لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۵

ديدار روساي جمهوري آمريكا و مكزيك: كاهش سخت گيري هاي اداره مهاجرت نسبت به مهاجران مكزيكي


(rm) صدا |
کيان معنوي (راديوفردا): احتمال داده مي شود رئيس جمهوري مکزيک که هم اکنون درحال ديدارازآمريکا است، درگفتگوهاي روزشنبه خود با رئيس جمهوري آمريکا، خواست ديرپاي مکزيک را درباره کاهش مقررات اداره مهاجرت آمريکا درمورد مهاجران مکزيکي مطرح کند. با اين حال ممکن است درخواست وي به علت مخالفت کنگره به جائي نرسد. مريم احمدي (راديوفردا): ويسنته فوکس، رئيس جمهوري مکزيک که به اتفاق همسرش وارد مزرعه شخصي پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا درکرافورد تگزاس شده بود، مورد استقبال آقاي بوش قرار گرفت. رهبران دوکشوراميدوارند دراين ديدارمناسبات آمريکا ومکزيک را که به خاطرمخالفت مکزيک با جنگ عراق دچارتيرگي شده بود، بهبود بخشند. آقاي بوش زماني گفته بود معتقد است که روابط آمريکا با مکزيک دربالاترين تقدم قراردارد. درهمان حال که موضع مکزيک درقبال جنگ عراق خشم واشنگتن را موجب شده بود، مکزيک نيز به نوبه خود ازعدم پيشرفت دراصلاح قوانين اداره مهاجرت آمريکا ناراضي است. به عنوان امتيازي براي آقاي فوکس، دولت پرزيدنت بوش ممکن است برخي ازشهروندان مکزيکي را که با رواديد وارد آمريکا مي شوند، ازانگشت نگاري وعکسبرداري هنگام ورود به آمريکا معاف دارد، به شرط آن که مدت توقف آن ها کوتاه باشد ودرمناطقي نزديک به مرزبه سربرند. اسکات مک کلان سخنگوي کاخ سفيد گفت اين موضوعي است که به شدت مورد توجه قراردارد. با اين حال دولت آمريکا درمورد قانوني کردن وضعيت اقامتي آن دسته ازشهروندان مکزيکي که فاقد رواديد ورود هستند و هم اکنون درآمريکا به کاراشتغال دارند، ممکن است با مشکلاتي مواجه باشد. رئيس جمهوري آمريکا درماه ژانويه طرحي را اعلام کرد که به موجب آن به مهاجراني که به طورغيرقانوني درآمريکا زندگي مي کنند، يک رواديد سه ساله داده مي شود. اعطاي چنين رواديدي، اين فرصت را براي سايرکساني نيزکه مقيم آمريکا نيستند فراهم مي آورد که خواستارصدورپروانه کارموقت شوند. رئيس جمهوري آمريکا اين طرح را راهي براي ايجاد مشاغلي دانسته است که بسياري ازشهروندان آمريکا طالب آن ها نيستند. يک هدف ديگراين طرح، پايان دادن به اقتصاد زير زميني است که به وسيله افرادي اداره مي شود که به طورغيرقانوني درآمريکا اقامت دارند. با اين حال اين طرح چندان مورد توجه کنگره آمريکا قرار نگرفته است وگروهي ازمحافظه کاران کنگره طي نامه اي به رئيس جمهوري آمريکا خاطرنشان ساخته اند که طرح وي راه را براي بخشودن خارجياني که به طورغيرقانوني درآمريکا اقامت دارند، هموارمي کند. آقاي بوش موافق چنين تعبيري نيست. برخي ازگروه هاي اسپانيائي نيزعلاقه چنداني به طرح رئيس جمهوري آمريکا نشان نداده اند. بخشي به اين علت که اين گروه ها معتقدند سياست هاي سال انتخابات آمريکا ارائه چنين طرح هائي را ايجاب کرده است. ديگرآن که اين گروه ها خواستارآن هستند که طرح رئيس جمهوري ازاين فراتربرود وبراي مهاجراني که هم اکنون به طورغيرقانوني درآمريکا زندگي مي کنند، حق اقامت قانوني قائل شود. انتظار مي رود وينسنته فوكس Vicente Fox رئيس جمهوري مکزيک که هم اکنون در حال ديدار از آمريکا است، در گفتگوهاي روز شنبه خود با رئيس جمهوري آمريکا، درخواست هميشگي مکزيک را درباره کاهش مقررات اداره مهاجرت آمريکا در مورد مهاجران مکزيکي مطرح کند. با اين حال ممکن است درخواست وي به علت مخالفت کنگره، به جايي نرسد. امکان دارد دولت آمريکا در مورد قانوني کردن وضعيت ان دسته از شهروندان مکزيکي که فاقد رواديد ورود هستند و هم اکنون در آمريکا به کار اشتغال دارند، با مشکلاتي مواجه شود.
XS
SM
MD
LG