لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۱

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): به گزارش خبرنگار پارلماني «شرق» هنگامي که ديروز موسوي خوئيني مشغول ايراد نطق خود درباره انتخابات مجلس هفتم بود و در طي آن از مجلس خبرگان که اجلاس آن از روز گذشته آغاز شده است، خواستار رسيدگي به نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم شد، نمايندگان فراکسيون اقليت به شدت اعتراض کردند و موسي قرباني نماينده قائنات به عنوان اولين نماينده از جاي خود برخاست و خطاب به موسوي خوئيني گفت که دهانت را ببند. در اين ميان قدرت الله عليخاني نماينده آوج و بوئين زهرا هم به تريبون حمله برد و چند لفظ تند را نثار نماينده تهران کرد. در اين لحظه محمد رضا خاتمي نايب رئيس مجلس که در غياب مهدي کروبي رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، از نمايندگان معترض خواستار آرامش شد و گفت: ناطق پيش از دستور فقط به قرائت يک اصل از قانون اساسي در باره وظايف مجلس خبرگان پرداخته و نيازي به اعتراض نيست. اما چند تن از نمايندگان معترض ميکروفن را برداشتند و مانع از ايراد نطق موسوي خوئيني شدند. که در اين ميان بهمن اخوان نماينده تفرش که خود را به موسوي خوئيني رسانده بود، همراه با به کار بردن الفاظي تند وي را مورد تعرض قرار داد که چند تن از نمايندگان دوم خردادي مانع از درگيري وي شدند. در اين لحظه که تعداد زيادي از اعضاي فراکسيون اقليت در مقابل تريبون مجلس تجمع کرده بودند، تعدادي از نمانيدگان دوم خردادي به صحنه آمدند و چند تن از آنان از جمله شکوري راد، تاجرنيا، ابراهيم باي و ظفر زاده گرد موسوي خوئيني کمربندي را تشکيل دادند تا از تعرض فيزيکي به وي جلوگيري شود. محمد رضا خاتمي هم در اين لحظه از موسوي خوئيني خواست تا متن نطق خود را از روي ميز بردارد تا توسط معترضان پاره نشود. اما با اين وجود جو مجلس همچنان متشنج بود و نمايندگان فراکسيون اقليت به اعتراض خود ادامه مي دادند و در نتيجه خاتمي از موسوي خوئيني خواست تا از قرائت نطق پيش از دستورش که با اعتراض مخالفان روبرو شده است، خودداري کند. روزنامه «انتخاب» با اشاره به موضوع جالب سخنراني يکي از نمايندگان مستعفي مجلس به عنوان مخالف استعفاي محمد يگانلويي مي نويسد: موسي قرباني نماينده قائنات و نايب رئيس فراکسيون اقليت، هنگامي که باقريان نژاد پشت تريبون مجلس قرار گرفت، در تذکري آيين نامه اي به محمد رضا خاتمي که رياست جلسه را بر عهده داشت گفت: آقاي باقريان نژاد خودشان از نمايندگان مستعفي مجلس هستند و بنابراين مخالفتشان با استعفاي نماينده اروميه وجاهت قانوني ندارد. اما خاتمي تذکر قرباني را وارد ندانست و نماينده کازرون شروع به صحبت کرد. اما به جاي مخالفت با استعفا ضمن انتقاد از شوراي نگهبان در مورد رد صلاحيتها، به دفاع از موضعگيريهاي نمايندگان مستعفي پرداخت و با اشاره به کاستيهاي موجود در تمامي حوزه هاي اجرايي، قضايي کشور به ارائه پيشنهادات متعددي براي رفع اين کاستيها پرداخت. اين سخنان با مخالفتهاي مکرر نمايندگان روبرو شد اما نايب رئيس مجلس نمايندگان معترض را تا پايان اظهارات باقريان نژاد به آرامش دعوت کرد. هرچند سرانجام خودش نيز به واکنش واداشته شد و با قطع فرازهاي پاياني اظهارات اين نماينده اصلاح طلب خطاب به او گفت: يعني ما بايد همه اين کارها را در اين دو سه ماه انجام دهيم. روزنامه «اعتماد» مي نويسد: گفتني است از جمله پيشنهادات اصلاحي نماينده کازرون اين بود که فرمايشي بودن انتخابات مجلس هفتم به راي عموم گذاشته شود و اگر مردم به آن راي دهند، انتخابات اول اسفند ابطال و مجددا انتخاباتي آزاد برگزار شود. روزنامه «جمهوري اسلامي» نيز در ستون «جهت اطلاع» خود به وقايع روز گذشته مجلس پرداخته و مي نويسد: نطق پيش از دستور موسوي خوئيني نماينده مشارکتي مجلس ششم ديروز براي لحظاتي جلسه مجلس را به تشنج کشيد. وي در سخنان اهانت آميز خود انتخابات مجلس را فرمايشي، ناعادلانه و غيررقابتي خواند و در قياس حکومت صدام با نظام جمهوري اسلامي گفت: با سرنيزه هر کاري مي توان کرد الا تکيه بر آن. به گزارش خبرنگار پارلماني «شرق» هنگامي که ديروز موسوي خوئيني مشغول ايراد نطق خود درباره انتخابات مجلس هفتم بود جو مجلس متشنج شد و در نتيجه محمد رضا خاتمي، كه رياست جلسه را به عهده داشت از موسوي خوئيني خواست تا از قرائت نطق پيش از دستورش که با اعتراض مخالفان روبرو شده است، خودداري کند. روزنامه «انتخاب» با اشاره به موضوع سخنراني يکي از نمايندگان مستعفي مجلس به عنوان مخالف استعفاي محمد يگانلويي مي نويسد: هنگامي که باقريان نژاد پشت تريبون مجلس قرار گرفت، در تذکري آيين نامه اي به محمد رضا خاتمي گفت: آقاي باقريان نژاد خودشان از نمايندگان مستعفي مجلس هستند و بنابراين مخالفتشان با استعفاي نماينده اروميه وجاهت قانوني ندارد. روزنامه «اعتماد» مي نويسد: از جمله پيشنهادات اصلاحي نماينده کازرون اين بود که فرمايشي بودن انتخابات مجلس هفتم به راي عموم گذاشته شود و اگر مردم به آن راي دهند، انتخابات اول اسفند ابطال و مجددا انتخاباتي آزاد برگزار شود. روزنامه «جمهوري اسلامي» نيز به وقايع روز گذشته مجلس پرداخته و مي نويسد: نطق پيش از دستور موسوي خوئيني نماينده مشارکتي مجلس ششم ديروز براي لحظاتي جلسه مجلس را به تشنج کشيد.
XS
SM
MD
LG