لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۹

ليبي براي نابود سازي سلاح هاي شيميايي خود پيشقدم شد


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): ليبي روزجمعه دراقدامي براي عادي ساختن روابط خود با غرب سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي را رسما در جريان ذخاير گاز خردل در اين کشور قرار داد. مريم احمدي (راديو فردا): ليبي روزجمعه وجود ذخايري از گاز خردل و برنامه هائي براي توليد گاز سارين وساير گازهاي اعصاب در ليبي را رسما به سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي که مقرآن درلاهه قراردارد، اطلاع داد. يک مقام ليبيائي ده ها پرونده حاوي جزئيات زراد خانه سلاح هاي شيميائي اين کشور را تحويل سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي داد. بنا به اعلام اين سازمان، دراسناد تحويل داده شده به يک جايگاه توليد سلاح هاي شيميائي، دو انبار ذخيره چنين سلاح هائي وبيش از 20 تن گازخردل اشاره شده است. مديرکل سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي گفت اين اقدام خوبي براي ليبي، منطقه وجامعه جهاني بود زيرا نظام خلع سلاح چند جانبه را تقويت مي کند وگام ملموسي درجهت نابودي سلاح هاي کشتارجمعي به شمارمي رود. ليبي درماه دسامبرگذشته اعلام کرد دست ازهرگونه کوششي براي دستيابي به سلاح هاي اتمي برداشته است وبه بازرسان تسليحاتي اجازه داد تاسيسات تسليحاتي اين کشور را مورد بازرسي قراردهند. ليبي که ماه گذشته به سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي ملحق شد، يکي از 160 کشوري است که پيمان جهاني منع گسترش سلاح هاي شيميائي اين سازمان را امضا کرده است. سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي تاکنون نابودي بيش از 3300 پوکه بمب متعلق به ليبي را که قراربوده است با عناصر شيميائي انباشته شوند، زير نظر قرار داده است. ليبي ماه گذشته وبه دنبال موافقت با پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان انفجارهواپيماي پان امريکن برفراز روستاي لاکربي در اسکاتلند بريتانيا، دراقدامي براي کسب اعتماد آمريکا واروپا نابودي سلاح هاي شيميائي خود را آغاز کرد. مقامات آمريکا روزچهارشنبه اعلام کردند ويليام برنز معاون وزارت امور خارجه آمريکا ظرف ماه جاري ازليبي ديدن خواهد کرد. ديپلمات ها معتقدند آقاي برنز بلند پايه ترين مقام آمريکائي است که درمدتي بيش از 30 سال ازليبي ديدار مي کند. اين ديدارهمچنين مي تواند بيانگر پيشرفت بيشتري در زمينه لغوتحريم هاي اقتصادي اعمال شده ازسوي آمريکا عليه ليبي در25 سال گذشته باشد. بيش از 10 سال است که وجود اين تحريم ها مانع ازآن شده است که شرکت هاي نفتي آمريکائي درليبي فعاليت کنند. درهمين حال کميسيون اروپائي نيزاعلام کرد اتحاديه اروپا قصد دارد به دنبال تصميم ليبي درمورد برچيدن سلاح هاي کشتارجمعي خود، تحريم هاي بازرگاني اعمال شده عليه طرابلس را لغو کند. ليبي روز جمعه وجود ذخايري از گاز خردل وبرنامه هائي براي توليد گاز سارين و ساير گازهاي اعصاب در ليبي را رسما به سازمان منع گسترش سلاح هاي شيميائي اطلاع داد. مقامات آمريکا روزچهارشنبه اعلام کردند ويليام برنز معاون وزارت امورخارجه آمريکا ظرف ماه جاري ازليبي ديدن خواهد کرد. وي بلند پايه ترين مقام آمريکائي است که درمدتي بيش از 30 سال ازليبي ديدار مي کند. اين ديدارهمچنين مي تواند مقدمه لغوتحريم هاي اقتصادي عليه ليبي باشد. درهمين حال کميسيون اروپائي نيزاعلام کرد اتحاديه اروپا قصد دارد به دنبال تصميم ليبي درمورد برچيدن سلاح هاي کشتارجمعي خود، تحريم هاي بازرگاني اعمال شده عليه طرابلس را لغو کند.
XS
SM
MD
LG