لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۲

انتشار «يادنگاره هاي زندان»: نقاشي‌هاي سوسن اردوان از داخل زندان‌هاي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
مينا بهار مست (راديوفردا): سوسن اردوان، يكي از زناني كه به مدت هشت سال در زندانهاي ايران زنداني بوده، مجموعه نقاشيهاي خود را به صورت كتابي منتشر كرده است. شهرام ميريان (راديو فردا، کلن): «يادنگاره هاي زندان»، كتابي است از بيش از 200 طرح و نقاشي مستند از داخل زندانهاي جمهوري اسلامي كه تا كنون نظير آن در خارج از كشور انتشار نيافته است. سوسن اردوان، خالق اين آثار، در سال 60 خورشيدي به خاطر فعاليتهاي سياسي دستگير وسپس زنداني مي شود. از همان آغاز اين انديشه در او پررنگ مي شود كه زندگي در بند زنان را به شكل طبيعي و واقعي آن نقاشي كند و سپس آنها را به بيرون بفرستد. اين طرح در شش سال نخست با موانع بسياري برخورد مي كند، ولي در دو سال آخر زندان، شكل عملي به خود مي گيرد. سوسن اردوان، در گفتگويي با راديو فردا، از نقاشيها، گرفتاريها و زندان، بيشتر مي گويد. سوسن اردوان: تا شش سال اول با همان حداقل امكاناتي كه براي كار وجود داشت، يعني كاغذ و مداد ساده، همه نقاشيهاي من توسط زندانبانها ضبط مي شد، بعد پشت سرش خودم هم تنبيه مي شدم، يا اينكه خودم يا دوستانم سعي مي كرديم آنها را از بين ببريم كه دست زندانبانها نيفتد كه اذيت نكنند. ولي دو سال آخر من اينها را در ابعاد خيلي ريز نقاشي مي كردم، يعني در اندازه چند سانتيمتري سعي مي كردم كه تمامي آن محيط و آدمها و همه آنها در آن چند سانتيمتر كاغذم جاي بدهم، بعد آن را مخفي مي كردم و مخفيانه بيرون مي دادم. به اين شكل توانستم فقط قسمتي از كارهاي داخل زندانم را حفظ كنم. ش . م : به اين ترتيب خانم اردوان، نقاشيهايي كه ما در اين كتاب مي بينيم، جملگي نقاشيهايي هستند كه شما در زندان كشيديد. سوسن اردوان: تمامي اين نقاشيها از لحظه به لحظه زندگي ما در آنجا است. در بندهايي كه من خودم آنجا بودم. با نگاه كردن به اينها شايد تا حدودي آدم بتواند فضاي آنجا را، طرز لباس پوشيدن، زندگي كردن، نشستن، خوابيدن و همه اينها را مي تواند تا حدود خيلي زيادي دستش بيايد و حس كند كه زندان در اين دهه سال شصت كه يكي از بدترين دوران زندان در تاريخ ايران آدم مي تواند اسمش را بگذارد، چطور بوده؟ هيچ كدام از اين نقاشيها در لحظه اي كه شعبه و زير بازجويي و شكنجه و اينها نبوده، چون آنجا ديگر اصلا يك همچين چيزي امكان نداشت. ولي اينها را من به شكلي مخفيانه داخل بند و زندگي روزمره و عاديمان كه باز هم با اتفاقات مختلف همراه بوده نقاشي كردم. «يادنگاره هاي زندان»، كتابي است از بيش از 200 طرح و نقاشي مستند از داخل زندانهاي جمهوري اسلامي كه تا كنون نظير آن در خارج از كشور انتشار نيافته است. سوسن اردوان، خالق اين آثار، در سال 60 خورشيدي به خاطر فعاليتهاي سياسي دستگير وسپس زنداني شد. سوسن اردوان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که تا شش سال اول با همان حداقل امكاناتي كه براي كار وجود داشت، يعني كاغذ و مداد ساده کار مي کرد، اما همه نقاشيها توسط زندانبانها ضبط مي شد وسپس وي را تنبيه مي کردند. خانم اردوان مي گويد که دو سال آخر زندان، نقاشي ها را در ابعاد چند سانتيمتري انجام مي داد و سعي مي کرد تا مخفيانه آنها را بيرون بدهد.
XS
SM
MD
LG