لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۱

بيكاري در ميان زنان ساكن پايتخت براساس آمارهاي استانداري تهران


(rm) صدا |
جمشيدزند (راديو فردا): بنابر گزارشي كه استانداري تهران اخيرا منتشر كرده است، تنها درصد كمي از زنان ساكن پايتخت مشغول به كار هستند و با افزوده شدن فارغ التحصيلان دختر كه به سختي مي توانند در نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي كار پيدا كنند، ميزان بيكاري زنان در تهران، بالاتر از برخي از ديگر شهرهاي ايران است. آرش قويدل (راديو فردا): استانداري تهران كه اخيرا آمارهاي دست اولي از سهم زنان در جامعه ارائه مي دهد در گزارشي اعلام كرده كه درصد زناني كه در استان تهران مشغول به كار هستند، در مقايسه با استانهاي ديگر كشور رقم بسيار ناچيزي است. بر همين اساس 84 درصد زنان در اين استان تنها خانه دار هستند. بنا بر اين آمار امكانات موجود در استان تهران، در سطح ملي صرف مي شود و برخلاف تصور برخي از مردم كه تهران از نظر مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي بهتر از ساير شهرهاي كشوراست، آمار نشان مي دهد كه در ديگر شهرستانها، مشاركت زنان گاه با مردان برابري مي كند كه دليل اين امر فعاليت مشترك اعضاي خانواده در اموري مانند دامداري و كشاورزي است. اين آمار با اشاره به بيكاري فراگير ميان دختران تحصيلكرده همچنين مي افزايد: علاوه بر جمعيت بيكار اين استان، هر ساله تعداد فارغ التحصيلان دختر هم كه بيكار هستند، افزايش مي يابد. ناظران در اين رابطه مي گويند: پديده بيكاري ميان زنان، امري فراتر از كمبود شغل در جامعه است، زيرا به عقيده آنها فارغ از مازاد نيروي كار، سطح فرهنگ حاكم در اماكن دولتي و غير دولتي ايراني در بسياري از موارد، جاي رشدي براي زنان باقي نگذاشته. به عنوان نمونه در هرم مديريتي وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي كمتر ديده مي شود كه از حضور زنان استفاده شود. در جايي كه زنان حضور فعال دارند هم بعضا ديده مي شود كه آنها خواسته يا نخواسته درگير مسائل حاشيه اي مي شوند. كارشناسان بر اين باورند اصلاح روند كنوني تنها با ارتقاي فرهنگ جامعه و افزايش حقوق قانوني زنان ايراني ممكن مي شود. بنابر گزارشي كه استانداري تهران اخيرا منتشر كرد، تنها درصد كمي از زنان ساكن پايتخت مشغول به كار هستند و با افزوده شدن فارغ التحصيلان دختر كه به سختي مي توانند در نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي كار پيدا كنند، ميزان بيكاري زنان در تهران، بالاتر از برخي از ديگر شهرهاي ايران است. اين آمار با اشاره به بيكاري فراگير ميان دختران تحصيلكرده همچنين مي افزايد: علاوه بر جمعيت بيكار اين استان، هر ساله تعداد فارغ التحصيلان دختر هم كه بيكار هستند، افزايش مي يابد.
XS
SM
MD
LG