لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۰

پيامدهاي ترور سعيد حجاريان در چهار سال پيش، از ديد يک روزنامه نگار


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): پنجشنبه عصر در تهران، جبهه مشارکت ايران اسلامي، بزرگترين تشکل اصلاحگراي سياسي جمهوري اسلامي، به مناسبت چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان، مشاور محمد خاتمي، رئيس جمهوري و از نظريه پردازان اصلي جناح اصلاحگرا، مراسمي با عنوان نفي خشونت برگزار خواهد کرد. چهار سال پيش هنگامي که هنوز معلوم نبود آقاي حجاريان از اين سوء قصد نافرجام جان سالم به در برد، شماري از تحليلگران تيري را که از سلاح سعيد عسگر، عامل اجراي اين سوء قصد رها شد، تير خلاص به جنبش اصلاحات دانستند. در آغاز گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، مسعود بهنود، روزنامه نگار در لندن، از تاثير واقعي اين سوء قصد بر صحنه سياسي ايران مي گويد: مسعود بهنود (روزنامه نگار، لندن): ترور سعيد حجاريان در حقيقت مي شود گفت که يک نوع آب تطهيري بود که بر سر يک نسلي از انقلابيون ريخته شد که با نام جديد اصلاح طلب وارد صحنه سياسي ايران شده بودند، ولي هنوز جامعه ايران ترديد داشت که اين نزاعي که بين اين دو طرز تفکر وجود دارد و هميشه پنهان بوده، در زير پوست مجادلات سياسي، اين را جدي بگيرد يا نه. در حقيقت با اين ترور، نزاع جدي گرفته شد و از آنجا به بعد بود که نگاه مردم به اصلاح طلبان جدي شد، صحنه دانشجوياني که دسته دسته پشت در بيمارستان سينا نشسته بودند و دعا مي کردند براي او، و اصولا همه آنچه که در آن فضا اتفاق افتاد، همه نشان دهنده اين بود که مردم بيش از هميشه به اصلاحات جلب شدند و توجه کردند. و شايد بتوان گفت که از همان جا به بعد بود که محافظه کاران و سنت گرايان، متوجه خطر اين همبستگي شدند. و احساس کردند که اگر اين همبستگي ادامه پيدا بکند، تمام مواضع قدرت را از دست خواهند داد. به همين جهت، ترور سعيد حجاريان مي شود گفت که يکي از مهمترين مقاطع جنبش اصلاح طلبي ايران بوده است. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): از بعد از سوء قصد نافرجام به جان آقاي سعيد حجاريان، چه پيچ و خم هايي را در صحنه سياسي ايران مي شود مشاهده کرد که دست کم بخش مهمي از آن را بشود نتيجه همين سوء قصد دانست؟ مسعود بهنود: به نظر من، بعد از اينکه سنت گرايان يا خشونت سازان، اين برگ را زدند روي ميز، برگ ترور سعيد حجاريان را، در حقيقت مي شود گفت که تا يک مدتي خودشان هم دچار سرگيجه شدند. گرچه که از نظر تحقيقاتي بر ما ثابت شد که ترور حجاريان يک امر برنامه ريزي شده مفصل آمده از بالا نبوده است، يعني به اين ترتيب نبوده است که از نظر اصل قدرت يا از رئوس قدرت يک همچنين دستوري صادر شده باشد و آمده باشد پايين. بلکه درست معلوم شد که اين دانه هاي خشونت که پاشيده مي شود توسط بعضي از روحانيان و سران حکومت، وقتي به داخل ايران مي رسد، در حالي که روحانيان حکومت دارند، چقدر مي تواند عليه خودشان به حساب آيد. بعد از اين حادثه، در حقيقت مي شود گفت که چه جدالي در زير پوست حکومت ايران با بنيادگرايان در گرفت. اين جدال گرچه هنوز خودش را کاملا در جامعه ايران نشان نداده است، ولي به نظرم خودش را در روزهاي آينده خودش را نشان خواهد داد. اين که يک نسل تازه اي از محافظه کاران، نو محافظه کاران وارد صحنه شدند، نشان دهنده اين است که بعد از آن حادثه، در تحليل هايي که اين جناح با خود کردند، به اين نتيجه رسيدند که رابطه تنگاتنگ محافظه کاران با بنيادگرايان و خشونت گرايان، حادثه اي است که به شدت به زيان آنها تمام مي شود، عمر حکومت شان را به شدت پايين مي آورد. در چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان، مشاور حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي و از نظريه پردازان اصلي جناح اصلاحگرا، مسعود بهنود، روزنامه نگار در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ترور سعيد حجاريان آب تطهيري بود که بر سر نسلي از انقلابيون ريخته شد که با نام جديد اصلاح طلب وارد صحنه سياسي ايران شده بودند. وي مي گويد که ترور حجاريان يک امر برنامه ريزي شده از بالا نبود. آقاي بهنود مي گويد که اين حادثه معلوم کرد که دانه هاي خشونت که توسط بعضي از روحانيان و سران حکومت پاشيده مي شود، در حالي که روحانيان حکومت دارند، چقدر مي تواند عليه خودشان به حساب آيد. وي مي افزايد که ورود نو محافظه کاران به صحنه، نشان دهنده اين است که بعد از آن حادثه، تحليلگران جناح محافظه کار به اين نتيجه رسيدند که رابطه تنگاتنگ محافظه کاران با بنيادگرايان و خشونت گرايان، حادثه اي است که به شدت به زيان آنها تمام مي شود.
XS
SM
MD
LG