لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۷

روز جهاني زن: مشکلات گريبانگير زنان در شهر زلزله زده بم، از ديد مدير يک گروه خيريه غير دولتي


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): در شرايط کنوني، شايد آسيب پذيرترين زنان ايراني، زنان زلزله زده بم هستند، که مي بايد فشارهاي عاطفي و مادي و معنوي بسياري را تحمل کنند. گفتگويي داشتيم با خانم حميده ابراهيمي، مدير يک گروه خيريه غير دولتي که مي کوشد مشکلات زنان بم را تا حدي کاهش دهد. حميده ابراهيمي (مدير يک گروه خيريه غير دولتي): مشکلات زنان، به دو گروه تقسيم مي شود. يکي، مشکلات عمومي زنان است. يکي مشکلات خاص است. مشکلات عمومي، مثل اسکان در چادرها، يکي از دست دادن عزيزان، خوب مردان و زنان همه درگير هستند، و کمبود امکانات و وسايل زندگي. يک سري مشکلات خاص زنان هست، که از همه مهمتر، مشکلات اجتماعي و رواني است. اين موضوعي که من مي خواهم بگويم، اين امنيت اجتماعي زنان است که در اولويت همه مسائل قرار دارد. زناني که آنجا هستند خيلي شان مشکلات حادي را دارند. مثلا خانمي بود که ما از نزديک در چادر با ايشان آشنا شديم. نخاع وي آسيب جدي ديده و دکتر ايشان نظر دادند که بايد در يک شرايط ويژه از ايشان مراقبت بشود، در حالي که ايشان در يک چادر، در پياده رو، کنار خيابان، دارند مراقبت مي شوند، که در همان چادر براي ايشان لگن گذاشته مي شود، همانجا غذا پخت و پز مي شود و در همانجا دارند زندگي مي کنند. خانم ديگري هست که ايشان در حين زلزله دچار سوختگي شديد شده. ايشان هم بايد در يک وضعيت بهداشتي مناسب قرار داشته باشد. در حاليکه چادر از نظر بهداشت، براي کسي که تقريبا نصف بدن او سوخته و زخم است، و هر آن ممکن است که مشکلات حادي براي ايشان به وجود بياورد، اينها در چادر زندگي مي کنند. نمونه هاي اينها زياد است، اگر کسي به فکر اين زنان هست، اينها را بايد زودتر نجات داد. يعني وقتي نباشد که ديگر آن کمکي که فرق نمي کند چه جامعه مي کند، وقتي برسد که ديگر دردي را از اينها دوا نکند. مريم احمدي (راديوفردا): گروه شما براي رفع اين مشکلات چه کرده است؟ حميده ابراهيمي: ما امکانات مالي فراهم کرديم، و سعي مي کنيم آنها را مستقيما به دست زنان سرپرست يا بي سرپرست قرار بدهيم، و بيشترين کمک ما به اسکان آنها بوده، و کمک و مساعدت به مشکلات روحي – رواني آنها، و حتي توانمند سازي و اشتغال براي آنها بوده. در اين بعضي از اين اروگاه ها، زنان را فعال کرديم که حتي کلاس هاي درسي و آرايشگاه و همينطور کارهاي صنايع دستي را به زنان و دختراني که در اردوگاه ها بيکار هستند، شروع به کار بکنند. م.ا.: هدف شما از اين آموزش ها براي سرگرم کردن زنان و کاهش فشارهاي رواني، يا در واقع يک نوع روان درماني است يا ايجاد يک توانايي براي اشتغال و کسب در آمد. حميده ابراهيمي: هر دو. م.ا.: مشکلات رواني خانم ها ماهيتا از چه نوع است؟ حميده ابراهيمي: در اردوگاه ها با مسائل و مشکلاتي مواجه مي شوند که اينها اغلب شب ها خواب آرام ندارند، به خاطر مزاحمت هايي که براي اينها ايجاد مي شود. از يکسو عزيزان خود را از دست داده اند، از طرف ديگر هم مزاحمت هايي که پيرامون آنها براي آنها ايجاد مي شود، بسيار وضعيت نگران کننده اي دارند. البته NGO هايي که مستقر هستند در اردوگاه ها بسيار فعال هستند، بسيار خوب مواظب اين زن ها هستند، ولي در عين حال آن اثر بخشي که بايد براي يک فردي که داراي بحران هاي عظيم هست، نمي توانند کارآيي لازم را داشته باشند. م.ا.: کلا شما بعد از مدتي که آنجا بوديد، شرايط را چگونه مي بينيد و فکر مي کنيد که آيا آن کاري که بايد در عرض اين مدت مي شده، شده؟ حميده ابراهيمي: بينيد، مثل اينکه يک فرهنگ عمومي، چه در ايران، چه در همه دنيا است. و اينکه اول که يک فاجعه اي رخ مي دهد، همه تلاش مي کنند، همه کمک مي کنند، همه سعي مي کنند که نيازهاي مادي و رفاهي آسيب ديدگان را برطرف کنند، و اينها يک تلاش هاي کوتاه مدت است. در حالي که وقتي يک همچنين فاجعه اي در محلي رخ مي دهد، اين نياز به برنامه ها و کمک هاي ميان مدت و دراز مدت دارد. چرا که مردم در آن روزهاي اول، آنقدر درگير مشکلات و غم و اندوه خود هستند که احساس نياز ندارند. بعد از آن هست که تازه نيازهاي افرادي که آسيب ديده اند، بروز مي کند. متاسفانه، من بايد بگويم که کمک هاي داخلي و خارجي، اثر چندان محسوسي براي مردم نداشته. فقط کمک هاي آنها در حد اورژانس و اوليه بوده. کمک هاي سازمان ملل هم در گير و دار بروکراسي، بسيار کند و محدود عمل کرده است. و به خصوص اين کندي حرکت و کمبود اين کمک ها، باعث شده که يک انفعال عمومي در شهر بم رواج پيدا کند و مردم دچار ياس و دلمردگي شدند. م.ا.: مشکل اساسي تر، کمبود پول است يا برنامه ريزي؟ حميده ابراهيمي: هر دو؟ م.ا.: شما الان چه برنامه کوتاه مدت يا بلند مدتي را براي کمک رساني داريد؟ حميده ابراهيمي: به مناسبت روز جهاني زن، يک همايشي داشتيم که اينجا از دوستان خودمان و ارتباطات نسبتا گسترده اي که داريم، خواستيم که هر کس در حد تواني که دارد، چه به لحاظ عاطفي، چه به لحاظ مالي، و چه به لحاظ تخصصي، با ما همکاري کنند، اعلام بکنند، تا ما با آن چيزهايي که در دست داريم، و آن چيزهايي که ديگران مي توانند به ما کمک کنند، ما هم برنامه ريزي بکنيم و تا حدودي بتوانيم مشکلات آنها را رفع بکنيم. در شرايط کنوني، شايد آسيب پذيرترين زنان ايراني، زنان زلزله زده بم هستند، که مي بايد فشارهاي عاطفي و مادي و معنوي بسياري را تحمل کنند. حميده ابراهيمي، مدير يک گروه خيريه غير دولتي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که غير از مشکلات عمومي مانند اسکان در چادرها، از دست دادن عزيزان و کمبود امکانات زندگي، زنان مشکلات خاصي نيز دارند که مهمترين آنها مشکلات اجتماعي و رواني است. وي مي گويد که در کنار کوشش در گردآوري امکانات مالي، اين گروه در زمينه روحي – رواني، توانمند سازي و اشتغال نيز فعال است. وي مي افزايد که اغلب زنان در بم شب ها خواب آرام ندارند، چرا که مزاحمت هايي براي آنها ايجاد مي شود.
XS
SM
MD
LG