي نهفته، و سپس مي افزايد: در دمکراسي و مردمسالاري جا افتاده در اروپا، نهاد قابل مقايسه اي چون شوراي نگهبان را نمي توان يافت که پيش از انجام انتخابات به گزينش نامزدها دست بزند. خانم سميرا اکبري، پژوهشگر شاغل در بنياد صلح در ايالت هسن آلمان، در پاسخ به پرسش ديگر راديوفردا، به نگراني اتحاديه اروپا از نتايج انتخابات مجلس هفتم مي پردازد، و مي گويد: اين درست است که برخي از کشورهاي اروپايي نگران آن هستند که روند اصلاحات صدمه و آسيب ببيند و ايران به سوي قرون وسطا کشانده شود، ولي به باور من، دلايل کافي براي چنين نگراني هايي وجود ندارد، چرا که بيرون راندن اصلاح طلبان از صحنه سياسي، بدان معنان نيست که جنبش اصلاحات در ايران به رکود و خمودي گرايش پيدا خواهد کرد. از اين گذشته، از اين انتخابات يک جامعه قوي مدني قوي پديدار مي شود که مي تواند نقش مهمي در ايران بازي کند. اين پژوهشگر ايراني به عنوان مثال از جنبش زنان در ايران ياد مي کند. خانم سميرا اکبري، پژوهشگر شاغل در بنياد صلح در ايالت هسن آلمان، در پاسخ به پرسش ديگر راديوفردا، بر لزوم تغيير روش اتحاديه اروپا از بعد از انتخابات مجلس هفتم تاکيد مي کند و مي گويد: اين اتحاديه بايد در تفکر و انديشه خود در قبال ايران تجديد نظر کند، به اين معنا که گفتگوهاي سياسي با اصلاح طلبان را ادامه دهد، و همين عمل و روش را در قبال محافظه کاران توسعه بخشد، چرا که در طيف محافظه کاران هم نيرويي يافت مي شود که به عملگرا معروف است. خانم سميرا اکبري، پژوهشگر شاغل در بنياد صلح در ايالت هسن آلمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دور ساختن اصلاح طلبان از مجلس، بدان معنا نيست که جنبش اصلاحات در ايران به رکود و خمودي خواهد گراييد. وي مي گويد که از اين انتخابات يک جامعه قوي مدني قوي پديدار مي شود که مي تواند نقش مهمي در ايران بازي کند، و سپس به عنوان مثال از جنبش زنان در ايران ياد مي کند. خانم اکبري تاکيد مي کند که اتحاديه اروپا بايد در تفکر و انديشه خود در قبال جمهوري اسلامي تجديد نظر کند، به اين معنا که گفتگوهاي سياسي با اصلاح طلبان را ادامه دهد، و همين عمل و روش را در قبال محافظه کاران توسعه بخشد، چرا که در طيف محافظه کاران هم نيرويي يافت مي شود که به عملگرا معروف است.
XS
SM
MD
LG