لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۳

تشنج و درگيري در مجلس در هنگام نطق نماينده اصلاح طلب و سوال از مجلس خبرگان


(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): امروز مجلس ايران شاهد صحنه هاي درگيري و تشنج بود. سخنراني يكي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس عليه جناح راست، آتش خشم نمايندگان اين جناح را برافروخت. سياوش اردلان (راديو فردا): مجلس هميشه جنجالي ششم اين روزهاي پاياني عمر خود را با همين ماهيت سپري مي كند. امروز هم مجلس ايران شاهد تشنج و تنش ميان نمايندگان اصلاح طلب و محافظه كار بود. تنشي كه تا مرز فحش و دشنام پيش رفت، ولي به كتك كاري نكشيد. نطق پيش از دستور يكي از نمايندگان جناح اصلاح طلب، با خشم تهديدآميز نمايندگان دست راستي مجلس روبرو شد. هنگامي كه موسوي خوئيني در نطق پيش از دستور خود كوشيد تا كاركرد مجلس خبرگان رهبري را به زير سئوال بكشد، سخنراني اش مختل شد. مجلس خبرگان كه اتفاقا امروز يكي از جلسات گهگاهي خود را برپا كرد، مجلسي است كه قانونا وظيفه دارد بر كار رهبر جمهوري اسلامي نظارت كند. كاري كه اصلاح طلبان مي گويند نمي كند. موسوي خوئيني هنگامي كه مي خواست آن بند از قانون اساسي را كه مربوط به وظايف خبرگان رهبري است بخواند، يك نماينده دست راستي مجلس، موسي قرباني، از جا برخاست و به او گفت: خفه شو. موسوي خوئيني وقتي داشت مي گفت: مجلس خبرگان وظيفه نظارت و رهبري بر دستگاههاي زير نظر ايشان را دارد، ديگر نمايندگان دست راستي مجلس دشنام گويان به طرف نماينده مجلس حركت كردند تا عملا موسوي خوئيني را از ادامه نطقش باز دارند. يكي از همين نمايندگان مهاجم بعدا به خبرگزاري دانشجويان گفت: آنجا ديدم كه خوئيني مي خواهد نتيجه گيري كند كه رهبري به وظايفش عمل نكرده، من وظيفه شرعي و قانوني خود ديدم كه جلوي اين مساله را بگيرم. نمايندگان دست راستي مي خواستند كاغذهاي سخنراني آقاي خوئيني را پاره كنند. همكاران اصلاح طلب آقاي خوئيني كوشيدند از او در برابر اين تهاجمات دفاع كنند. در نشاني سمبليك از عمق ناتواني جناح اصلاح طلب در جمهوري اسلامي، نمايندگان اين جناح ميان نمايندگان دست راستي و موسوي خوئيني ديوار حايلي ايجاد كردند، اما در نهايت موسوي خوئيني از خواندن آن بخش از سخنراني اش كه مربوط به مجلس خبرگان مي شد، چشم پوشي كرد و گفت: ظاهرا سئوال يك نماينده از مجلس خبرگان جرم است، من از اين به بعد عبور مي كنم. اما با اين حال موسوي خوئيني در سخنراني خود، آنچه را كه مي خواست بگويد، گفت. او در اين سخنراني انتخابات مجلس هفتم را فرمايشي خواند و سپس خطاب به ملت ايران گفت: اينجانب به عنوان وكيل و نماينده مردم تهران، وظيفه خود مي دانم كه در دفاع از حق بيش از 70 درصد شهروندان تهران و حداقل 50 درصد ايرانيان كه در انتخابات فرمايشي اول اسفندماه شركت نكردند و از زبان اكثريت جنبش دانشجويي سرافراز ايران، صداي اعتراض خاموش ملت را در آن روز از اين تريبون رساتر اعلام كنم. سخنراني موسوي خوئيني، همچنان فضاي مجلس را مملو از داد وفرياد نمايندگان كرد. موسوي خوئيني در سخنراني امروز خود در مجلس از زندانيان سياسي نام برد و گفت كه مي خواهند مجلس را به مجلسي تبديل كنند كه سخني از تنهايي و زندانهاي انفرادي اين فعالان شنيده نشود. موسوي خوئيني تا آنجا پيش رفت كه حتي محمد خاتمي، رئيس جمهوري را به باد انتقاد گرفت و او را به سكوت در برابر دستورات آيت الله خامنه اي متهم كرد. آقاي خوئيني گفت: فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوري و راي ملت، به تاسفي و افسوسي با سكوت بر اجراي حكمهاي حكومتي تمكين كردند. به رغم اين واپسين اعتراضها از تريبون مجلس، طرفداران اصلاحات در انتظارند كه با پايان عمر مجلس ششم، برخورد حكومت با آنها، از جمله با نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم آغاز شود. برخوردهايي كه خبر اولين نمونه هاي آن روز گذشته با احضار شدن سه تن از نمايندگان مجلس به دادگاه منتشر شد. امروز، هنگامي كه علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مردم تهران، در نطق پيش از دستورخود كوشيد تا كاركرد مجلس خبرگان رهبري را به زير سئوال بكشد، سخنراني وي مختل شد. مجلس خبرگان قانونا وظيفه دارد بر كار رهبر جمهوري اسلامي نظارت كند. كاري كه اصلاح طلبان مي گويند نمي كند. موسوي خوئيني هنگامي كه مي خواست آن بند از قانون اساسي را كه مربوط به وظايف خبرگان رهبري است بخواند، يك نماينده دست راستي مجلس، موسي قرباني، از جا برخواست و به او گفت: خفه شو. ديگر نمايندگان دست راستي مجلس نيز دشنام گويان به طرف نماينده مجلس حركت كردند تا عملا موسوي خوئيني را از ادامه نطق خود باز دارند. نمايندگان جناح اصلاح طلب ميان نمايندگان دست راستي و موسوي خوئيني ديوار حايلي ايجاد كردند، اما در نهايت موسوي خوئيني از خواندن آن بند از قانون اساسي صرفنظر كرد.
XS
SM
MD
LG