لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۲

پارلمان كره جنوبي بركناري رئيس جمهوري را خواستار شد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): تنها چند ساعت پس ازآن که کفيل رياست جمهوري کره جنوبي ازمردم اين کشورخواست آرام باشند، ده ها هزارتن ازمردم پايتخت روزشنبه با دردست داشتن شمع تظاهراتي دراعتراض به اقدام پارلمان درمورد اعلام جرم عليه رئيس جمهوري کره جنوبي برگزار کردند. بهروز نيکذات (راديوفردا): نخست وزيرکره جنوبي به دنبال بحران بي سابقه اي که پارلمان اين کشوربا اعلام جرم عليه رو موهيون Roh Moo-hyun رئيس جمهوري کره جنوبي به وجود آورده است، ازنيروهاي نظامي که درمرزهاي با کره شمالي استقراردارند خواست که هشيار باشند. به گفته پليس، عده اي درحدود 50 هزارنفربه عنوان اعتراض به تصميم پارلمان، درقلب سئول پايتخت کره جنوبي دست به تظاهرات زدند. پارلمان کره جنوبي که درکنترل مخالفان است روزجمعه عليه رئيس جمهوري به اتهام تخلف ازقانون انتخابات اعلام جرم کرد وخواستاربرکناري وي شد. يک نظرسنجي که ازسوي آژانس خبري يونهاپ روزجمعه صورت گرفت، نشان داد که نزديک به 75 درصد از يکهزار و 18 نفرازمردم کره جنوبي که مورد پرسش قرارگرفتند، معتقدند که اعلام جرم عليه رئيس جمهوري کارغلطي بوده است. با اين حال حزب بزرگ ملي که حزب عمده مخالفان است، روزشنبه بارديگر آقاي نوه را به خاطر بحران آفريني براي کشوري که درتلاش براي برطرف کردن بن‌بست مربوط به برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي و بهبود اقتصاد شکننده کشوراست، مورد سرزنش قرارداد. اين حزب وعده داد حد اکثرهمکاري را با کفيل رياست جمهوري کره جنوبي به عمل آورد. نخست وزيرکره جنوبي دريک نطق تلويزيوني اعلام کرد نيروهاي مسلح ما با تقويت وضعيت امنيتي خود وآمادگي براي پرکردن هرگونه شکافي درامنيت ملي کشور، از روي کمال وفاداري به وظايف خود عمل مي کنند. وي افزود سئول همچنان خود را نسبت به گفتگوهاي کشورهاي شش گانه درباره برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي متعهد مي داند. درهمين حال وزارت دفاع کره جنوبي اعلام کرد هيچ قرينه اي ازحرکت هاي غيرعادي درمرزهاي اين کشوربا کره شمالي ديده نشده است. پيونگ يانگ بسياري ازافراد ارتش يک ميليون و200 هزار نفري خود را درمرزبا کره جنوبي مستقرکرده است. کليه اختيارات رئيس جمهوري کره جنوبي تا زمان صدورحکم دادگاه قانون اساسي اين کشورنسبت به اعلام جرم پارلمان عليه آقاي نوه، به حال تعليق درمي آيد. صدورحکم دادگاه ممکن است شش ماه به طول انجامد ودراين مدت نخست وزيراداره امورکشور را برعهده دارد. درهمين حال تام ريج وزيرامنيت داخلي آمريکا که سرگرم ديداري ازکره جنوبي است، گفت سيستم سياسي اين کشور براي مقابله با تکاني که براثراعلام جرم عليه رئيس جمهوري به وجود آمده، به اندازه کافي از استحکام برخوردار است. نخست وزير کره جنوبي به دنبال بحران بي سابقه اي که پارلمان اين کشوربا اعلام جرم عليه رو موهيون Roh Moo-hyun رئيس جمهوري کره جنوبي به وجود آورده است، ازنيروهاي نظامي که درمرزهاي با کره شمالي استقراردارند خواست که هشيار باشند. عده اي در حدود 50 هزارنفربه عنوان اعتراض به تصميم پارلمان، درقلب سئول پايتخت کره جنوبي دست به تظاهرات زدند. پارلمان کره جنوبي که درکنترل مخالفان است بركناري برکناري وي شد.
XS
SM
MD
LG