لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۱۰

آمريكا از سرگيري غني سازي اورانيوم را موجب افزايش حمايت بين المللي از قطعنامه اي شديدالحن عليه جمهوري اسلامي دانست


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): سخنگوي وزارت خارجه آمريکا روز گذشته، اظهارات وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در رابطه با از سرگيري غني سازي اورانيوم در آينده را نوعي اهانت به کليه روند کاري آژانس بين المللي انرژي اتمي خواند. کمال خرازي، وزيرامور خارجه جمهوري اسلامي ، روز چهارشنبه در تهران گفت که ايران بصورت داوطلبانه و موقت، غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد تا در روابط اعتمادسازي شود و بعدا که روابط با آژانس بصورت عادي درآمد، مسلما کار غني سازي را آغاز خواهد کرد. خرازي همچنين با تاکيد بر ضرورت متقابل بودن همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود که اگر يک طرف به تعهد خود عمل نکند، همکاري ادامه پيدا نخواهد کرد. بکتاش خمسه پور (راديوفردا): ريچارد باوچر Boucher، سخنگوي وزارتخارجه آمريکا، روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي روزانه خود در پاسخ به سئوالي در مورد اظهارت کمال خرازي گفت که اينگونه اظهارات درباره از سرگيري غني سازي اورانيوم، نوعي اهانت نسبت به کليه روند کاري آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي تهران به نظر مي آيد. باوچر افزود که واشنگتن اعتقاد دارد، آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد موضوع را همچنان در دست داشته باشد و عملکرد تهران را با محکهاي معين از سوي هيات مديره و نيز وعده هاي داده شده از طرف تهران، تحت بررسي دقيق داشته باشد. باوچر گفت که در گزارش محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، بيشتر از هميشه مشاهده شده که تهران موارد خواسته شده را هنوز جدي تلقي نکرده و به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، حتي به وعده هاي خود مبني بر تعليق فعاليتهاي بازفرآوري بر اساس تعاريف آژانس بين المللي انرژي اتمي از تعليق واقعي عمل نکرده است. سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا امکان افزايش حمايت در هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي از قطعنامه‌اي شديداللحن عليه جمهوري اسلامي را به دليل اظهارت خرازي بعيد ندانست. ريچارد باوچر گفت که آمريکا سرگرم رايزني با بسياري از کشورها درباره متن نهايي قطعنامه است و اينکه اين کشورها از اظهارات اخير تهران آگاه شد‌ه‌اند. باوچر همزمان از توضيح درباره اظهارات روز چهارشنبه وزيرامور خارجه آمريکا درباره قطعنامه مورد نظر واشنگتن عليه تهران خودداري کرد. او تنها به اين نکته اکتفا کرد که اجلاس خرداد ماه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، فرصت بعدي براي ارزيابي نحوه عملکرد تهران با توجه به معيارهاي ديدبان هسته اي سازمان ملل و نيز وعده هاي داده شده از سوي جمهوري اسلامي است. کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه در نشست کميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان آمريکا ابراز اطمينان کرد که آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران هشدار خواهد داد با مجازات روبرو خواهد شد. پاول درمورد خواسته آمريکا درباره قطعنامه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت که آمريکا اصرار مي ورزد که بايد لحني در قطعنامه منظور شود که به موجب آن آژانس در نشست خرداد ماه، اوضاع را براي تصميم گيري جهت اتخاذ اقدامات لازم و يا ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل مورد بررسي و قضاوت قرار دهد و ابراز يقين کرد که چنين لحني در قطعنامه منظور خواهد شد. ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، روز گذشته در نشست خبري روزانه خود درباره رايزني هاي جاري واشنگتن درباره متن قطعنامه گفت که واشنگتن در مذاکرات خود پيشرفت خوبي داشته است. باوچر همچنين گفت که به اعتقاد واشنگتن مسئله مهم اين است که هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي مطابق شرايط مشخص شده از سوي هيات مديره آژانس و نيز مواردي که ايرانيان خود مشخص کرده اند، عمل کند. ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا روز گذشته، تهديد وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در باره از سرگيري غني سازي اورانيوم را نوعي اهانت به کليه روند کاري آژانس بين المللي انرژي اتمي خواند. وي امکان افزايش حمايت در هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي از قطعنامه‌اي شديداللحن عليه جمهوري اسلامي را به دليل اظهارت خرازي بعيد ندانست. کولين پاول، وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه در نشست کميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان آمريکا ابراز اطمينان کرد که آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران هشدار خواهد داد با مجازات روبرو خواهد شد.
XS
SM
MD
LG