لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۱۴

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس طرح پرونده اتمي در شوراي امنيت را پسرفتي براي جمهوري اسلامي خواند


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): در حالي که بحث و گفتگو درباره برنامه اتمي جمهوري اسلامي در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در شهر وين جريان دارد، محمد کيانوش راد و حسن قشقاوي، از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، در گفتگويي با شبکه اول تلويزيون آلمان مي گويند: هرگاه دعوا و منازعه بر سر برنامه اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل کشانده شود، اين امر براي ايران به مثابه يک سير قهقرايي است و ابراز اميدواري مي کنند که اتحاديه اروپا نبايد بگذارد اين کار عملي شود. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): گزارشگر برنامه خبري شبکه اول تلويزيون آلمان، در آغاز نظر دو تن از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس ايران را درباره آخرين گزارش محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي جويا مي شود، و در اين پيوند حسن قشقاوي مي گويد: در اين گزارش بازرسان موسسه جهاني، از همکاري ايران بسياري راضي و خشنود بودند. ايران به تمامي بازرسان امکان داد تا حتي تاسيسات نظامي خود را نيز کنترل کنند، از اين رو انتظار مي رود که گزارش بعدي نيز مثبت باشد، و سپس محمد کيانوش راد، ديگر عضو کميسيون امنيت ملي مجلس، ادامه داد که اين خطر وجود دارد که منازعه بر سر برنامه اتمي ايران، به شوراي امنيت سازمان ملل کشانده شود. خانم کلاوديا هوفمن، خبرنگار آلمان، آنگاهي اين پرسش را مطرح مي کند و مي گويد: به تازگي بازرسان مدارکي دال بر وجود پلوتونيم يافته اند، چرا مقام هاي مسئول ايراني اين موضوع را به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش نکرده بودند؟ حسن قشقايي در پاسخ مي گويد: مقام هاي مسئول ايراني بر اين گمان بودند که ضروري نيست بازرسان را در جريان اين امر بگذارند، و خبرنگار در اين جا مي گويد: چرا ايران جزئيات مسائل برنامه اتمي اش را به جاي آنکه اول به اطلاع برساند، زماني بر ملا مي سازد که امکان و راه ديگري وجود ندارد؟ و محمد کيانوش راد در پاسخ مي پذيرد که چنين راه و روشي درست نيست، و مي گويد: بخش اعظمي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس مخالف اين راه و روش هستند و اضافه مي کند که برخي از محافظه کاران، به برنامه اتمي ايران به عنوان يک ابزار قدرت مي نگرند، و به اين خاطر از روشي پيروي مي کنند که عاري از شفافيت کامل است. محمد کيانوش راد در پاسخ به پرسش پاياني شبکه اول تلويزيون آلمان، در اين مورد که اگر دعوا و منازعه بر سر برنامه اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل کشانده شود، براي ايران چه معنايي خواهد داشت، مي گويد: اين به معناي يک سير قهقرايي و پسرفت بزرگ است و در صورت تحقق چنين امري، اميدوار است که اتحاديه اروپا نگذارد که اين کار عملي شود، و در خاتمه تاکيد مي کند که گسترش سلاح هاي اتمي، براي ايران بي معنا است. در حالي که بحث و گفتگو درباره برنامه اتمي جمهوري اسلامي در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در شهر وين جريان دارد، محمد کيانوش راد و حسن قشقاوي، از اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، در گفتگويي با شبکه اول تلويزيون آلمان گفند که هرگاه دعوا و منازعه بر سر برنامه اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل کشانده شود، اين امر براي حکومت ايران به مثابه يک سير قهقرايي است و ابراز اميدواري کردند که اتحاديه اروپا نبايد بگذارد اين کار عملي شود.
XS
SM
MD
LG