لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۰

فراخوان تجديدنظر در نظام حقوقي جمهوري اسلامي براي رفع خشونت عليه زنان، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): جمعه شب،جامعه زنان ايراني براي دمكراسي يك گردهمائي در پاريس برگزار كرد با عنوان تاملي بر علل خشونت عليه زنان، كه در آن مهرانگيز كار، حقوقدان و فعال حقوق زنان نيز شركت داشت و در مصاحبه اي با راديوفردا در باره خشونت عليه زنان در قوانين جمهوري اسلامي اظهارنظر كرد. دكتر مهرانگيز كار (حقوقدان، فعال حقوق زنان، پاريس): البته من معتقدم كه همه موارد خشونت كه در قوانين ايران گنجانده شده همه اينها حاد است اما براي اين كه سخن را كوتاه كنم بايد بگويم انواع خشونت هاي مالي و رواني كه دربافت قوانين ناظر بر خانواده وجود دارد، و مجموعه قوانين خشونت آميز عليه زنان كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، براي اينكه مورد تجديد نظر قرار گيرند، در اولويت هستند. مثل قانون ديه، كه اينها مواردي است كه بايد به سرعت مورد تجديد نظر قرار گيرند زيرا كه تشويق كننده خشونت عليه زنان هستند ونه كنترل كننده. ميرعلي حسيني (راديوفردا، پاريس): شما فكر مي كنيد كه راهي هست كه از خشونت هاي فعلي عليه زنان كاسته شود؟ مهرانگيز كار: من فكر مي كنم كه خشونت عليه زنان در جوامعي كه قوانيني مثل قوانين ما ندارند و قوانين بهتري دارند، ناشي از فرهنگ است و ناشي از سنت هاي ديني و غيرديني، ولي در كشورما به عكس شده است و ما گرفتار قوانين خشونت آميز هستيم و وجوهي از فرهنگ 1400 سال پيش شبه جزيره عربستان، تبديل به قانون شده است در نظام حقوقي ما كه ما معتقد هستيم با توجه به تحولات اجتماعي ايران و اينكه ايران كشوري است با در حدود 80 درصد جمعيت با سواد. بيش از 50 درصد از كساني كه وارد دانشگاه مي شوند، زن هستند. ايران از نظام حقوقي جمهوري اسلامي پيشرفته تر است و نظام حقوقي ايران عقب افتاده تر است از تحولات اجتماعي، بنابراين به خودمان اجازه مي دهيم كه بگوئيم اين نظام حقوقي بايد دگرگون شود و متناسب بشود با تحولات اجتماعي ايران. م.ح.: سپس در باره هدف جلسه ديشب و محور سخنراني خود، خانم مهرانگيز كار گفت: مهرانگيز كار: عنوان سخنراني كه از من خواسته شد، به خاطر اينكه روز هشت مارس، روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان اعلام شده بود، اين بود كه چگونگي قانونمند شدن خشونت عليه زنان در ايران را اينجا گزارش كنم و من گوشش كردم با زبان غيرحقوقي اين بحث را سامان بدهم و جمعيت را متوجه كنم كه در ايران، با وجود آنكه ما اين نظام حقوقي عقب افتاده را داريم، ولي در برابر آن، هم واكنش هاي اعتراض آميز داريم كه به صورت يك جنبش اصلاح ديني است كه در ايران سازمان يافته است و يك جنبش غيرسازمان يافته و بالقوه هم داريم كه عبارت است از جنبشي كه مي خواهد قانونگذاري عرفي بشود و از قانونگذاري ديني خيري نديده و معتقد است كه اين نوع قانونگذاري، حتي زندگي خصوصي مردم را متلاطم كرده است. م.ح.: در ميان آخرين كتابهاي خانم مهرانگيز كار كه به تازگي به چاپ رسيده اند، خشونت عليه زنان در ايران، موانع حقوقي توسعه سياسي در ايران، و رفع تبعيض از زنان را مي توان نام برد. جمعه شب جامعه زنان ايراني براي دمكراسي در پاريس، يك گردهمائي با عنوان تاملي بر علل خشونت عليه زنان برگزار كرد كه در آن مهرانگيز كار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و حقوق زنان، به عنوان ميهمان، به سخنراني در باره موارد خشونت عليه زنان در كشورهاي گوناگون پرداخت. وي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در ايران خشونت عليه زنان منحصر به خانه نيست و در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و رواني و فرهنگي نيز رواج دارد. وي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد مجموعه خشونت ها عليه زنان كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، مثل قانون ديه، براي مورد تجديدنظر قرار گرفتن، در اولويت هستند، زيرا خشونت عليه زنان را تشويق مي كنند. وي مي افزايد خشونت عليه زنان در جمهوري اسلامي ناشي از قوانين است و وجوهي از فرهنگ 1400 سال پيش شبه جزيره عربستان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي به قانون تبديل شده است، در حاليكه جامعه و فرهنگ ايران از نظام حقوقي كه جمهوري اسلامي براي آن به ارمغان آورده است، پيشرفته تر است.
XS
SM
MD
LG