لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۳

اجلاس غير علني شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي براي رسيدگي به پرونده فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): جلسه مقدماتي شوراي 35 نفره حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز ناگهان لغو شد و بحث درباره روش برخورد با پرونده فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي در پشت درهاي بسته آغاز شد. اين بحث و گفتگوهاي بي وقفه سرانجام بايد لحن قطعنامه تازه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره جمهوري اسلامي را مشخص سازد. عليرضا طاهري (راديو فردا): 35 عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اميدوارند تا فردا به توافقي برسر قطعنامه جديدشان درباره جمهوري اسلامي دست يابند. از همين روي آنها ترجيح دادند جلسه مقدماتيشان را كه براي اين روز برنامه ريزي شده بود، تشكيل ندهند، تا فرصتي براي گفتگوهاي بيشتر در پشت درهاي بسته داشته باشند. ديپلماتها در وين، مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي، نهاد ويژه سازمان ملل متحد، براي نظارت بر فعاليتهاي هسته اي در سراسر جهان، مي گويند: پس از ماهها اختلاف عميق ميان آمريكا و اروپا بر سر فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي، از شدت اين اختلافات كاسته شده است و دو طرف به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي بايد همچنان در زير ذره بين بماند و آژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر تهران را توبيخ كند. اما همچنان اين اختلاف برجا است كه توبيخ جمهوري اسلامي چه شدتي بايد داشته باشد. يكي از ديپلماتهاي وابسته به جنبش غير متعهدها و از اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز به خبرگزاريها گفت: نمايندگان اين جنبش نيز خواستار تقليل لحن قطعنامه تازه بر ضد جمهوري اسلامي هستند، چون از آن بيم دارند كه با توبيخ شديد ايران، تهران سرسختي بيشتري نشان دهد و حتي از همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي بازايستد. از 35 عضو شوراي حكام آژانس، سيزده تن نماينده كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها هستند. ايران نيز در اين جنبش عضويت دارد. پرونده فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي، از نيمه هاي زمستان سال گذشته در آژانس بين المللي انرژي اتمي زير ذره بين رفت و اين آژانس مامور شد تا صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي تهران را رد يا تاييد كند. پايمردي سه وزير خارجه پر نفوذ اتحاديه اروپا، جك استراو از بريتانيا، دومينيك دويلپن از فرانسه و يوشكا فيشر از آلمان، پاييز گذشته، جلوي ارجاع پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را گرفت. اما از آن زمان تا كنون نشانه هاي تازه اي بدست آمده كه به گفته بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از تخلف جمهوري اسلامي حكايت مي كند. دكتر محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد: جمهوري اسلامي به عهد خود در قبال پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي وفا نكرده است. آقاي برادعي كشف سانتريفيوژهايي از نوع پي دو را در ايران دليل گفته هاي خود مي داند. در اين گير و دار محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي امروز از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست كه در پرداخت به پرونده فعاليتهاي هسته اي تهران، رويكردي به گفته او واقع گرايانه داشته باشد. آقاي خاتمي همزمان هشدار گفت كه در غير اين صورت جمهوري اسلامي از همكاري با آژانس باز خواهد ايستاد. جلسه مقدماتي شوراي 35 نفره حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز ناگهان لغو شد و بحث درباره روش برخورد با پرونده فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي در پشت درهاي بسته آغاز شد. 35 عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اميدوارند تا فردا به توافقي برسر قطعنامه جديدي درباره جمهوري اسلامي دست يابند. ديپلماتها در وين ابراز عقيده كردند كه پس از ماهها از شدت اختلاف عميق ميان آمريكا و اروپا بر سر فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي كاسته شده است، اما اختلاف بر سر چگونگي توبيخ جمهوري اسلامي همچنان ادامه دارد. محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت جمهوري اسلامي به عهد خود در قبال پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي وفا نكرده است. رئيس جمهوري اسلامي هشدار داد كه عدم رويكرد «واقعبينانه» سبب خواهد شد جمهوري اسلامي همكاري با آژانس را قطع كند.
XS
SM
MD
LG