لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۳۱

درگيري جوانان و نيروهاي امنيتي در هنگام برگزاري مراسم شام غريبان در خيابان ميرداماد تهران


(rm) صدا |
محبوبه شاد (راديو فردا): ديشب در خيابان ميرداماد كه اكنون يكي از معروفترين محل هاي تجمع جوانان و قرار ملاقات و آشنايي و تفريح آنان است، شام غريبان با گرفتن شمع و قلوه هاي سنگ در دست از ساعت 7 بعد از ظهر شروع شد. در ابتدا همه جوانان با لباسهاي سياه، پسرها با شلوار جين و تي شرت سياه و دختران با روسري سياه و شمعهايي بر روي جعبه هاي خالي نوشابه و قلوه سنگ در دست به راه افتادند. در ابتدا با آرامش كامل با شعار يا حسين به طرف ميدان محسني حركت كردند. در ساعت 10 شب، سراسر بلوار ميرداماد سياه از جمعيت بود. با شروع و دادن شعارهايي از قبيل شاه كوچك بايد برگردد، مرگ بر خامنه اي و خواندن سرود اي ايران، اي مرز پرگوهر و با پرتاب قلوه سنگهايي كه شمعها بر روي آنها چسبيده بود، به شيشه هاي بانك سپه و كشاورزي در خيابان و بلوار ميرداماد و كوچه هاي اطراف و با حمله نيروهاي انتظامي و پاسداراني كه با چوب و باتون به جان آنها افتادند، روبرو شدند. با عقب نشيني به كوچه هاي اطراف پناه بردند. در يكي از پياده روها جمعي دختر با بلند كردن صداي موزيك اتومبيل و آهنگ چه خوشگل شدي امشب، با در آوردن لباس يك مامور نيروي انتظامي كه جواني حدودا 22 ، 23 ساله بود، او را مجبور به رقصيدن در خيابان كردند و او مجبور به فرار شد . باز با حمله شديد ماموران و ماشينهاي پليس و ماموران امنيتي، بلوار ميرداماد تا ساعت 11 و نيم، تقريبا نظم موقتي در آن برقرار شد. دوباره در ساعت 11 و 45 دقيقه نيمه شب، از كوچه هاي فرعي بلوار ميرداماد همه به داخل بلوار حمله ور شدند و اين بار تعدادي دستگير و اتوبوسهايي جهت حمل آنها به محل آورده شده بود. شعارهايي بر عليه خامنه اي در همه جا به طور مداوم به گوش مي رسيد. ماموران سپاه و امنيتي در كوچه هاي اطراف و دستگيري جوانان به كلي نظم را برقرار كردند. در ساعت 12 و نيم نيمه شب، موتورسواران حزب الله كه تعدادشان زياد نبود و به حدودا بيست موتور سوار مي رسيد، در كوچه ها به حركت درآمدند و با دادن شعار روح الله، خامنه اي و يا حسين در كوچه ها ايجاد محيط رعب و وحشت كردند و همه جوانها پراكنده شدند. تا ساعت 2 نيمه شب ماموران انتظامي و پاسداران كه همه با كت و شلوارهاي سياه و صورتهاي اصلاح نشده كاملا مشخص بودند، در بلوار و كوچه هاي اطراف سعي در آرام كردن و كنترل محيط نمودند. امروز ساعت 5 صبح قبل از طلوع آفتاب، ماموران شهرداري تهران با جمع كردن خورده شيشه ها و سنگها و شمعهاي نيمه سوخته و جعبه هاي خالي نوشابه به تميز كردن محيط پرداختند و يكي از نكات جالبي كه ديشب كليه تظاهر كنندگان، جوانان بين 15 تا 30سال بودند. ديشب در خيابان ميرداماد تهران، شام غريبان با گرفتن شمع و قلوه هاي سنگ در دست از ساعت 7 بعد از ظهر شروع شد. در ابتدا همه جوانان با لباسهاي سياه و شمعهايي بر روي جعبه هاي خالي نوشابه و قلوه سنگ در دست به راه افتادند. با شروع و دادن شعارهايي از قبيل شاه كوچك بايد برگردد، مرگ بر خامنه اي و خواندن سرود اي ايران، اي مرز پرگوهر و با پرتاب قلوه سنگهايي كه شمعها بر روي آنها چسبيده بود، به شيشه هاي بانك سپه و كشاورزي در خيابان و بلوار ميرداماد و كوچه هاي اطراف، با حمله نيروهاي انتظامي و پاسداراني كه با چوب و باتون به جان آنها افتادند، روبرو شدند. اين درگيري ها تا ساعت ساعت 2 نيمه شب ادامه داشت که ماموران انتظامي و پاسداران كه همه با كت و شلوارهاي سياه و صورتهاي اصلاح نشده كاملا مشخص بودند، در بلوار و كوچه هاي اطراف سعي در آرام كردن و كنترل محيط نمودند.
XS
SM
MD
LG