لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۳

ابطال انتخابات ايرانشهر و سرباز توسط شوراي نگهبان


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا) : يکي از مسائلي که معترضان به انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي بر آن تاکيد داشتند اين است که در شماري از حوزه هاي انتخابيه آماري که از شمار شرکت کنندگان در انتخابات اعلام شده بيش از تعداد افراد داراي حق راي در همان حوزه ها بوده است. از جمله در شهرستان ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان. نورمحمد ربوشه نماينده محافظه کار کنوني مجلس به آرايي بيش از 100درصد دست يافت که اين موضوع اعتراضاتي را ايرانشهر برانگيخت. آنچنان که محمد براهوئي نژاد سردبير هفته نامه «مرز پرگهر» در زاهدان مي گويد: به همين دليل نتايج انتخابات در ايرانشهرباطل اعلام شده است. گفت و گوي آقاي براهوئي نژاد را با امير مصدق کاتوزيان از راديو فردا مي شنويد: محمد براهوئي نژاد (سردبير هفته نامه «مرز پرگهر» در زاهدان): از همان اول که نتايج حوزه ايرانشهر و سرباز اعلام شد که از تعداد 222 هزار و 898 راي ماخوذه آقاي ربوشه 109 هزار و 422 راي را کسب کردند و حائز اکثريت آرا شدند، اصلا اين آمار و ارقام که اعلام شد با واقعيت جور در نمي آمد. يعني ميزان واجدين شرايط شرکت در انتخابات به اين مقدار نبود که ايشان راي بياورند و اين قدر آمار مشارکت مردم اعلام شود. آماري که اعلام شد بسيار بيشتر از واجدين شرکت در انتخابات مجلس هفتم بود. اين امر موجب اعتراض گسترده مردم ايرانشهر و حتي با توجه به شرايط خاصي که ايرانشهر دارد، مرکزيت بلوچستان را دارا هست و اطرافش مناطق سرباز و غزوان و درگان شد، حتي از منطقه غزوان و درگان دو برابر جمعيت آنجا راي اخذ شده بود که بسيار بسيار عجيب مي نمود. که اعتراضات گسترده اي هم صورت گرفت. هم از طرف مردم هم از طرف کانديداهايي که شرکت کرده بودند در انتخابات. حتي آقاي استاندار هم در جلسه اي گفته بودند که من خودم مدعي هستم که در انتخابات ايرانشهر تقلب شده. اين امر موجب شد که شوراي نگهبان بازرسان ويژه اي را به ايرانشهر و سرباز اعزام کرد و پس از بررسيهاي لازم اعلام کردند که با بررسيهاي وسيع ميداني و کشف اسناد و مدارک گسترده به خاطر اقداماتي نظير تهديد، تطميع و خريد و فروش آرا، نتايج انتخابات ابطال شده. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا):حالا اگر فقط به ايرانشهر بپردازيد، وضعيت انتخاب نمايندگان که از آنجا بايد به مجلس هفتم راه پدا بکنند، چه خواهد شد؟ محمد براهوئي نژاد: آقايان ربوشه و آقاي آزاد رئيسي يعني نفر اول و دوم انتخابات اول اسفند در دوره جديد نمي توانند شرکت بکنند در انتخابات و افراد جديدي بايد ثبت نام کنند و مجددا انتخابات در ايرانشهر برگزار خواهد شد. ا.م.ک: افراد جديدي که قرار است شرکت بکنند، آيا دفعه پيش هم شرکت داشتند در انتخابات؟ محمد براهوئي نژاد: افرادي جديدي که ثبت نام مي کنند مشخص نيست که آيا افراد قبلي هم مجددا ثبت نام مي کنند يا خير؟ اما افرادي هم بودند که در سري قبل ثبت نام کرده بودند ولي رد صلاحيت شدند. وضيت آنها هم مشخص نيست که آيا ثبت نام مي کنند يا خير و اگر ثبت نام بکنند اين بار تاييد صلاحيت خواهند شد يا نه؟ ا.م.ک: آن کساني که به هر حال شرکت کرده بودند و صلاحيتشان تاييد شده بود اما انتخاب نشده بودند مطابق نتايج آرا که حالا باطل شده، آيا از جناحهاي مختلف بودند يا آنها هم وابسته به جناح راست بودند؟ محمد براهوئي نژاد: افراد مستقل بودند عموما. جناح راست آقاي ربوشه و از نامزدهاي اصلاح طلب هم آقاي آزاد رئيسي در انتخابات شرکت کرده بودند. ا.م.ک: در ساير شهرهاي سيستان و بلوچستان چي، آنجا اعتراضاتي نسبت به روند شمارش آرا بوده يا نبوده؟ محمد براهوئي نژاد: در زاهدان از همان روز اول اعتراضاتي صورت گرفت از طرف نامزدهاي انتخابات و تعدادي از علما و تحصيل کردگان. بعدا گويا توافقاتي حاصل شد ميان آنها که اعتراضات خودشان را پس گرفتند و انتخابات زاهدان تاييد شد. اعلام رقم راي دهندگان، بيشتر از شمار واجدين شرايط راي دادن در برخي حوزه هاي انتخاباتي سيستان و بلوچستان، موجب اعتراض برخي مردم شد. از جمله در شهرستان ايرانشهر نورمحمد ربوشه نماينده محافظه کار کنوني مجلس به آرايي بيش از 100 درصد دست يافت که اين موضوع اعتراضاتي را ايرانشهر برانگيخت. محمد براهوئي نژاد سردبير هفته نامه «مرز پرگهر» در زاهدان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد شوراي نگهبان بازرسان ويژه اي را به ايرانشهر و سرباز اعزام کرد و پس از بررسيهاي لازم اعلام شد که به خاطر اقداماتي نظير تهديد، تطميع و خريد و فروش آرا، نتايج انتخابات ابطال مي شود.
XS
SM
MD
LG