لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۳

برنامه ده ماده‌اي «مدنيت» براي اصلاحات و ايجاد دمکراسي در خاورميانه، از ديد نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): «مدنيت» عنوان کنفرانس يک روزه اي بود که روز گذشته در مرکز سياست خارجي، يکي از مراکز سياست گذاري روابط خارجي بريتانيا، برگزار شد. سخنران اول اين کنفرانس جک استراو، وزير خارجه بريتانيا، و موضوع آن اروپا و اصلاحات سياسي در خاورميانه بود. همکار راديو فردا، شهران طبري، در اين کنفرانس حضور داشت و با مارک اوته، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور خاورميانه، درباره مسائل ايران گفتگو کرد. شهران طبري (راديو فردا): برنامه «مدنيت» که اولين کنفرانس آن روز دوشنبه، اول مارس، در مرکز سياست خارجي در لندن برگزار شد و براي اولين بار علني گشت، برنامه اي است ده ماده اي براي تغيير، اصلاحات، و دموکراسي در کشورهاي خاورميانه. اين برنامه مي گويد: کشورهاي عضو جامعه اروپا بايد بيش از پيش حاضر باشند قراردادهايي با کشورهاي خاورميانه ببندند که قرارداهاي مشروط باشد. آن ها بايد چنان که کشورهاي خاورميانه حقوق بشر را نقض کنند و اقدامات اساسي در راه دموکراتيزه کردن جامعه اشان به خرج ندهند، معاملات تجاري و وام هاي کمکي به آن ها را فسخ کنند. ده نکته اي که براي اجراي اين سياست جامعه اروپا در نظر گرفته شده است، در جزوه اي 35 صفحه اي منتشر شده است. در اين جزوه از کشورهاي غربي انتقاد شده است که از اهرام هاي موثري که براي فشار آوردن به کشورهاي خاورميانه در دست دارند، استفاده کافي نمي کنند. در اين جزوه همچنين از سياست تعامل کشورهاي اروپايي انتقاد شده است و آن را سياستي بي دندان يا بي نيش مي خواند و مي گويد بر خلاف تصور مجريان آن، اين سياست هيچ ارجحيتي به سياست خارجي آمريکا ندارد. اولين سخنران کنفرانس که به منظور طرح اين سياست جديد براي اتحاديه اروپا برگزار شد، جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا، بود. آقاي استراو گفت صحبت من در مورد مدرنيزه کردن و اصلاحات در جهان عرب و مسلمان و به طور کلي تمام جامعه جهاني است، اما اين صحبت را با تواضع مطرح مي کنم؛ چه نه بر من و نه بر هيچ مقام ديگري در جامعه اروپا است که براي کسي تعيين تکليف کند. جک استراو گفت: براي پيشبرد اصلاحات در خاورميانه بايد چندين تصور غلط را تصحيح کرد و افزود: جک استراو(وزير امور خارجه بريتانيا): اولين تصور غلط آن است که اسلام با اصلاحات سازگار نيست و در برابر آن مقاومت مي کند. اين تصور نادرستي است و من با آن مختلف هستم. به نظر من مخالفت در برابر اصلاحات، از اسلام ناشي نمي شود، بلکه از سوي آن هاي است که به اسم اسلام مي خواهند عقايد سنتي و قديمي را حفظ کنند. اين خواست جوامع مسلمان نيست. در جوامع مسيحي نيز همين مسائل وجود داشت و سال ها با بخش هاي سنتي و محافظه کار کليسا مبارزه شد تا اصلاحات و دموکراسي برقرار شود. ش.