لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۰

لزوم تلاش براي ادامه مذاكرات درباره برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي، از ديد عضو كميته روابط خارجي پارلمان بريتانيا


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): روز گذشته، كمال خرازي، وزير امور خارجه ايران، به آژانس بين المللي انرژي اتمي و سه كشور اروپايي، بريتانيا، فرانسه و آلمان اخطار كرد كه اگر در مورد برنامه اتمي ايران و تنظيم قطعنامه، تسليم فشارهاي آمريكا شوند، ايران همكاري خود را با آنها قطع خواهد كرد. شهران طبري در اين باره با اريك الزلي، نماينده مجلس عوام بريتانيا گفتگو كرده است. اريك الزلي، پاييز سال گذشته همراه وزيران خارجه اين سه كشور اروپايي در مورد وضعيت اتمي ايران به ايران سفر كرده بود. شهران طبري (راديو فردا): از اريك الزلي، نماينده مجلس بريتانيا و عضو كميته روابط خارجي اين مجلس مي پرسم: عليرغم آنكه اروپا آمريكا را قانع كرده كه تحريمهاي اقتصادي ايران را به تعويق بي اندازد، آقاي خرازي اروپا را متهم به عدم رعايت تعهداتش مي كند. فكر مي كنيد در اين ميان چه كسي به تعهدات خود عمل نكرده؟ ايران يا اروپا؟ اريك الزلي (نماينده مجلس عوام بريتانيا و عضو كميته روابط خارجي): راستش من در هنگام ديدار سه وزير خارجه اروپا از ايران، همراه آنها بودم و در آن موقع از همكاري اروپا با ايران در اين زمينه بسيار دلگرم شده بودم. همچنين به نظر من جاي خوشبختي بود كه اروپا به اين موضوع مي پردازد، چه اين خود به جدي بودن مساله تاكيد مي گذاشت. نظر من اين است كه ايران در آن موقع همكاري كرد و اقداماتي براي حل اختلافات در پيش گرفت. ش . ط : از اريك الزلي مي پرسم اما اكنون ايران اروپا را متهم مي كند به اين كه به تعهدات خود عمل نكرده و تحت تاثير فشار آمريكا شده. اين را درست مي دانيد؟ اريك الزلي: نه من مطمئن نيستم كه ايران در اين زمينه درست مي گويد و قبول ندارم كه اروپا تسليم فشار آمريكا شده. بديهي است كه اين سازمان بين المللي انرژي اتمي است كه به اين موضوع رسيدگي مي كند و تصميم نهايي را در ارائه گزارش درباره ايران آنها مي گيرند و بر اساس آن گزارش است كه سازمان ملل و كشورهاي ديگر سياست خود را تنظيم مي كنند. ما وقتي از ايران برگشتيم، از تصميم ايران به همكاري خيلي خوشحال بوديم، اما اكنون جاي تاسف است كه ايران اروپا را متهم مي كند كه تسليم فشار آمريكا شده. در آخر كار ما بايد در نظر داشته باشيم كه ايران دارد مواد هسته اي توليد مي كند و مواد هسته اي كه مورد نياز مصارف غير نظاميش نيست. اين اقدام ايران ايجاب مي كند كه اين كشور به پاي ميز مذاكره بازگردد و به مسائلي كه وزراي خارجه اروپا در ماه اكتبر با مقامات ايران در ميان گذاشتند، توجه لازم به خرج دهد. ش . ط: از اريك الزلي، عضو كميته روابط خارجي مجلس بريتانيا مي پرسم: تندروهاي ايران تهديد كرده اند كه مانند كره شمالي از قرارداد منع ازدياد سلاحهاي هسته اي خارج مي شوند. در چنين صورتي واكنش كشورهاي اروپايي چه خواهد بود؟ اريك الزلي: من فكر مي كنم واكنش كشورهاي اروپايي دلسردي شديد از همكاري با ايران در اين زمينه خواهد بود. از نظر ما بدترين اتفاقي كه ممكن است بيفتد، اين است كه ايران از اين قرارداد بيرون بيايد. ما در گذشته شاهد اظهارنظرهاي آمريكا در مورد ايران و خواندن آن در زمره كشورهاي محور شرارت بوديم. يعني كشورهايي كه سلاحهاي كشتار جمعي توليد مي كنند. به همين دليل ماندن ايران در قرارداد منع ازدياد سلاحهاي هسته اي و رعايت مفاد آن موضوعي است حياتي كه در غير اين صورت آمريكا انگشت اتهام را به سوي ايران بلند خواهد كرد و خواهد گفت كه ديديد به شما گفتم ايران حاضر به همكاري نيست. يك نتيجه اي براي همه عواقب به دنبال خواهد داشت. نظر شخصي من اين است كه تمام كشورها، وزراي خارجه اروپا، وزير خارجه ايران و به نوعي نماينده آمريكا، همگي بايد گردهم آيند و از طريق مذاكره و همكاري راهي براي اين بن بست پيدا كنند. كمال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي اخطار كرد كه اگر در مورد برنامه اتمي ايران و تنظيم قطعنامه، تسليم فشارهاي آمريكا شوند، ايران همكاري خود را با آنها قطع خواهد كرد. اريك الزلي، نماينده مجلس عوام بريتانيا كه پائيز سال گذشته همراه وزيران امور خارجه اين سه كشور اروپايي در مورد وضعيت اتمي ايران به ايران سفر كرده بود، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما وقتي از ايران برگشتيم، از تصميم ايران به همكاري خيلي خوشحال بوديم، اما اكنون جاي تاسف است كه ايران اروپا را متهم مي كند كه تسليم فشار آمريكا شده. از نظر ما بدترين اتفاقي كه ممكن است بيفتد، اين است كه ايران از اين قرارداد بيرون بيايد. نظر شخصي من اين است كه همگي، ايران، اروپا و آمريكا، بايد گردهم آيند و از طريق مذاكره و همكاري راهي براي اين بن بست پيدا كنند.
XS
SM
MD
LG