لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۴

روز جهاني زن: مقايسه مشكلات زنان در كشورهاي غرب، ايران و جهان سوم از ديد دو كارشناس


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): روز جهاني زن، بار ديگر چهره خشونت و تبعيض عليه زنان را در سراسر جهان به تصوير مي كشد. حقوق زنان نه تنها در كشورهاي فقير بلكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز نقض مي شود. فعالان حقوق زنان معتقدند با اعمال فشار به جوامع سنتي و حمايت از زنان تحت ستم مي توان تا حدودي به بهبود وضعيت زنان كمك كرد. مريم اقوامي (راديوفردا): بار ديگر با فرارسيدن هشت مارچ، روز بين المللي زن، وضعيت رعايت حقوق زنان و نگراني هائي كه در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد چهره پررنگ تري به خود مي گيرد. براساس آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل, خشونت عليه زنان و نقض حقوق آنان مربوط به يك كشور و يك منطقه خاص از دنيا نيست. آمار تقريبي نشان مي دهد زنان همچنان قرباني خشونت، آزار جنسي، جنگ و آزار رواني هستند. براساس گزارش مشروح يونيسف، واقعيت هائي كه پشت ارقام منتشر شده، خشونت و تبعيض عليه زنان يافت مي شود نشان مي دهد كه چنين ناهنجاري هائي مختص كشورهاي جهان سوم و فقير نيست بلكه در كشورهاي توسعه يافته اي كه سيستم حكومتي خود را دمكراسي مي نامند، به طور جدي مشاهده مي شود. سالانه بيش از يك و نيم ميليارد دلار بودجه كانادا صرف رسيدگي به درمان زناني مي شود كه در خانواده مورد خشونت و بدرفتاري قرار گرفتند. از سوي ديگر زنان كشورهاي جهان سوم به ويژه در منطقه خاورميانه نه تنها هنوز از ابتدائي ترين حقوق خود محروم هستند بلكه راه درازي براي دستيابي به حقوق برابر با مردان جامعه خود در پيش دارند. ويكتورياطهماسبي، محقق افكار اجتماعي و سياسي دانشگاه يورك، به مناسبت روز زن در مورد رعايت حقوق زنان در جوامع مختلف مي گويد: ويكتوريان طهماسبي (دانشگاه يورك، تورانتو): موضوع زنان يك مسئله خيلي كلي است. هر طبقه و قشر و گروه اجتماعي زنان موقعيت خاص خودشان را دارند و اگر بخواهيم نگاه كنيم به زندگي زنان واقعي يك اختلاف بسيار عظيم است بين زنان در جوامع پيشرفته و در جوامع عقب افتاده و اين اختلاف هر روز و هر روز فاحش تر مي شود، چه از نظر حقوق اجتماعي و چه از نظر مسئله آزار جنسي و جسمي و روحي. زناني كه در جوامع غرب زندگي مي كنند achievement ها ي زيادي داشته اند، و آسان هم بدست نيامده. تاريخ مبارزاتي آنها مي تواند كمك كند به زناني كه در آن سر دنيا هستند ولي يك سري هم خطر ها دارد. ما اين مسئله را خيلي بايد دقيق باشيم كه كپي برداري و قدم به قدم پروسه اي كه غرب رفته است، درمان درد زنان جهان سوم نيست، به خاطر تفاوت موقعيت. از نظر اجتماعي و فرهنگي چيزهائي كه آنها با آن دست به گريبان هستند متفاوت است. ما مي توانيم حمايت كنيم وصداي آنها را به جهانيان برسانيم ولي بايد صداي آنها را به جهانيان برسانيم نه صداي خودمان را يعني بايد خودمان آماده باشيم براي صداي رساندن صداي آنها. م.ا.: خانم طهماسبي در باره جنبش و مبارزه زنان ايراني براي احقاق حقوق خود در جامعه ايران مي گويد: ويكتوريا طهماسبي: تلاشي كه زنان ايران مي كنند را هميشه مثال مي آورم، براي اينكه نشستن اينجا و در آزادي و مبارزه كردن خيلي ساده است ولي براي زناني كه توي ايران با خفقان ميليتاريستي بايد مبارزه كنند و خفقان فرهنگي كل جامعه هست، سنت هاي خانواده هست، با همه لايه هاي سركوب... يك لايه سركوب كه وجود ندارد در ايران... اينها هنوز دارند ريسك مي كنند و دارند مبارزه مي كنند. راه بسيار درازي داريم. زنها در برابر قانون با مرد مساوي هستند ولي ما مي دانيم كه فقط سركوب و نابرابري وناعدالتي فقط از طريق قانون مداوا نمي شود و فرهنگ جامعه وقتي پدرسالار باشد و تا بن و استخوان بين زن و مرد تفاوت قائل باشد و يكي را برتر از ديگري ببيند، هنوز كار داريم. م.