لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۶

نگراني وكيل سه فعال ملي- مذهبي از ادامه بازداشت و ركود پرونده


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): محمد شريف، يكي از دو وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، سه فعال طيف ملي- مذهبي كه مي گويد: در بيش از نه ماهي كه از بازداشت موقت اين سه تن مي گذرد، با اينكه بازجوييها به پايان رسيده، پرونده آنان راكد مانده و وكلاي آنان موفق به ديدار و گفتگو با اين سه موكل خود نشده اند. امير مصدق كاتوزيان از راديو فردا با محمد شريف در تهران گفتگو كرده است. محمد شريف (وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني): هيچ ديداري بين ما و موكلينمان صورت نگرفته. نه من و نه آقاي سلطاني، هيچ كداممان هنوز نتوانسته ايم با اين سه موكل و شخصيت ملي مذهبي ديداري داشته باشيم. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): الان آخرين وضعيت پرونده شان به هر حال چگونه است؟ محمد شريف: الان آخرين وضعيت پرونده به اين ترتيب است كه بر اساس ظواهر امر مدت مديدي است كه بازجويي صورت نپذيرفته، كيفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده. دادگاه يك نقص گرفت نسبت به اين كيفرخواست و در مرحله رفع نقص است. ا.م.ك: گفته مي شد كه كميسيون اصل نود، كميسيون شكايات مجلس، پيگير پرونده است. آيا اين پيگيري ها به جايي انجاميده؟ محمد شريف: تاثيري در امر قضايي بر جاي نگذاشته يا اگر گذاشته ما از چنين تاثيري بي اطلاعيم. كل مساله اين است كه چرا اين آقايان در بازداشت به سر مي برند. بازداشت موقت بايد توجيه حقوقي قابل قبولي داشته باشد. ا.م.ك: آيا اين توجيه را دليلشان را پرسيديد، دليلي داده شده؟ محمد شريف: در مواقعي كه توانستيم به بازپرس دسترسي پيدا كنيم، موقعي كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي بود كه به دفعات به بازپرس مراجعه مي كرديم، مساله را مطرح كرديم كه چرا تبديل قرار صورت نمي گيرد. همواره محول مي كردند به اين كه عن قريب پرونده به شعبه دادگاه ارجاع مي شود و شعبه دادگاه در اين مورد تصميم خواهد گرفت. به شعبه دادگاه هم ارجاع شد و شعبه دادگاه هم در اين مورد تصميم نگرفت و كماكان بازداشت موقت استمرار دارد. ا.م.ك: و حالا مرحله بعدي دفاع چه خواهد بود؟ محمد شريف: امر دفاع منوط به اين است كه پرونده در اختيار ما گذاشته شود و دادگاه جلسه رسيدگي تعيين كند تا دفاع تحقق پيدا كند. در واقع در پرونده اين سه شخصيت، ما با يك وضعيت بغرنجي مواجه هستيم، آن هم اين است كه هيچ تصميم درباره آنها گرفته نمي شود. محمد شريف، يكي از دو وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، سه فعال طيف ملي- مذهبي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در بيش از نه ماهي كه از بازداشت موقت اين سه تن مي گذرد، با اينكه بازجوييها به پايان رسيده، پرونده آنان راكد مانده و وكلاي آنان موفق به ديدار و گفتگو با اين سه موكل خود نشده اند. وي مي افزايد پيگيري كميسيون شكايات مجلس تاثيري در امر قضايي بر جاي نگذاشته يا اگر گذاشته ما از چنين تاثيري بي اطلاعيم. كل مساله اين است كه چرا اين آقايان در بازداشت به سر مي برند. بازداشت موقت بايد توجيه حقوقي قابل قبولي داشته باشد.
XS
SM
MD
LG