لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۷

اعلام انزجار دولت‌هاي غربي از حملات به عزاداران شيعه در كربلا و بغداد


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): دولت هاي غربي روزسه شنبه مراتب انزجارخود را نسبت به انفجارهاي عراق درحالي که شيعيان سرگرم برگزاري مراسم روزعاشورا بودند ابرازداشتند. دراين انفجارها دست کم 124 نفرکشته شدند. مهديه جاويد (راديوفردا): يک عضوشوراي حکومتي عراق که ازسوي آمريکا تشکيل شده است، گروه هاي خارجي را که خواستاردامن زدن به خشونت هاي فرقه اي درعراق هستند، مسئول انفجارها وکشتن اين افراد دانست. بريتانيا، آلمان وفرانسه اين حملات را که درخارج ازچند مسجد دربغداد ودرشهرمذهبي کربلا درحالي که مردم به مناسبت روزعاشورا سرگرم عزاداري بودند روي داد، محکوم کردند. جک استراو وزيرامورخارجه بريتانيا اين انفجارها را وحشتناک خواند وگفت منظورازآن آسيب وارد آوردن به شيعيان عراق و پيشرفت هائي است که شوراي حکومتي اين کشوربه آن دست يافته است. آقاي استراو درسخناني براي خبرنگاران درلندن گفت اين انفجارها تصادفي نبوده است. هردوانفجارهنگامي روي داده است که جامعه شيعيان عراق که اکثريت را دراين کشورتشکيل مي دهند، سرگرم برگزاري مراسم مذهبي بوده اند. آقاي استراو افزود انفجارها همچنين فقط يک روزپس از انتشارخبرهاي بسيارخوب مربوط به توافق شوراي حکومتي درمورد پيش نويس قانون اساسي عراق روي داده است. شوراي حکومتي عراق روزدوشنبه با تصويب پيش نويس قانون اساسي عراق، پايه وبنياني براي طرح آمريکا درمورد انتقال قدرت به عراقي ها در روز30 ژوئن به وجود آورد. يوشکا فيشر، وزيرامورخارجه آلمان، طي سخناني براي خبرنگاران، انفجارها را سبعانه توصيف کرد وتوضيح داد که چگونه اين حملات مرگبار تروريستي که باعث شد بامداد امروزعده زيادي ازمردم بيگناه جان خود را ازدست بدهند، اورا متنفرکرده است. فرانسه نيزاين انفجارها را محکوم واعلام کرد ازطريق آشتي ومصالحه، به خشونت درعراق بايد پايان داده شود. وزارت امورخارجه فرانسه با صدوربيانيه اي دراين مورد اعلام کرد: در زماني که عراق در زمينه بازسازي اقتصادي وسياسي خود با چالش هاي عمده اي روبرواست، روند خشونت بايد متوقف شود و رويدادها درمسيريک آشتي راستين ملي به گردش درآيد. موفق الربيعي عضوشوراي حکومتي عراق، ابومصعب الزرقاوي را مسئول انفجارها دانست. زرقاوي يک شهروند اردني است که واشنگتن نسبت به اومظنون است ومي گويد براي شبکه القاعده کارمي کند. آقاي الربيعي گفت اين پيامي از زرقاوي براي مردم عراق بود. حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي، انفجارها را اقدامي جنايتکارانه توصيف کرد وگفت ترديدي وجود ندارد کساني که مرتکب چنين جنايتي شده اند، بوئي ازانسانيت نبرده اند. دولت هاي غربي مراتب انزجار خود را نسبت به انفجارهاي عراق در حالي که شيعيان سرگرم برگزاري مراسم عاشورا بودند ابراز داشتند. يک عضو شوراي حکومتي عراق، گروه هاي خارجي را که خواستار دامن زدن به خشونت هاي فرقه اي در عراق هستند، مسئول انفجارهاي بغداد و کربلا دانست. بريتانيا، آلمان و فرانسه اين حملات را محکوم کردند. جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا گفت که انفجارها يک روز پس از انتشار خبرهاي بسيار خوب مربوط به توافق شوراي حکومتي درباره پيشنويس قانون اساسي موقت عراق روي داد. حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي نيز اين اقدام ها را جنايتکارانه توصيف کرد و سپس نيروهاي اشغالگر عراق را مسئول ناامني ها دانست.
XS
SM
MD
LG