ا.: خديجه مصطفي علي، تهيه كننده تلويزيون و فعال حقوق بشر و مبارز تبعيض عليه زنان مسلمان در تورانتو، در مصاحبه با راديوفردا در باره وضعيت حقوق زنان مي گويد حتي در كشورهاي به اصطلاح دمكراتيك در آمريكاي شمالي نيز تبعيض عليه زنان را در جامعه مشاهده مي كنيم و در اواخر دهه 1980 بودكه زنان كانادا قادر به ارتقا موقعيت خود در جامعه شدند. خانم مصطفي علي مي گويد گرچه زنان مسلمان خاورميانه تحت فشار شديدي از سوي جوامع خود هستند، در عين حال با دستيابي به موقعيت هاي استثنائي شايستگي خود را اثبات و براي احقاق حقوق خود تلاش مي كنند. وي مي گويد اين زنان با بهره گيري از فرصت هاي خود بايد با پشتكار و جديت تنش جامعه سنتي و قوانين پوسيده را از خود دور كنند و براي رسيدن به برابري با مردان مبارزه كنند، گرچه راه بسيار دشوار و پر پيچ و خمي را در پيش روي خود دارند. خديحه مصطفي علي درپاسخ به سئوال چگونگي حمايت از حقوق زنان در كشورهائي همچون عراق، افغانستان و ايران مي گويد: خديجه مصطفي علي: In the women's international day it is very important that we address that. I think we have come a very long way, but there is still that glass ceiling we keep hitting We can lobby for the rights of women in Iran and Afghanistan, but in order to have that done, we have to have that strong network happening here to lobby for over there. If you leave to when and you leave it to the political realm, it will be years before change happens. It has taken years to basic human rights needs to get to our women and it needs to be done quickly. م.ا. در آستانه روز بين المللي زن بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم كه ما مسير بسيار طولاني اي را طي كرده ايم اما هنوز يك سقف شيشه اي وجود دارد كه زنان تمايل دارند حضور آن را انكاركنند. ما بايد با اعمال نفوذو فشار از حقوق زنان افغانستان، ايران و عراق حمايت كنيم و اين قدمي است كه بايد برداشته شود و براي برداشتن اين قدم بايد شبكه قدرتمندي در اين قسمت از دنيا داشته باشيم تا قادر به ايجاد تغير در چنين كشورهائي باشيم، چرا كه اگر اين مسئوليت را به عهده سازمان ملل يا سازمان هاي سياسي بگذاريم همانگونه كه تابه حال ديده ايم سالها به طول مي انجامد تا تغيير رخ دهد. سالها طول مي كشد تا حقوق ابتدائي زنان رعايت شود ما بايد سرعت عمل داشته باشيم. م.ا.: خانم خديجه مصطفي علي در بخش ديگري از مصاحبه خود با راديو فردا مي گويد: خديجه مصطفي علي: If anyone deserves international women's day award worldwide it would be Zahra Kazemi م.ا.: به نظر من اگر روزي كسي كانديداي جايزه روز جهاني زن باشد، زهرا كاظمي بهترين كانديدا خواهد بود چرا كه وي با بهره گيري از حرفه عكاسي خود به مبارزه پرداخت و وضعيت زنان و كودكان كشورهاي خاورميانه همچون عراق و افغانستان را تصوير كرد تا با عكسهاي خود رعايت حقوق زنان را مورد توجه ديگران قرار دهد. م.ا.: دبير كل سازمان عفو بين المللي با تشبيه خشونت عليه زنان به سرطاني كه هسته هر جامعه و هر كشوري در جهان را مبتلا مي كند، خواستار مبارزه جهاني براي توقف خشونت عليه زنان شده است. ويكتورياطهماسبي، محقق افكار اجتماعي و سياسي دانشگاه يورك، به مناسبت روز زن در مورد رعايت حقوق زنان در جوامع مختلف در مصاحبه با راديوفردا مي گويد زناني كه در جوامع غرب زندگي مي كنند دستاوردهاي زيادي داشته اند، و آسان هم بدست نيامده. وي مي افزايد شرايط آنها با زنان ايران و عراق و افغانستان متقاوت است و ما مي توانيم حمايت كنيم وصداي آنها را به جهانيان برسانيم ولي بايد صداي آنها را به جهانيان برسانيم نه صداي خودمان. وي مي افزايد: در ايران لايه هاي متعددي از سركوب عليه زنان وجود دارد كه زنان بايد با آنها مبارزه كنند، سركوب ميليتاريستي، سركوب فرهنگي، سركوب خانوادگي. خديحه مصطفي علي، تهيه كننده تلويزيون و فعال حقوق بشر و مبارز تبعيض عليه زنان مسلمان در تورانتو، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد گرچه زنان مسلمان خاورميانه تحت فشار شديدي از سوي جوامع خود هستند، در عين حال با دستيابي به موقعيت هاي استثنائي شايستگي خود را اثبات و براي احقاق حقوق خود تلاش مي كنند.
XS
SM
MD
LG