لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۹

روز جهانی زن: «از هدي شعرابي تا شيرين عبادي»: يک قرن تلاش زنان خاورميانه، از ديد يك روزنامه عربي زبان


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): روزنامه لبناني – سعودي الحيات، زير عنوان از هدي شعرابي تا شيرين عبادي، به بررسي وضعيت زنان در کشورهاي خاورميانه پرداخته است. اين روزنامه مي نويسد: در زماني که هدي شعرابي به عنوان نخستين زن مسلمان در مصر حجاب خود را برداشت، رئيس دانشگاه اسلامي الازهر هيچ مخالفتي با او نشان نداد. فرين عاصمي (راديوفردا): الحيات مي نويسد: از هدي شعرابي تا شيرين عبادي، يک قرن است که زنان در خاورميانه براي به دست آوردن حقوق خود تلاش مي کنند. هداي شعرابي که در سال 1879 به دنيا آمد، فرزند محمد سلطان پاشا، رئيس نخستين مجلس نمايندگان مصر بود. هدي شعرابي نخستين تظاهرات براي کسب حقوق زنان در مصر را در سال 1919 رهبري کرد. او که در 13 سالگي به خانه شوهر رفته بود، پس از درگذشت همسر خود در سال 1921، حجاب خود را برداشت و در سخنراني هاي خود زنان مصر را نيز به کشف حجاب تشويق کرد. در آن زمان شيخ محمد عبده، رئيس دانشگاه الازهر که اصلاحاتي را در اين قديمي ترين دانشگاه اسلامي جهاني آغاز کرده بود، هيچ مخالفتي با اقدام هدي شعرابي بروز نداد. هدي شعرابي با برخورداري از ياري دختر ملک فواد اول، پادشاه مصر، سالني فرهنگي داير کرد که در زماني کوتاه به مرکز سخنراني و جنبش عمومي براي تامين حقوق زنان در مصر تبديل شد. هدي شعرابي به عنوان بنيانگذار جنبش تامين حقوق زنان در دنياي عرب شناخته شد. الحيات مي نويسد: در ايران شيرين عبادي، متولد 1947، که در زمان شاه در فاصله سال هاي 1975 تا 1979، رئيس دادگاه مدني تهران بوده است نيز بخش ديگري از تلاش زنان و کشورهاي مسلمان را براي تامين حقوق خود به پيش مي برد. الحيات مي نويسد: فعاليت اين برنده جايزه صلح نوبل، تامين حقوق کودکان را نيز به ويژه پس از طلاق در بر گرفته است. الحيات مي نويسد: از هدي شعرابي تا شيرين عبادي، زناني مانند فاطمه عبدلي، هند هنادي، هما دارابي و تهاني جوالي، گوشه هايي از وضعيت ناخوشايند زنان در کشورهاي عرب و مسلمان را تصوير کردند. همانگونه که اکنون نوال سعداوي، نويسنده سرشناس مصري نيز چنين مي کند. الحيات مي نويسد وضعيت زنان در همه کشورهاي خاورميانه يکسان نيست. در پاره اي از کشورها زنان به طور نسبي از حقوق بيشتري برخوردارند، در حاليکه در برخي ديگر از کشورهاي منطقه، از ابتدايي ترين حقوق خود نيز برخوردار نيستند. روزنامه لبناني – سعودي الحيات، زير عنوان «از هدي شعرابي تا شيرين عبادي»، به بررسي وضعيت زنان در کشورهاي خاورميانه پرداخت، و نوشت که در زماين که هدي شعرابي به عنوان نخستين زن مسلمان در مصر حجاب خود را برداشت، رئيس دانشگاه اسلامي الازهر هيچ مخالفتي با او نشان نداد. هداي شعرابي فرزند محمد سلطان پاشا، رئيس نخستين مجلس نمايندگان مصر بود. وي نخستين تظاهرات براي کسب حقوق زنان در مصر را در سال 1919 رهبري کرد. و پس از درگذشت همسر خود در 1921، حجاب خود را برداشت. در آن زمان شيخ محمد عبده، رئيس دانشگاه الازهر، هيچ مخالفتي با اقدام هدي شعرابي بروز نداد. در ايران نيز شيرين عبادي، که در زمان شاه در فاصله سال هاي 1975 تا 1979، رئيس دادگاه مدني تهران بود، بخش ديگري از تلاش زنان و کشورهاي مسلمان را براي تامين حقوق خود به پيش مي برد.
XS
SM
MD
LG