لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۸

انتقاد وزيرامورخارجه عراق از شيعيان عضو شوراي حكومتي به خاطر امضا نكردن قانون اساسي موقت


(rm) صدا |
وزيرامورخارجه موقت عراق روزشنبه شيعيان عضوشوراي حکومتي اين کشور را به خاطرعدم امضاي سند نهائي قانون اساسي دوران انتقالي عراق مورد انتقاد قرارداد. بهروز نيکذات (راديوفردا): هوشيار زباري وزيرامورخارجه موقت عراق که براي شرکت دراجلاس وزيران امورخارجه عرب به قاهره رفته است، در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت جاي تاسف است اقليتي از اعضاي شوراي حکومتي عراق با وجود آن که قبلا درباره همه چيزتوافق شده بود، درآخرين لحظه با مطرح کردن اعتراض هائي ازامضاي سند نهائي قانون اساسي دوران انتقالي عراق خودداري کرد. آقاي زباري گفت عراقي ها خود بايد نسبت به امورکشورشان تصميم بگيرند ونگذارند خارجي ها در روند سياسي عراق دستکاري کنند وجلوهرگونه مداخله اي را براي منحرف کردن اين روند متوقف سازند. با اين حال آقاي زباري که يک نفر کرد است، گفت که نسبت به امضاي سند قانون اساسي انتقالي عراق بدبين نيست و اميدواراست درپايان تعطيلات دوروزه شوراي حکومتي در روزدوشنبه امضا شود. قانون اساسي انتقالي عراق چگونگي انتقال حاکميت را در اين کشور تا روز اول ژوئيه تعيين کرده است. قراربود سند اين قانون روزجمعه امضا شود، اما رهبران شيعيان عراق که اکثريت مردم اين کشور را تشکيل مي دهند، نسبت به يکي از مواد قانون اساسي اعتراض کردند وگفتند اختياراتي بيش ازحد به کردهاي شمال عراق داده است. شيعيان همچنين خواستار يک هيأت رئيسه پنج نفري در دوران انتقالي هستند به گونه اي که درتسلط سه عضوشيعه شوراي حکومتي باشد، اما وزيرامورخارجه عراق مي گويد چنين وضعيتي باعث ايجاد يک ديکتاتوري اکثريت مي شود. آقاي زباري درکنفرانس مطبوعاتي قاهره گفت شوراي حکومتي عراق موافقت کرد که زمام اموراين کشور در دوران انتقالي دردست يک رئيس جمهوري و دو معاون رئيس جمهوري باشد. برخي ازاعضاي اين شورا در تلاش آن هستند که هيأت رئيسه اداره امور عراق در اختيار پنج نفر باشد. اين چيزي است که من موافق آن نيستم. وزيرامورخارجه عراق افزود درقانون اساسي انتقالي عراق به تمامي جوامع اين کشوراشاره شده است. آقاي زباري درمصاحبه اي با روزنامه دولتي الاهرام چاپ قاهره که درشماره روزشنبه اين روزنامه منتشرشد، همچنين خواستارمصالحه وآشتي با سني هاي عراق شده است. سني ها که اقليت مردم عراق را تشکيل مي دهند، دردوران زمامداري صدام حسين ازتمامي مزايا برخوردار بودند. وزيرامورخارجه عراق گفت البته غيرممکن است بتوان تصورکرد که سني ها همچنان اداره امورعراق را دردست داشته باشند، اما آن ها بايد در رهبري اين کشورحضورداشته باشند. وزيرامورخارجه موقت عراق روزشنبه شيعيان عضوشوراي حکومتي اين کشور را به خاطرعدم امضاي سند نهائي قانون اساسي دوران انتقالي عراق مورد انتقاد قرارداد. هوشيار زباري وزيرامورخارجه موقت عراق که براي شرکت دراجلاس وزيران امورخارجه عرب به قاهره رفته است، در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت جاي تاسف است اقليتي از اعضاي شوراي حکومتي عراق با وجود آن که قبلا درباره همه چيزتوافق شده بود، درآخرين لحظه با مطرح کردن اعتراض هائي ازامضاي سند نهائي قانون اساسي دوران انتقالي عراق خودداري کرد.
XS
SM
MD
LG