ط.: سخنران بعدي جلسه مارک اوته، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه، بود. او گفت: اتحاديه اروپا بودجه اي معادل 120 ميليون يورو براي پيشبرد برنامه اصلاحات در خاورميانه در نظر گرفته است و اضافه کرد که اين برنامه به جهان عرب محدود نمي شود و کشورهايي مانند ايران، پاکستان، و غيره را نيز در بر مي گيرد. در گفتگويي که پس از جلسه با مارک اوته داشتم، از او پرسيدم: شما در اين جا مي گوييد بري پيشبرد دموکراسي در کشورهاي خاورميانه برنامه مشخصي داريد و بودجه کلاني را به آن اختصاص داده ايد. بسياري معتقدند در انتخابات اخير ايران، اصلاحات و پيشبرد دموکراسي پس از حمايت وسيع مردم از آن نايده گرفته شد. شما در مورد ايران چه سياستي را براي پيشبرد اصلاحات که تقاضا براي آن پيش از تمام کشورهاي ديگر منطقه شروع شد، انجام داده ايد؟ مارک اوته (نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه): دموکراسي بخشي از برنامه اصلاحات در خاورميانه است و همان طور که گفتيد، مردم ايران و همين طور مردم مناطق ديگر خاورميانه، خواهان برقراري دموکراسي در کشورشان هستند. ما قطعا مسائل ايران را تحت نطر داريم، اما همان طور که مي دانيد دموکراسي مساله اي است که از پايين و از ميان مردم بايد بجوشد و هيچ وقت از بالا تقديم مردم نشده است. اما ما در تمام قراردادهاي خود با ايران، اين موضوع را در نظر خواهيم گرفت و روابط خود را با ايران مشروط به پيشبرد اصلاحات، دموکراسي، و حقوق بشر خواهيم کرد. ش.ط.: از نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور خاورميانه مي پرسم: مي گوييد دموکراسي بايد از پايين خواسته شود. مردم ايران اگر نه يک قرن، طي هفت سال گذشته با صداي بلند براي دموکراسي فرياد زده اند، اما به گفته ناظران سياسي و خيلي از سخنرانان خودتان در اين جلسه، شما جوابي به آن ها نداديد. حال که اين برنامه مشخص را داريد، چه خواهيد کرد؟ مارک اوته: ما به تشويق مردم ايران در مبارزه اشان براي دموکراسي ادامه مي دهيم و در گفتگوي سياسي خود با دولت ايران خواهيم خواست که ضوابط مشخصي را براي پيشبرد اصلاحات رعايت کند. اما بايد به شما بگويم که ما به هيچ کشوري حمله نظامي نخواهيم کرد. ش.ط.: مي گويم مردم ايران هم چنين چيزي نخواسته اند و به کرات در نظرپرسي ها و مصاحبه هايشان با رسانه ها گفته اند که خواهان حمله نظامي به کشور ايران نيستند. او مي گويد: مارک اوته: مي دانم که آن ها چنين خواستي ندارند. مردم ايران در گذشته هم ثابت کرده ند که اگر بخواهند، خودشان مي توانند براي خود اقدام کنند. بنابراين من فکر مي کنم آن چه بايد در ايران شروع شود، روند مبارزه براي دموکراسي از سوي خود ايرانيان است. برنامه «مدنيت» که اولين کنفرانس آن روز دوشنبه، اول مارس، در مرکز سياست خارجي در لندن برگزار شد و براي اولين بار علني گشت، برنامه اي است ده ماده اي براي تغيير، اصلاحات، و دموکراسي در کشورهاي خاورميانه. اين برنامه مي گويد که کشورهاي عضو جامعه اروپا بايد چنان که کشورهاي خاورميانه حقوق بشر را نقض کنند و اقدامات اساسي در راه دموکراتيزه کردن جامعه اشان به خرج ندهند، معاملات تجاري و وام هاي کمکي به آن ها را فسخ کنند. جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين کنفرانس گفت که اولين تصور غلط آن است که اسلام با اصلاحات سازگار نيست. مارک اوته، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه نيز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ما به تشويق مردم ايران در مبارزه آنها براي دموکراسي ادامه مي دهيم و در گفتگوي سياسي خود با دولت ايران خواهيم خواست که ضوابط مشخصي را براي پيشبرد اصلاحات رعايت کند.
XS
SM
MD
LG