لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۵

گزارش اقتصادي: تقويت مالكيت خصوصي در چين از طريق اصلاح قانون اساسي


(rm) صدا |
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): نام رسمي اقتصاد چين اقتصاد سوسياليستي بازار است اما در اين اصطلاح سوسياليسم بيش از پيش رنگ مي بازد و بازار به مفهوم مدرن آن، كه همان سرمايه داري صنعتي باشد، به عنصر مسلط بدل مي شود. مجمع ملي خلق چين در نشست سالانه خود كه امروز جمعه در پكن آغاز مي شود، گام ديگري برخواهد داشت در راستاي تقويت مالكيت خصوصي از راه اصلاح قانون اساسي. البته مفهوم بخش خصوصي در سال 1988 به قانون اساسي چين راه يافت اما به گونه اي حاشيه اي و تنها در نقش مكمل بخش دولتي، همان گونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل 44 خود بخش خصوصي را مكمل فعاليت هاي بخش هاي دولتي و تعاوني تعريف كرده است. با اين حال چيني ها در سال 1999 گامي ديگر به جلو برداشتند و بخش خصوصي را در اصلاحيه تازه قانون اساسي خود مولفه مهم اقتصاد ملي توصيف كردند، بي آنكه بر مسئله بسيار مهم امنيت حقوقي مالكيت خصوصي تاكيد كنند. اين خلا حقوقي طبعا بر جو سرمايه گذاري هم از سوي چيني ها و هم از سوي خارجي ها سنگيني مي كرد. چه خواهد شد اگر چپ روهاي حزب كمونيست بارديگر قد علم كنند و به ولتي كردن واحدها ياقتصادي خصوصي كمر ببندند. در نشست سالانه مجمع ملي خلق چين كه امروز گشايش مي يابد اصلاحيه تازه اي بر قانون اساسي چين افزوده مي شود كه بر پايه آن مالكيت خصوصي قانوني شهروندان غيرقابل تعرض و دست اندازي است. برپايه اين اصلاحيه دولت البته مي تواند در چارچوب منافع عمومي اموال خصوصي را مصادره كند ولي با پرداخت خسارت. اصلاحيه قانون اساسي در راستاي ناشكستني شدن مالكيت خصوصي كه قرار است در جريان نشست سالانه مجمع ملي خلق چين به تصويب برسد به سود ميليونها نفر از كشاورزان چيني نيز هست كه طي ساليان اخير زمين هاي آنها به دلايل گوناگون مصادره شده اند. در نشست سالانه مجمع ملي خلق چين كه امروز گشايش مي يابد اصلاحيه تازه اي بر قانون اساسي چين افزوده مي شود كه بر پايه آن مالكيت خصوصي قانوني شهروندان غيرقابل تعرض و دست اندازي است. برپايه اين اصلاحيه دولت البته مي تواند در چارچوب منافع عمومي اموال خصوصي را مصادره كند ولي با پرداخت خسارت. اصلاحيه قانون اساسي در راستاي ناشكستني شدن مالكيت خصوصي كه قرار است در جريان نشست سالانه مجمع ملي خلق چين به تصويب برسد به سود ميليونها نفر از كشاورزان چيني نيز هست كه طي ساليان اخير زمين هاي آنها به دلايل گوناگون مصادره شده اند.
XS
SM
MD
LG