لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۵۶

چشم انداز پذيرش قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط جمهوري اسلامي، از ديد يك روزنامه فرانسوي


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): در ميان نشريات امروز پاريس، لوموند بيشتر از ديگر روزنامه ها به بحران برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي پرداخت و نوشت عليرغم تهديدهاي جمهوري اسلامي به قطع مناسبات خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، سرانجام حكومت ايران به قطعنامه شديدالحن آژانس تمكين خواهد كرد. ميرعلي حسيني (پاريس): خبرنگار لوموند از وين، مكان برگزاري جلسات شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، كه از دوشنبه ادامه دارد مي نويسد: در مكتب عدم گسترش سلاح هاي اتمي، فرزند شرور جهان عرب، ليبي، از اين پس به عنوان شاگردي نمونه مطرح مي شود در حاليكه ايران در شرايط كنوني همكاري خود، اميد به دريافت چنين عنواني با رضايت آژانس بين المللي انرژي اتمي را ندارد. در واقع جمهوري اسلامي اين سرزنش را به اروپائيان وارد مي داند كه در مقابل فشارهاي خشن واشنگتن تسليم شده اند. چهارشنبه ده مارس، ليبي با امضاي پروتكل الحاقي ضامن پيمان عدم گسترش سلاح هاي اتمي، در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين، بر آشتي خود با جامعه بين المللي مهر تائيد زد. اين پروتكل، اجازه بازرسي هاي فشرده تر و سرزده كارشناسان سازمان ملل را در رسيدگي به مراكز هسته اي و اينكه مواد موجود آنها به صورت مخفيانه در جهت اهداف نظامي استفاده نمي شود را ميسر مي سازد. ليبي از سوي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به واسطه پرده برداشتن از فعاليت هاي هسته اي خود در توسعه سلاحهاي كشتار همگاني در 19 دسامبر 2003 اين هفته مورد تقدير قرار گرفت و به اين ترتيب از مجازاتهاي بين المللي به دليل شيوه هاي گذشته خود در امان ماند و پرونده آن تنها براي اگاهي مقامات مربوطه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نيويورك فرستاده مي شود بدون اينكه نتايج وخيمي براي آن به بار آيد. در عوض، ايران از اينكه فرانسه، آلمان و بريتانيا، سه كشوري كه در اكتبر گذشته پيرو مذاكرات خود با مقامات جمهوري اسلامي موفق به جلب همكاري ايران در معلق گذاشتن برنامه غني سازي اورانيوم آن شده بودند، همصدا با آمريكا و كانادا موافق به صدور قطعنامه اي پيرامون برنامه هاي هسته اي آن شده اند، آزرده خاطر شده است. محمد البرادعي متني را به گزارش خود افزوده است كه حكومت ايران را به واسطه فراموشي در قيد كردن نقشه افزاري كه از اجزاي ساختمان سانتريفوژهاي P2 هستند، مورد نكوهش قرار مي دهد. اين سانتريفوژها قادر به غني سازي سريعتر اورانيومي كه براي مقاصد نظامي به كار مي رود، هستند. با وجود آنكه محمد البرادعي در گزارش خودتاكيد مي كند كه كارگاه هاي محل ساختن قطعات اين سانتريفيوژ ها در مالكيت موسسات نظامي ايران هستند، همچنان شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از نتيجه گيري قاطعانه در گناهگار شناختن ايران خودداري ورزيده و ارزشيابي همكاري ايران را به ماه ژوئن آينده محول مي كند. در همين حال، كشورهاي غيرمتعهد، كه ايران هم جزو آنهاست اعتقاد دارند كه تشويق ها و كف زدن هاي جامعه بين المللي در مورد ليبي اغراق آميز است و جمهوري اسلامي كه تاكيد هر چه بيشتر بر غيرنظامي بودن برنامه هاي هسته اي خود دارد، به ميزاني مشابه ليبي تقدير نشده و متن آژانس تنها به يادداشت همكاريهاي ايران اكتفا كرده است. روزنامه لوموند در پايان مي نويسد در حاليكه مقامات ايراني حتي تهديد به از سر گرفتن فعاليتهاي غني سازي اورانيوم كرده اند، اطلاعات رسيده حاكي از آن است كه چنين بياناتي بيشتر به عنوان ارضا كردن افكار عمومي حساس به اولويت هاي ملي عنوان مي شودو ديپلمات هاي ايراني در وين، سرانجام در برابر يك متن قاطع آژانس بين المللي انرژي اتمي، تمكين خواهند كرد، به شرط آنكه برخي از مفاد آن اندكي ملايم تر شود. روزنامه لوموند، چاپ پاريس، مي نويسد عليرغم تهديدهاي جمهوري اسلامي به قطع مناسبات خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، سرانجام حكومت ايران به قطعنامه شديدالحن آژانس تمكين خواهد كرد. لوموند مي افزايد جمهوري اسلامي اين سرزنش را به اروپائيان وارد مي داند كه در مقابل فشارهاي خشن واشنگتن تسليم شده اند. با وجود آنكه محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش خودتاكيد مي كند كه كارگاه هاي محل ساختن قطعات اين سانتريفيوژ ها در مالكيت موسسات نظامي ايران هستند، همچنان شوراي حكام آژانس از نتيجه گيري قاطعانه در گناهگار شناختن ايران خودداري ورزيده و ارزشيابي همكاري ايران را به ماه ژوئن آينده محول مي كند.
XS
SM
MD
LG